Danh sách con CĐV

ID MSNV Cha/ Mẹ Ngày sinh Bộ phận Con Ngày sinh Trạng thái
1 01510018 Mai Hải Đại *** GC V100 Mai Vũ Thảo Nguyên 2020-02-05
2 01510054 Nguyễn Hoàng Em *** Đúc Nguyễn Minh Nguyên 2020-05-12
3 01610017 Tạ Thị Uyên *** Kế toán Đoàn Đắc Hải Nam 2013-10-29 Đã rời CĐ
4 01610080 Hoàng Tô Vũ *** Bảo trì Hoàng Xuân Phong 2007-11-01
5 01610080 Hoàng Tô Vũ *** Bảo trì Hoàng Xuân Phú 2007-11-01
6 01610099 Bùi Văn Phong *** Bảo trì Bùi Duy Thiên Phú 2017-11-02
7 01610105 Lê Thị Bích Thảo *** Nhân sự Lê Tăng Khôi Nguyên 2015-01-15 Đã rời CĐ
8 01710016 Vũ Hải Bình *** QLSX Vũ Quỳnh Giang 2011-09-12
9 01710016 Vũ Hải Bình *** QLSX Vũ Quỳnh Trâm 2015-06-07
10 01710025 Võ Hồng Hà *** Kho Võ Nguyễn Ngọc Vân 2012-09-14 Đã rời CĐ
11 01710025 Võ Hồng Hà *** Kho Võ Nguyễn Ngọc Vân 2012-09-14 Đã rời CĐ
12 01710043 Vũ Anh Quốc *** QA Vũ Bảo Lâm 2013-11-26
13 01710043 Vũ Anh Quốc *** QA Vũ Quang Huy 2016-10-02
14 01710061 Phạm Mai Khôi *** QA Phạm Minh Khang 2020-06-10
15 01710089 Trần Văn Tùng *** QLSX Trần Khôi Nguyên 2015-02-09 Đã rời CĐ
16 01710283 Nguyễn Văn Ai *** Kế toán Nguyễn Phạm Gia Phú 2013-02-20 Đã rời CĐ
17 01710283 Nguyễn Văn Ai *** Kế toán Nguyễn Phạm Phương Quỳnh 2019-03-14 Đã rời CĐ
18 01720226 Phạm Văn Mạnh Cường *** Đúc Phạm Nguyên Lạc Di 2014-01-05 Đã rời CĐ
19 01720226 Phạm Văn Mạnh Cường *** Đúc Phạm Nguyên Bảo Gia Hi 2016-07-19 Đã rời CĐ
20 01720235 Lư Hữu Phục *** Đúc Lư Khánh Băng 2014-02-20 Đã rời CĐ
21 01720244 Triệu Văn Hiểu *** Đúc Triệu Bảo Ngọc 2007-11-04 Đã rời CĐ
22 01720253 Trịnh Vĩnh Luận *** Đúc Trịnh Thị Yến Nhi 2004-10-02 Đã rời CĐ
23 01720305 Đinh Đại Chiến *** Đúc Đinh Hoàng Minh Nhật 2012-06-19
24 01720305 Đinh Đại Chiến *** Đúc Đinh Hoàng Đăng Khoa 2014-09-01
25 01720323 Vũ Văn Thật *** Đúc Vũ Mạnh Hùng 2011-10-25 Đã rời CĐ
26 01720323 Vũ Văn Thật *** Đúc Vũ Mạnh Cường 2016-01-09 Đã rời CĐ
27 01810051 Cao Thị Hoài *** Kế toán Nguyễn Đăng Khoa 2011-02-06 Đã rời CĐ
28 01810051 Cao Thị Hoài *** Kế toán Nguyễn Lê Vy 2013-11-21 Đã rời CĐ
29 01810185 Phan Hiếu Nghĩa *** Bảo trì Phan Hiếu Thiên Minh 2020-05-22
30 01810361 Nguyễn Khánh Ly *** Kế toán Hồ Đại Minh Tâm 2017-05-04
31 01810538 Tô Tấn Xuyên *** QLSX Tô Gia Hân 2011-10-06
32 01810538 Tô Tấn Xuyên *** QLSX Tô Gia An 2018-07-21
33 01810617 Trần Nguyễn Yên Bình *** XNK Nguyễn Trần Tuấn Phong 2017-10-16 Đã rời CĐ
34 01810699 Nguyễn Hoàng Diệu Hương *** Nhân sự Ngô Ngọc Đan Quỳnh 2016-03-16 Đã rời CĐ
35 01810699 Nguyễn Hoàng Diệu Hương *** Nhân sự Ngô Ngọc Bảo Quyên 2018-01-08 Đã rời CĐ
36 01820021 Dương Ngọc Hạnh *** Kho Dương Ngọc Hùng 2010-10-21 Đã rời CĐ
37 01820021 Dương Ngọc Hạnh *** Kho Dương Thị Ngọc Huyền 2012-01-03 Đã rời CĐ
38 01820085 Trương Thị Thủy *** LR SY Cao Ngọc Bảo Châu 2010-06-25
39 01820085 Trương Thị Thủy *** LR SY Cao Ngọc Bảo Nhi 2012-02-15
40 01820094 Đinh Thị Y Trang *** LR SY Nguyễn Anh Tuấn 2009-06-20 Đã rời CĐ
41 01820100 Nguyễn Thị Thảo *** LR SY Nguyễn Quế Thành Nhân 2009-07-23
42 01820100 Nguyễn Thị Thảo *** LR SY Nguyễn Quế Phước Thịnh 2013-10-05
43 01820119 Vũ Thị Linh *** LR FRL Lê Vũ Đan Thư 2018-10-26
44 01820146 Bùi Thị Tâm *** LR SY Nguyễn Văn Tùng Dương 2005-11-06
45 01820146 Bùi Thị Tâm *** LR SY Nguyễn Thị Lê 2012-11-20
46 01820155 Lê Thị Xuân *** LR MFitting Đặng Ngọc Diệp 2013-11-14
47 01820155 Lê Thị Xuân *** LR MFitting Đặng Hoàng Phúc 2017-09-26
48 01820164 Nguyễn Hoài Thu *** LR AS Nguyễn Trà My 2016-03-11 Đã rời CĐ
49 01820164 Nguyễn Hoài Thu *** LR AS Nguyễn Hải Đăng 2017-06-24 Đã rời CĐ
50 01820173 Nguyễn Thị Thùy Linh *** LR SY Nguyễn Bảo Khang 2011-09-04 Đã rời CĐ
51 01820289 Vũ Thị Nguyện *** LR Spool Nguyễn Nhã Phương Linh 2019-10-03 Đã rời CĐ
52 01820304 Lê Thị Liễu *** LR SY Nguyễn Thị Minh Ngọc 2004-02-05 Đã rời CĐ
53 01820304 Lê Thị Liễu *** LR SY Nguyễn Thị Hải Yến 2009-12-12 Đã rời CĐ
54 01820304 Lê Thị Liễu *** LR SY Nguyễn Hữu Độ 2016-11-07 Đã rời CĐ
55 01820322 Nguyễn Thị Phương *** LR SY Vũ Minh Tâm 2013-04-18 Đã rời CĐ
56 01820322 Nguyễn Thị Phương *** LR SY Vũ Đặng Minh Quang 2015-10-10 Đã rời CĐ
57 01820331 Nguyễn Văn Giang *** Kho Nguyễn Minh Bảo Anh 2018-06-14 Đã rời CĐ
58 01820447 Lương Nguyễn Hoàng Kim Anh *** LR SY Lê Hoàng Kim Ngọc 2016-11-02 Đã rời CĐ
59 01820474 Võ Thị Hậu *** LR SY Phạm Minh Ánh Nguyệt 2016-11-15 Đã rời CĐ
60 01820553 Thạch Thị Đẹp *** LR SY Võ Thanh Tuấn 2016-02-15 Đã rời CĐ
61 01820599 Lê Xuân Ngươn *** Đúc Lê Gia Khang 2019-04-07 Đã rời CĐ
62 01820720 Nguyễn Trọng Hữu *** Đúc Nguyễn Bảo Quyên 2013-10-18 Đã rời CĐ
63 01820720 Nguyễn Trọng Hữu *** Đúc Nguyễn Bảo Duy 2019-01-09 Đã rời CĐ
64 01820757 Nguyễn Minh Hiếu *** Đùn nhựa Nguyễn Hà Bảo Trâm 2019-10-11 Đã rời CĐ
65 01820818 Phan Tiến Dũng *** Đúc Phan Thị Thanh Hằng 2017-08-08 Đã rời CĐ
66 01910032 Huỳnh Ngọc Thanh *** Kế toán Nguyễn Huỳnh Bảo Anh 2017-12-24
67 01910193 Phạm Hưng Hải *** IT Phạm Hoàng Nam 2018-08-28
68 01910670 Bùi Thị Ngọc Huyền *** QLSX Cao Tuấn Anh 2017-05-30 Đã rời CĐ
69 01910698 Nguyễn Thị Hiền *** Đùn nhựa Đàm Nhã Đan 2011-01-29
70 01910698 Nguyễn Thị Hiền *** Đùn nhựa Đàm Hoàng Quân 2018-10-09
71 01920093 Đỗ Văn Hải *** Đúc Đỗ Hoài Thiên Kim 2018-06-16
72 01920109 Nguyễn Công Tùng *** Đúc Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 2019-06-29 Đã rời CĐ
73 01920118 Lê Ngọc Sơn *** Khuôn Lê Hoàng Như Quỳnh 2019-05-30 Đã rời CĐ
74 01920163 Lê Thị Phương Dung *** Cuộn nhựa Huỳnh Đức Phát 2020-05-22
75 01920172 Võ Thị Mỹ *** Cuộn nhựa Nguyễn Mai Trang 2008-02-07
76 01920172 Võ Thị Mỹ *** Cuộn nhựa Nguyễn Mỹ Anh Phúc 2013-01-07
77 01920181 H’Liên Niê *** GC MFitting Lư Khánh Băng 2014-02-20
78 01920260 Nguyễn Thị Lý *** Cuộn nhựa Nguyễn Quốc Danh 2014-08-15
79 01920330 Phạm Văn Tú *** Kho Phạm Khôi Nguyên 2020-02-20 Đã rời CĐ
80 01920358 Lê Văn Đúp *** Khuôn Lê Hoàng Minh Dương 2020-09-26 Đã rời CĐ
81 01920385 Đỗ Thùy Dung *** LR VX Lý Khả Nhi 2013-03-09
82 01920385 Đỗ Thùy Dung *** LR VX Lý Đỗ Cao Phước 2014-08-28
83 01920394 Nguyễn Khánh Linh *** LR AS Đặng Thảo Nguyên 2020-01-20
84 01920437 Nguyễn Thị Lan Hương *** LR APTech Đỗ Gia Huy 2020-09-22
85 01920446 Hoàng Thị Thu *** LR V100 Âu Thị Hải Yến 2012-08-04
86 01920455 Trần Quốc Dương *** GC APTech Trần Quốc Duy 2012-07-26 Đã rời CĐ
87 01920464 Đàm Hoài Phong *** GC APTech Đàm Hoài Mộc Lan 2015-02-05 Đã rời CĐ
88 01920516 Trần Thị Mừng *** Cuộn nhựa Nguyễn Khắc Bảo Nam 2016-09-01 Đã rời CĐ
89 01920525 Lương Thị Vân *** Cuộn nhựa Đàm Hoài Mộc Lan 2015-02-05
90 01920534 Võ Thanh Thủy *** LR Cylinder Lương Gia Hân 2015-01-17
91 01920543 Nguyễn Thị Tuyết *** LR V100 Đinh Kim Huy 2014-06-21
92 01920543 Nguyễn Thị Tuyết *** LR V100 Đinh Thị Huyền 2017-01-16
93 01920552 Lê Thị Phượng Hằng *** Cuộn nhựa Nghiêm Thị Thảo Vy 2011-05-11
94 01920552 Lê Thị Phượng Hằng *** Cuộn nhựa Nghiêm Thị Bích Yến 2018-05-28
95 01920613 Trần Ngọc Tuấn *** Đùn nhựa Trần Phan Ngọc Hưng 2019-03-13 Đã rời CĐ
96 01920710 Trần Thị Thùy Linh *** LR V100 Nguyễn Ngọc Hiền Nhi 2015-08-24
97 01920710 Trần Thị Thùy Linh *** LR V100 Nguyễn Viết Nhật Duy 2018-12-16
98 01920774 Đậu Văn Đăng *** Đúc Đậu Văn Hiếu 2009-03-21
99 01920774 Đậu Văn Đăng *** Đúc Đậu Trường Hải 2019-04-19
100 01920792 Phạm Thị Tú Loan *** LR SY Bùi Duy Thiên Phú 2017-11-02
101 01920808 Vũ Thị Ánh Nga *** LR SY Phan Ngọc Như Ý 2020-05-08 Đã rời CĐ
102 01920844 Nguyễn Thị Hồng Minh *** Cuộn nhựa Nguyễn Quốc Anh 2013-07-25 Đã rời CĐ
103 01920844 Nguyễn Thị Hồng Minh *** Cuộn nhựa Nguyễn Tuấn Anh 2015-06-02 Đã rời CĐ
104 01921108 Dương Thị Mỹ Hà *** Cuộn nhựa Lê Thị Mỹ Trâm 2016-07-05
105 01921135 Lê Thị Tuyến *** LR SY Cao Thái Khang 2017-06-28 Đã rời CĐ
106 01921180 Trần Đình Vị *** Đúc Trần Anh Khoa 2017-10-13 Đã rời CĐ
107 01921357 Nguyễn Quang Khánh *** Đúc Nguyễn Huỳnh Quang Vĩ 2015-06-16
108 01921357 Nguyễn Quang Khánh *** Đúc Nguyễn Quang Khải 2017-11-20
109 01921393 Hồ Thị Mỹ Trang *** LR Cylinder Lê Minh Khôi 2012-09-08
110 01921393 Hồ Thị Mỹ Trang *** LR Cylinder Lê Minh Tuấn 2015-07-09
111 01921700 Trần Thị Minh Phương *** Cuộn nhựa Trần Gia Dĩ 2013-09-23
112 01921700 Trần Thị Minh Phương *** Cuộn nhựa Trần Gia Lạc 2015-08-15
113 01921746 Nguyễn Thị Thu Hà *** Cuộn nhựa Nguyễn Ngọc Thiện Nhân 2016-06-29 Đã rời CĐ
114 02010065 Phạm Thị Hà *** XNK Phùng Hương Giang 2012-12-31
115 02010065 Phạm Thị Hà *** XNK Phùng Nhật Thanh 2014-08-19
116 02010922 Trần Hoàng Quốc Huy *** Kho Trần Hoàng Bảo Ngọc 2005-02-14
117 02010922 Trần Hoàng Quốc Huy *** Kho Trần Hoàng Bảo Trân 2014-10-30
118 02020114 Hồ A Sấm *** Đúc Hồ Liêu Gia Huy 2020-08-12
119 02020141 Huỳnh Thị Hoa *** Đúc Trần Quang Huy 2013-03-09 Đã rời CĐ
120 02020178 Huỳnh Thị Lài *** Đúc Trần Thế Danh 2016-12-09
121 02020187 Nguyễn Thị Thành *** Đúc Nguyễn Đình Khang 2016-09-19
122 02020196 Nguyễn Thị Hà *** Đúc Nguyễn Dương Bảo Khanh 2014-11-25
123 02020248 Lâm Hồng Nguyên *** GC APTech Nguyễn Lâm Quốc Hòa 2018-05-09
124 02020275 Dương Thị Mỹ Tiên *** GC APTech Lê Thị Thanh Trúc 2018-12-23
125 02020424 Đinh Thương Tín *** Kho Đinh Cao Hoàng Vũ 2015-10-09 Đã rời CĐ
126 02020424 Đinh Thương Tín *** Kho Đinh Cao Bảo Trâm 2019-11-07 Đã rời CĐ
127 02020549 Trương Thị Hảo *** LR SY Nguyễn Trương Anh Thư 2013-05-02 Đã rời CĐ
128 02020576 Mai Văn Hiếu *** Đúc Mai Tuấn Kiệt 2014-08-30 Đã rời CĐ
129 02020576 Mai Văn Hiếu *** Đúc Mai Thành Đạt 2017-01-17 Đã rời CĐ
130 02020585 La Văn Hợp *** Đúc La Trần Kha Thy 2012-09-08 Đã rời CĐ
131 02020637 Phạm Công Thanh *** Đúc Phạm Trần Thanh Thảo 2013-11-01
132 02020637 Phạm Công Thanh *** Đúc Phạm Trần Thanh Nhàn 2017-11-08
133 02020637 Phạm Công Thanh *** Đúc Phạm Trần Thiên Bảo 2020-09-28
134 02020831 Phạm Thế Anh *** Đúc Phạm Trần Anh Thư 2019-08-28 Đã rời CĐ
135 02021201 Phạm Phi Hải *** Đùn nhựa Phạm Ngọc Khả Hân 2017-03-28 Đã rời CĐ
136 02021432 Võ Văn Bảo *** Kho Võ Nguyễn Hải Đăng 2020-01-09
137 02021539 Hoàng Thị Yêu *** QA Mai Thành Đạt 2017-01-17
138 02021539 Hoàng Thị Yêu *** QA Mai Tuấn Kiệt 2014-08-30
139 02021575 Vy Thị Phương Uyên *** GC APTech Nguyễn Ngọc Tường Lam 2017-11-22
140 02021663 Bùi Thị Tuyết Nhi *** LR SY La Khả Như 2018-10-20
141 02021690 Huỳnh Thị Bảo *** LR VX Trần Thị Kiều Oanh 2011-06-01
142 02021690 Huỳnh Thị Bảo *** LR VX Trần Thị Quỳnh Như 2018-04-13
143 02021706 Ngô Thị Cẩm Nhung *** LR NSY Nguyễn Ngọc Thiên Kim 2018-02-12
144 02021812 Ngô Thị Nhất Linh *** Cuộn nhựa Phan Ngọc Hạnh Nhi 2018-05-10
145 01820580 Nguyễn Khánh Hòa *** Đúc Nguyễn Lê Khải An 2020-11-29
146 02020831 Phạm Thế Anh *** Đúc Phạm Trần Anh Trúc 2020-11-18 Đã rời CĐ
147 01920604 Lê Duy Long *** Đùn nhựa Lê Bình An 2020-12-28
148 02021195 Nguyễn Đình Dinh *** Đùn nhựa Nguyễn Quỳnh Như 2021-02-23 Đã rời CĐ
149 02021645 Trịnh Xuân Tỉnh *** Đùn nhựa Trịnh Gia Huy 2021-04-11
150 02120380 Trần Thị Hằng *** GC APTech Nguyễn Trần Yến My 2016-02-08 Đã rời CĐ
151 02120380 Trần Thị Hằng *** GC APTech Nguyễn Văn Bảo Khánh 2019-04-08 Đã rời CĐ
152 02120788 Trần Thị Mỹ Ngân *** LR AS Trần Hoàng Long 2012-12-29
153 02120760 Nguyễn Thị Loan *** LR MFitting Nguyễn Thanh Bảo Long 2019-12-21
154 02120849 Lê Thị Nương *** LR AS Lê Bảo Đăng Khôi 2019-10-17
155 02020488 Lê Thanh Trúc *** Đùn nhựa Lê Hoàng Bảo Yến 2021-04-21
156 02121343 Trần Thị Hiền *** LR AS Phạm Trần Thanh Thảo 2013-11-01
157 02121343 Trần Thị Hiền *** LR AS Phạm Trần Thanh Nhàn 2017-11-08
158 02121343 Trần Thị Hiền *** LR AS Phạm Trần Thiên Bảo 2020-09-28
159 02121361 Vũ Thị Thu *** LR MFitting Phạm Việt Anh 2012-11-18
160 02121361 Vũ Thị Thu *** LR MFitting Phạm Quốc Huy 2015-11-23
161 02120131 Nguyễn Thị Yến *** LR SY Nguyễn Linh Đan 2018-09-01
162 02120113 Hoàng Thị Hoài Ly *** GC MFitting Trương Nhật Anh 2016-10-04
163 02120140 Lương Hồng Lấm *** Đùn nhôm Nguyễn Phúc Vinh 2019-09-14
164 02020114 Hồ A Sấm *** Đúc Hồ Liêu Gia Bảo 2018-12-06
165 02121565 Trần Thị Mỹ Ngọc *** LR SY Nguyễn Ngọc Gia Hân 2019-12-31 Đã rời CĐ
166 02121255 Trần Thị Hòa *** LR SY Nguyễn Đức Duy 2020-02-28 Đã rời CĐ
167 02121510 Nguyễn Thị Lan Anh *** LR SY Trần Ngọc Yến Nhi 2014-08-17
168 02121547 Trần Thị Mến *** LR SY Trần Đình Đăng Huy 2016-10-02 Đã rời CĐ
169 02121529 Trần Thị Kiều Trang *** LR SY Phạm Hoàng Thiên 2020-05-25 Đã rời CĐ
170 02121574 Trần Thị Hoàng *** LR SY Trương Hoàng Yến 2015-03-17
171 02121291 Nguyễn Thị Ngọc Dung *** LR SY Mai Nguyễn Minh Khôi 2019-06-11
172 02121501 Lê Ngô Thị Thanh Minh *** LR SY Hà Lê Minh Quân 2013-05-11 Đã rời CĐ
173 02121307 Dương Thị Bằng *** LR VX Trần Nhật Quang 2017-02-02
174 02121307 Dương Thị Bằng *** LR VX Trần Anh Duy 2018-10-10
175 02021502 Phan Thị Huệ *** Cuộn nhựa Thái Bá Huy 2016-11-07
176 02021502 Phan Thị Huệ *** Cuộn nhựa Nguyễn Anh Thư 2011-08-17
177 02021511 Võ Thị Vân Anh *** Cuộn nhựa Nguyễn Viết Bảo 2019-02-24
178 01920376 Tạ Kiều Diểm *** QA Trần Văn Khánh 2021-01-01
179 01710104 Nguyễn Mạnh Nam *** IT Nguyễn Bảo Hân 2020-08-24
180 02122476 Lê Thị Thanh Tuyền *** Đúc Trần Minh Đăng 2018-07-15
181 02010889 Lý Trần Tuấn Khôi *** QLSX Giấy Chứng sinh 2021-07-21 Đã rời CĐ
182 02123165 Nguyễn Thị Mơ *** LR SY Trương Thị Yến Nhi 2006-07-11
183 02123165 Nguyễn Thị Mơ *** LR SY Trương Anh Đào 2010-12-16
184 02111805 Nguyễn Thị Phượng *** LR SY Nguyễn Xuân Nhật Anh 2019-10-08 Đã rời CĐ
185 02123235 Nguyễn Thị Hiền *** LR Cylinder Đặng Thị Thúy Hằng 2006-02-26
186 02123235 Nguyễn Thị Hiền *** LR Cylinder Đặng Ngọc Hải 2010-12-26
187 02122616 Nguyễn Thi Thao *** LR SY Trần Minh Trí 2019-07-30
188 02122689 Nguyễn Thị Sang *** GC MFitting Trịnh Thiên Phong 2013-06-11 Đã rời CĐ
189 02122689 Nguyễn Thị Sang *** GC MFitting Trịnh Thiên Thư 2019-01-04 Đã rời CĐ
190 02122704 Lê Thị Trang *** GC MFitting Đoàn Ngọc Gia Hân 2019-12-25
191 02122704 Lê Thị Trang *** GC MFitting Đoàn Ngọc Bảo Hân 2019-12-25
192 02122607 Nguyễn Thị Trang *** LR SY Lê Bảo Ngọc 2017-02-23
193 02122607 Nguyễn Thị Trang *** LR SY Lê Bảo Hân 2020-05-17
194 02122643 Nguyễn Thị Ly *** GC MFitting Phạm Hữu Cường 2012-12-08
195 02122643 Nguyễn Thị Ly *** GC MFitting Phạm Thị Khánh Chi 2015-04-08
196 02122634 Trần Thị Diện *** GC Teflon Trần Ngọc Duy 2008-04-25
197 02122634 Trần Thị Diện *** GC Teflon Trần Ngọc Thảo Nhi 2015-01-03
198 02122634 Trần Thị Diện *** GC Teflon Trần Ngọc Tuấn Kiệt 2017-03-16
199 02121079 Nguyễn Thị Lý *** LR SY Võ Thành Minh 2012-02-12
200 02121079 Nguyễn Thị Lý *** LR SY Võ Thành Vinh 2016-09-16
201 02123244 Phan Thị Huế *** GC MFitting Đậu Thùy Linh 2019-07-11
202 02122713 Trương Thị Thanh Diên *** GC MFitting Hoàng Thu Trang 2014-08-15
203 02122120 Vi Thị Lý *** GC MFitting Lò Thị Yến Vy 2009-05-09 Đã rời CĐ
204 02122698 Nguyễn Thị Xuân Hương *** GC Teflon Lê Ngọc Thiên Kim 2016-03-16
205 02122698 Nguyễn Thị Xuân Hương *** GC Teflon Lê Hải Đăng 2017-07-06
206 02122032 Phạm Thị Thanh Hằng *** LR Cylinder Phạm Thiên Gia Bảo 2019-03-06
207 02121723 Nguyễn Trung Hiếu *** Đùn Nhựa Nguyễn Đào Gia Huy 2014-04-11 Đã rời CĐ
208 02121723 Nguyễn Trung Hiếu *** Đùn Nhựa Nguyễn Đào Gia Hân 2016-04-08 Đã rời CĐ
209 02122087 Mai Thị Ngọc Tú *** GC AS Nguyễn Hoàng Tú Anh 2016-01-17
210 01510106 Võ Thế Mỹ *** GC Teflon Võ Hoàng Nhật 2021-09-19
211 02123077 Cao Thị Bích Trâm *** LR NSY Trịnh Hoàng Trâm Anh 2013-01-22
212 02121097 Đỗ Thị Ánh Tuyết *** GC MFitting Lê Đỗ Nhân Tường 2017-05-18
213 02121097 Đỗ Thị Ánh Tuyết *** GC MFitting Lê Đỗ Nhân Trình 2019-10-13
214 02122069 Phạm Thị Út *** GC MFitting Nguyễn Đức Huy 2010-05-29 Đã rời CĐ
215 02122069 Phạm Thị Út *** GC MFitting Nguyễn Phạm Phú Duy 2015-12-04 Đã rời CĐ
216 02021344 Trần Văn Hồng *** GC AS Trần Văn Huy Hoàng 2021-08-21
217 02121653 Phạm Thị Năm *** GC Teflon Nguyễn Hữu Đức 2012-10-20
218 02121653 Phạm Thị Năm *** GC Teflon Nguyễn Công Thành 2011-06-11
219 02123369 Nguyễn Thị Mỹ Duyên *** GC SY Trần Gia Bảo 2012-04-12
220 02123369 Nguyễn Thị Mỹ Duyên *** GC SY Trần Đăng Khoa 2017-02-08
221 02121130 Nguyễn Thị Vũ Toán *** GC VX Hồ Đăng Huy 2018-09-18
222 02120450 Nguyễn Thị Trúc My *** GC SY Đinh Hoàng Kim Yến 2018-10-20
223 02120195 Dương Thị Thu *** GC SY Trần Dương Bảo Trâm 2018-04-23 Đã rời CĐ
224 02121608 Lê Thị Hà *** GC SY Nguyễn Thị Hoàng Anh 2016-06-28
225 02121893 Nguyễn Thị Linh *** GC VX Trần Quang Mạnh 2010-01-09
226 02121893 Nguyễn Thị Linh *** GC VX Trần Mạnh Cường 2015-11-06
227 02121617 Nguyễn Thị Lệ Hằng *** GC APTech Phạm Gia Phát 2010-05-10
228 02121617 Nguyễn Thị Lệ Hằng *** GC APTech Phạm Khánh Băng 2018-06-25
229 02120371 Nguyễn Thị Mùi *** GC APTech Phạm Gia Bảo 2010-09-06 Đã rời CĐ
230 02120371 Nguyễn Thị Mùi *** GC APTech Phạm Nguyễn Bảo Anh 2019-04-03 Đã rời CĐ
231 02121963 Nguyễn Thị Tươi *** GC SY Nguyễn Đức Phát 2019-08-29
232 02121981 Trần Thị Diệp *** GC SY Mai Gia Hân 2016-06-25 Đã rời CĐ
233 02121981 Trần Thị Diệp *** GC SY Mai Gia Lâm 2020-03-16 Đã rời CĐ
234 02123606 Phạm Văn Hùng *** GC Teflon Phạm Nguyễn Nhật Hào 2021-11-07
235 02124410 Trần Lệ Sương *** LR FRL Nguyễn Thanh Phú 2016-11-01
236 02124410 Trần Lệ Sương *** LR FRL Nguyễn Thanh Huy 2020-06-23
237 02124429 Nguyễn Thị Tú Trinh *** LR FRL Võ Nguyễn Bảo Ngọc 2020-06-01
238 02121972 Nguyễn Thị Linh Phương *** GC APTech Võ Anh Phước 2011-06-25
239 02121972 Nguyễn Thị Linh Phương *** GC APTech Võ Uy Vũ 2018-01-17
240 02122005 Nguyễn Thị Thu Thúy *** GC APTech Nguyễn Ngọc Thúy Kiều 2017-03-24
241 02123350 Nguyễn Ánh Dương *** GC VX Phan Nguyễn Ngọc Lâm 2019-09-15
242 02123350 Nguyễn Ánh Dương *** GC VX Phan Thị Ngọc Diễm 2017-08-20
243 01920446 Hoàng Thị Thu *** LR V100 Âu Mộc Nhiên 2021-09-21
244 01510018 Mai Hải Đại *** GC V100 Mai Vũ Trúc Linh 2021-10-16
245 02020530 Trương Thị Thu Sương *** LR NSY Nguyễn Trương Thiên Tú 2021-11-05
246 02123624 Hồ Thị Phước *** GC MFitting Nguyễn Thị Thanh Thảo 2018-06-25
247 02123624 Hồ Thị Phước *** GC MFitting Nguyễn Hữu Thiện 2020-02-08
248 02123633 Nguyễn Thị Lan Anh *** GC MFitting Huỳnh Thanh Quang 2011-04-04 Đã rời CĐ
249 02123633 Nguyễn Thị Lan Anh *** GC MFitting Nguyễn Minh Phương 2016-01-13 Đã rời CĐ
250 02124058 Nguyễn Xuân Bắc *** Đùn nhôm Nguyễn Xuân Trường 2021-02-07 Đã rời CĐ
251 02123590 Bùi Thị Phương Dung *** GC MFitting Nguyễn Ngọc Bảo Hân 2018-12-13 Đã rời CĐ
253 02120876 Lê Nhân Toàn *** GC SY Lê Đỗ Nhân Tường 2017-05-18
254 02120876 Lê Nhân Toàn *** GC SY Lê Đỗ Nhân Trình 2019-10-13
255 02120247 Võ Xuân Vinh *** GC SY Võ Quỳnh Thiên Kim 2021-10-15
256 02122883 Trần Văn Gấm *** GC SY Trần Nguyễn Trung Tín 2021-11-08 Đã rời CĐ
257 02122403 Lê Thị Âu *** GC SY Hoàng Lê Yên Lam 2018-09-01
258 02120441 Võ Trọng Văn *** GC VX Võ Cao Thiên Kỳ 2016-03-01
259 02125057 Trần Thị Thảo *** Đùn nhôm Trương Trần Gia Bảo 2014-09-16
260 02125057 Trần Thị Thảo *** Đùn nhôm Trương Trần Phương Linh 2015-12-29
261 02122661 Hoàng Thị Mừng *** GC MFitting Võ Huyền Trang 2018-08-03
262 02125312 Bùi Thị Thắm *** Kho Nguyễn Ngọc Huyền Trang 2016-11-09
263 02121228 Hồ Đăng Tuấn *** GC VX Hồ Đăng Huy 2018-09-18
264 02125297 Trần Thị Kim Khánh *** Kho Trần Anh Khoa 2017-07-14
265 02124960 Trần Đình Phong *** GC Teflon Trần Ngọc Bảo Vi 2018-04-06
266 02125631 Võ Hồng Xen *** LR FRL Nguyễn Anh Vũ 2011-11-04
267 02125631 Võ Hồng Xen *** LR FRL Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 2016-09-29
268 02125695 Lê Thị Thu Hiền *** LR FRL Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 2007-12-16
269 02125695 Lê Thị Thu Hiền *** LR FRL Nguyễn Ngọc Thanh Trang 2011-08-22
270 02125695 Lê Thị Thu Hiền *** LR FRL Nguyễn Ngọc Gia Bảo 2019-10-05
271 02125622 Phan Thị Loan *** LR FRL Nguyễn Huyền My 2015-12-10 Đã rời CĐ
272 02125622 Phan Thị Loan *** LR FRL Nguyễn Đức Anh 2020-12-05 Đã rời CĐ
273 02124650 Nguyễn Thanh Tùng *** GC SY Nguyễn Khánh Quỳnh 2014-09-06
274 02124650 Nguyễn Thanh Tùng *** GC SY Nguyễn Minh Triết 2017-07-29
275 02124702 Bạch Long Quân *** Xi mạ Bạch Nguyên Khôi 2017-10-11 Đã rời CĐ
276 02121431 Trần Văn Lợi *** Kho Trần Ngọc Lân 2018-03-02
277 02121431 Trần Văn Lợi *** Kho Trần Ngọc Đăng 2021-03-11
278 02126472 Nguyễn Thị Lợi *** Kho Trần Ngọc Bảo An 2020-09-12
279 02125002 Nguyễn Thị Nở *** LR SY Lê Trường Thiện 2009-02-11
280 02125710 Nguyễn Thị Tú Anh *** Đúc Trần Nguyễn Phúc Khang 2019-05-10 Đã rời CĐ
281 02125020 Nguyễn Thị Hoài *** GC APTech Hoàng Anh Tuấn 2017-03-21 Đã rời CĐ
282 02124997 Lưu Ngọc Hân *** QA Nguyễn Lưu Đăng Khôi 2020-05-13
283 02124997 Lưu Ngọc Hân *** QA Nguyễn Lưu Đăng Khoa 2017-10-21
284 02125251 Nguyễn Thị Hồng *** Đúc Võ Nguyễn Hải Đăng 2020-01-09
285 02126436 Văn Hồng Muội *** Đúc Phạm Thị Mỹ Duyên 2009-10-30
286 02126506 Phạm Thị Ngọc Giàu *** Đúc Bùi Uy Khang 2019-05-07
287 02124438 Dương Minh Tâm *** GC Cylinder Dương Bảo Trâm 2014-01-21 Đã rời CĐ
288 02124438 Dương Minh Tâm *** GC Cylinder Dương Hoàng Yến 2017-12-30 Đã rời CĐ
289 02124465 Trần Văn Điệp *** Đúc Trần Phương Thảo 2017-03-21
290 02020619 Tăng Văn Luân *** GC Cylinder Tăng Trâm Anh 2020-08-25
291 02125525 Lại Văn Anh *** GC SY Lại Tuấn Khang 2019-10-02 Đã rời CĐ
292 02123031 Lương Hoàng Oánh *** Kho Lương Hoàng An Nhiên 2015-01-10 Đã rời CĐ
293 02123031 Lương Hoàng Oánh *** Kho Lương Hoàng Bách 2018-07-25 Đã rời CĐ
294 02126320 Ngô Thị Bé *** LR FRL Nguyễn Anh Thơ 2020-10-20 Đã rời CĐ
295 02126320 Ngô Thị Bé *** LR FRL Nguyễn Thảo Nguyên 2014-09-11 Đã rời CĐ
296 02126320 Ngô Thị Bé *** LR FRL Nguyễn Viết Thông 2018-06-18 Đã rời CĐ
297 02126357 Nguyễn Thị Á Liên *** LR FRL Nguyễn Duy Bảo 2008-09-20 Đã rời CĐ
298 02126348 Nguyễn Thị Liên *** LR AS Ngô Nguyễn Khoa 2018-08-12
299 02126339 Dương Thị Huệ *** LR AS Nguyễn Hoàng Long 2007-11-27
300 02126339 Dương Thị Huệ *** LR AS Nguyễn Dương Vy Cầm 2009-02-21
301 02126366 Nguyễn Thị Ngân *** LR AS Trần Quỳnh Anh 2014-12-22 Đã rời CĐ
302 02126366 Nguyễn Thị Ngân *** LR AS Trần Phúc Hưng 2020-07-19 Đã rời CĐ
303 02121909 Nguyễn Thị Hồng Gấm *** GC APTech Trần Ngọc Yến Nhi 2019-09-10
304 02124924 Trần Thị Hà *** LR VX Đoàn Ngọc Nhật Anh 2018-10-10
305 02124924 Trần Thị Hà *** LR VX Đoàn Ngọc Thiên An 2020-10-10
306 02123964 Võ Thị Kim Ánh *** LR SY Trần Gia Khang 2017-08-27 Đã rời CĐ
307 02120131 Nguyễn Thị Yến *** LR SY Nguyễn Phương Linh 2021-12-07
308 02021982 Nguyễn Thành Công *** Kho Nguyễn Trần Trúc My 2021-11-23
309 02120122 Lê Thị Thủy *** GC APTech Lê Như Ngọc 2021-11-27 Đã rời CĐ
310 02125835 Nguyễn Thị Nhung *** GC MFitting Lê Nguyễn Uyên My 2017-05-28 Đã rời CĐ
311 02125844 Ngô Thị Hằng *** Xi mạ Phan Ngô Bảo Châu 2018-11-20
312 02123572 Trần Thanh Nam *** Xi mạ Trần Hoàng Minh Khôi 2020-07-17
313 02126463 Nguyễn Thị Diệu *** Kho Phan Nguyễn Quỳnh Anh 2012-03-27
314 02125792 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh *** GC APTech Nguyễn Gia Khánh 2019-02-27
315 02126490 Mai Thị Nghĩa *** GC APTech Phan Thiên Phú 2017-09-28
316 02126490 Mai Thị Nghĩa *** GC APTech Phan Thiên Quý 2019-07-08
317 02126418 Phạm Thị Kim Hương *** Đùn nhôm Nguyễn Thành Danh 2019-09-02 Đã rời CĐ
318 02125738 Trần Thị Thúy *** Kho Nguyễn Như Ngọc 2017-04-07
319 01610071 Nguyễn Văn Hợp *** LR Cylinder Nguyễn Mạnh Hưng 2022-01-23
320 01610053 Nguyễn Trọng Thão *** GC SY Nguyễn Minh Khang 2022-01-09
321 01920516 Trần Thị Mừng *** Cuộn nhựa Nguyễn Khắc Bảo Khang 2021-05-18 Đã rời CĐ
322 02121529 Trần Thị Kiều Trang *** LR SY Phạm Hoàng Thiên Ân 2022-02-22 Đã rời CĐ
323 01920534 Võ Thanh Thủy *** LR Cylinder Lương Gia Bảo 2021-07-31
324 01920589 Nguyễn Ngọc Thiện *** Đùn nhựa Nguyễn Thiên Phúc 2022-02-18
325 01920589 Nguyễn Ngọc Thiện *** Đùn nhựa Nguyễn Thiên Ân 2022-02-18
326 01920206 Văn Bá Hiệu *** GC V100 Văn Bá Quốc Bảo 2022-02-25
327 02220088 Bùi Thị Chang *** LR SY Nguyễn Minh Anh 2020-02-07
328 02220149 Đặng Thị Nga *** LR MFitting Ngô Thùy Anh 2013-02-04
329 02220149 Đặng Thị Nga *** LR MFitting Ngô Trí Tuệ 2019-03-30
330 02220237 Đặng Thị Thanh Thảo *** LR MFitting Đinh Hoàng Minh Nhật 2012-06-19
331 02220237 Đặng Thị Thanh Thảo *** LR MFitting Đinh Hoàng Đăng Khoa 2014-09-01
332 02220158 Trần Thị Hương *** LR V100 Trần Cẩm Giang 2010-10-11
333 02220158 Trần Thị Hương *** LR V100 Lê Trần Như Ý 2019-01-29
334 02220228 Lê Thị Bình *** LR MFitting Nguyễn Anh Long 2019-10-23
335 02220769 Chu Thị Nga *** LR SY Trần Anh Thư 2017-01-16
336 02220769 Chu Thị Nga *** LR SY Trần Anh Đăng 2019-06-29
337 02220732 Nguyễn Thị Vui *** Đùn nhôm Nguyễn Khánh Huyền 2016-07-06
338 02126579 Nguyễn Thị Xuân Tuyên *** GC VX Triệu Phúc Lâm 2017-10-05
339 02220459 Hoàng Thị Mỹ Hạnh *** GC SY Nguyễn Hoàng Yến Nhi 2018-11-01
340 02220176 Lê Thị Thu *** LR MFitting Trần Khánh Ly 2010-07-28
341 02220176 Lê Thị Thu *** LR MFitting Trần Khánh Vy 2015-10-25
342 02220176 Lê Thị Thu *** LR MFitting Trần Khánh Chi 2019-03-26
343 02220820 Vũ Thị Hường *** LR MFitting Mai Tuấn Kiệt 2012-01-18
344 02220820 Vũ Thị Hường *** LR MFitting Mai Tiến Dũng 2019-08-28
345 02220848 Mai Thị Thu Anh *** LR FRL Phạm Anh Bảo 2015-06-18
346 02220848 Mai Thị Thu Anh *** LR FRL Phạm Anh Dũng 2019-10-22
347 02220723 Vũ Thị Kim Chi *** Kho Nguyễn Kiều Ái Linh 2014-12-08
348 02220723 Vũ Thị Kim Chi *** Kho Nguyễn Vũ Khôi Vĩ 2018-12-07
349 02221023 Võ Thị Yến Phượng *** Xi mạ Ngô Phương Anh 2019-02-03
350 02221713 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh *** LR SY Nguyễn Tường Lam 2020-12-11
351 02220389 Hoàng Thị Đôi *** Xi mạ Ngô Hoàng Minh Vũ 2020-03-09
352 02220389 Hoàng Thị Đôi *** Xi mạ Ngô Hoàng Diệu Anh 2020-03-09
353 02220714 Phạm Thị Liễu *** Kho Lê Minh Khôi 2013-09-18
354 02220714 Phạm Thị Liễu *** Kho Lê Hoàng Duy 2015-04-11
355 02221087 Vàng Thị Hành *** GC VX Sùng Thị Thùy Linh 2020-03-04
356 02121945 Nguyễn Thanh Giang *** GC SY Nguyễn Thùy An 2020-10-06 Đã rời CĐ
357 02220486 Nguyễn Thị Thuỳ Vân *** GC SY Lê Nguyễn Anh Hoàng 2018-12-25
358 02220538 Phạm Thị Thủy *** GC SY Lê Phạm Thiên Phước 2017-05-18
359 02220635 Nguyễn Thị Sen *** GC Teflon Nguyễn Thiên Phú 2018-01-22
360 02220635 Nguyễn Thị Sen *** GC Teflon Nguyễn Nhật Tường Vy 2010-12-24
361 02220644 Nguyễn Thị Hạnh *** LR SY Nguyễn Gia Hân 2018-10-30
362 02220529 Cao Thị Kiều Vân *** GC SY Phạm Thiên Ân 2020-07-03 Đã rời CĐ
363 02220468 Phan Thị Nga *** LR SY Hoàng Anh Thư 2019-09-07
364 01921719 Đặng Thị Cẩm Vân *** Cuộn nhựa Nguyễn Đặng Thiên Phúc 2021-10-27
365 02210045 Lê Thị Hoài Linh *** VTC Phạm Anh Vũ 2020-03-18
366 02220334 Lại Thị Thu Hương *** Đúc Phạm Ngọc Hương Chi 2013-07-18 Đã rời CĐ
367 02220334 Lại Thị Thu Hương *** Đúc Phạm Ngọc Hương Ly 2020-11-17 Đã rời CĐ
368 02220398 Hà Thanh Tâm *** Xi mạ Sùng Bảo An 2016-01-14
369 02220398 Hà Thanh Tâm *** Xi mạ Sùng Thị Quỳnh Như 2019-11-06
370 02220741 Nguyễn Thị Ngọc Trang *** QA Nguyễn Thị Ngọc Thiên Hương 2017-03-31
371 02220741 Nguyễn Thị Ngọc Trang *** QA Nguyễn Thị Lan Anh 2013-03-26
372 02221254 Nguyễn Thị Trường *** LR AS Hồ Văn Đông 2012-09-17
373 02221254 Nguyễn Thị Trường *** LR AS Hồ Văn Đạt 2014-05-02
374 02223155 Lê Thị Thu Thảo *** LR Cylinder Lê Thành Nguyên 2015-12-17
375 02221476 Vòng Ngọc Trang *** LR Cylinder Sín Gia Trân 2018-08-14
376 02221421 Võ Thị Lệ *** LR Cylinder Nguyễn Tuấn Kiệt 2018-06-30
377 02221397 Nguyễn Thị Hồng Vân *** LR Cylinder Phạm Hữu Thế Anh 2009-09-07 Đã rời CĐ
378 02221397 Nguyễn Thị Hồng Vân *** LR Cylinder Phạm Anh Đức 2018-12-02 Đã rời CĐ
379 02223137 Đinh Thị Vân *** LR Cylinder Nguyễn Phương Linh 2014-02-16
380 02221078 Tô Thị Ngọc Thư *** GC SY Lê Quang Trung 2017-11-06
381 02122388 Trương Thị Thu Giang *** GC SY Nguyễn Ngọc Vy Thư 2022-03-04
382 02124711 Vũ Văn Báu *** Xi mạ Vũ Tuệ Nhi 2022-03-08
383 02125437 Phạm Văn Tuấn *** Kho Phạm Bảo Khôi 2018-10-04
384 02222129 Bùi Thị Cẩm Vân *** Đúc Lý Thúy Vy 2011-08-13 Đã rời CĐ
385 02126409 Nguyễn Hoài Vũ *** Đùn nhôm Nguyễn Trương Thiên Tú 2021-11-05
386 02121626 Nguyễn Thị Yến Nhi *** GC SY Nguyễn Đăng Khoa 2022-05-09
387 01810626 Bùi Phước Nhân *** GC Teflon Bùi Trần Huyền Anh 2022-03-20
388 02126676 Hồ Đình Văn *** Cuộn nhựa Hồ Thanh Nhã 2022-05-02 Đã rời CĐ
389 02123590 Bùi Thị Phương Dung *** GC MFitting Trần Đăng Khoa 2022-03-30 Đã rời CĐ
390 02220219 Trương Thị Thu Ngọc *** LR AS Lê Ngọc Quang Khải 2019-05-08
391 02223100 Nguyễn Thị Thanh Tuyền *** LR SY Phạm Duy Khang 2019-09-10 Đã rời CĐ
392 02223119 Phạm Thị Thúy *** LR SY Nguyễn Xuân Phúc 2020-06-25
393 02222004 Ngô Thị Thu *** LR SY Hoàng Gia Bảo 2011-05-23
394 02222004 Ngô Thị Thu *** LR SY Hoàng Tiến Đạt 2017-05-31
395 02223049 Nguyễn Thị Luyến *** LR AS Hồ Thị Bảo Như 2013-12-15
396 02223049 Nguyễn Thị Luyến *** LR AS Hồ Thị Bảo An 2016-11-04
397 02223641 Sơn Thái *** GC MFitting Sơn Thị Tuyết Ngân 2017-03-14
398 02223641 Sơn Thái *** GC MFitting Sơn Thị Tuyết Nghi 2019-06-13
399 02224507 Nguyễn Thanh Sơn *** Xi mạ Nguyễn Hoàng Anh Khoa 2014-07-25
400 02224507 Nguyễn Thanh Sơn *** Xi mạ Nguyễn Hoàng Anh Khôi 2014-07-25
401 02224428 Lê Thị Lụa *** Cuộn nhựa Trần Tuấn Khang 2017-10-09
402 02224428 Lê Thị Lụa *** Cuộn nhựa Trần Tuấn Khôi 2020-03-20
403 02225065 Trần Thị Thảo *** Cuộn nhựa Hoàng Thị Thanh Hiền 2018-02-17
404 02225065 Trần Thị Thảo *** Cuộn nhựa Hoàng Thị Thanh Hằng 2020-01-03
405 02224385 Hoàng Thị Hoài *** Cuộn nhựa Đỗ Hoàng Vy 2014-07-25 Đã rời CĐ
406 02224385 Hoàng Thị Hoài *** Cuộn nhựa Đỗ Hoàng Bảo Ngọc 2019-01-28 Đã rời CĐ
407 02222989 Đàm Thị Xuyên *** LR NSY Nguyễn Anh Khoa 2019-01-24
408 02223322 Nguyễn Thị Nhung *** Xi mạ Phạm Hoàng Nguyên 2017-10-04
409 02021113 Mai Văn Sơn *** Kho Mai Chi Lâm 2013-06-26
410 02021113 Mai Văn Sơn *** Kho Mai Thế Ngọc 2017-07-29
411 02121334 Phan Thị Ngọc Thủy *** LR V100 Ngô Thiên Phúc 2016-12-20
412 02020132 Lê Huỳnh Hải Hưng *** Đúc Lê Huỳnh Gia Hân 2017-06-29
413 02123004 Nguyễn Hoàng Cao *** Kho Nguyễn Hoàng Phúc 2021-06-16 Đã rời CĐ
414 02125321 Nguyễn Thị Minh Ngọc *** Kho Huỳnh Ngọc Anh Thy 2017-01-15
415 02125321 Nguyễn Thị Minh Ngọc *** Kho Huỳnh Ngọc Anh Thư 2014-11-02
416 02222961 Nguyễn Thu Phương *** LR AS Trần Đại Hùng Tấn Phát 2012-11-19
417 02223836 Lê Thị Thu Trang *** LR NSY Nguyễn Hoàng Bảo Trân 2005-11-12
418 02223836 Lê Thị Thu Trang *** LR NSY Nguyễn Hoàng Bảo Thy 2008-04-29
419 02223836 Lê Thị Thu Trang *** LR NSY Nguyễn Hoàng Bảo Tú 2019-09-09
420 02223863 Nguyễn Thị Kim Liến *** LR AS Nguyễn Thanh Phong 2020-08-31
421 02222484 Nguyễn Thị Oanh *** LR AS Nguyễn Thị Nhã Uyên 2017-07-30 Đã rời CĐ
422 02222484 Nguyễn Thị Oanh *** LR AS Nguyễn Quế Chi 2019-11-29 Đã rời CĐ
423 02223872 Thị Lình *** LR NSY Danh Minh Tỷ 2012-03-15
424 02223872 Thị Lình *** LR NSY Danh Uyễn Nghi 2019-10-05
425 02222837 Trần Thị Xuân *** GC MFitting Lê Anh Tuấn 2020-03-20
426 02223614 Nguyễn Thị Huyền Trang *** GC MFitting Nguyễn Ngọc Thiện 2020-08-27
427 02220185 Nguyễn Thị Minh *** LR AS Hoàng Văn Sơn Hội 2014-06-24
428 02220185 Nguyễn Thị Minh *** LR AS Hoàng Phương Thảo 2010-08-06
429 02220422 Phan Thị Mỹ Diện *** LR SY Trần Thanh Nhã 2014-04-02
430 02220200 Lê Thị Lệ Thủy *** LR NSY Đinh Lê Thủy Tiên 2012-08-03
431 02220200 Lê Thị Lệ Thủy *** LR NSY Đinh Lê Khánh Tiên 2016-05-06
432 02021511 Võ Thị Vân Anh *** Cuộn nhựa Nguyễn Anh Thư 2011-08-17
433 02223766 Chu Thị Dùng *** LR SY Vi Đức Duy 2017-06-03
434 02223766 Chu Thị Dùng *** LR SY Vi Đức Phương 2021-01-08
435 02223818 Trần Yến Nhi *** LR SY Nguyễn Trần Khánh My 2020-03-05
436 02223809 Trần Thị Na *** LR SY Nguyễn Gia Huy 2020-07-20
437 02224622 Nguyễn Thị An *** LR Cylinder Nguyễn Ngô Anh Minh 2017-12-18
438 02224622 Nguyễn Thị An *** LR Cylinder Nguyễn Ngô Phúc 2019-04-02
439 02223933 Võ Thị Sen *** LR Cylinder Nguyễn Huy Hải Đăng 2017-10-03
440 02223933 Võ Thị Sen *** LR Cylinder Nguyễn Hoàng Quân 2021-01-08
441 02223924 Trần Thị Ngọc Vân *** LR Cylinder Trần Hoàng Duy Phong 2021-02-14
442 02224677 Nguyễn Thị Thanh Thảo *** LR Cylinder Nguyễn Kim Ngân 2012-08-31 Đã rời CĐ
443 02224677 Nguyễn Thị Thanh Thảo *** LR Cylinder Nguyễn Kim Khánh 2015-09-20 Đã rời CĐ
444 02224631 Trương Thị Quýt My *** LR Cylinder Phan Gia Bảo 2011-10-05
445 02224631 Trương Thị Quýt My *** LR Cylinder Phan Gia Minh 2018-07-21
446 02224640 Chu Thị Phương Thủy *** LR Cylinder Hoàng Chu Bảo Ngọc 2018-06-17
447 02224668 Lê Thị Thảo Nhi *** LR Cylinder Nguyễn Hoàng 2014-05-03
448 02224668 Lê Thị Thảo Nhi *** LR Cylinder Nguyễn Hiền 2017-03-09
449 02221494 Nguyễn Thị Xuân *** GC Cylinder Lê Nguyễn Thúy An 2018-03-16
450 02221494 Nguyễn Thị Xuân *** GC Cylinder Lê Nguyễn Đức Phát 2019-05-17
451 02221494 Nguyễn Thị Xuân *** GC Cylinder Lê Nguyễn Phúc Thịnh 2021-01-16
452 02223942 Phạm Tương Lai *** GC Cylinder Phạm Ngọc Hân 2019-05-15
453 02221537 Trần Văn Hoàng *** GC Cylinder Trần Nguyễn Đăng Khoa 2016-09-16
454 02224084 Nguyễn Thị Ngọc Diễm *** GC APTech Hoàng Ngọc Gia Hân 2020-10-08
455 02223243 Nguyễn Văn Đàn *** GC Cylinder Nguyễn Tùng Anh 2016-10-26
456 02223243 Nguyễn Văn Đàn *** GC Cylinder Nguyễn Hải Yến 2021-07-11
457 02021779 Nguyễn Quốc Trọng *** GC V100 Nguyễn Anh Thư 2017-04-07
458 02021779 Nguyễn Quốc Trọng *** GC V100 Nguyễn Thủy Tiên 2021-03-30
459 02225515 Trần Thị Bích Hạnh *** LR Cylinder Phan Trần Khánh Ngân 2016-08-18
460 02225506 Đinh Thị Yến Nhi *** LR Cylinder Nguyễn Xuân Trường 2021-02-07
461 02225579 Trần Thị Lệ Xuyến *** LR Cylinder Nguyễn Thị Trà My 2016-01-06
462 02224075 Trần Văn Tuấn *** Kho Trần Thị Huyền Trang 2015-08-09
463 02225588 Trương Thị Diễm Tuyết *** GC Cylinder Lý Hải 2013-01-30
464 02225588 Trương Thị Diễm Tuyết *** GC Cylinder Lý Gia Hân 2021-04-16
465 02225621 Hồ Thị Hồng *** GC Cylinder Nguyễn Minh Khang 2018-06-20
466 02225630 Lê Thị Mỹ *** GC Cylinder Trịnh Ngọc Châu 2020-11-15
467 02225597 Đặng Thị Ngọc Hà *** GC Cylinder Tống Đặng Uyên Nhi 2019-05-27
468 02226019 Phạm Thị Mỹ Linh *** GC APTech Nguyễn Phạm Gia Hân 2017-12-14 Đã rời CĐ
469 02225995 Trịnh Thị Thương *** GC APTech Phùng Thanh Hưng 2013-08-02
470 02225995 Trịnh Thị Thương *** GC APTech Phùng Thanh An 2019-04-15
471 02225986 Hoàng Thị Thảo Linh *** GC APTech Trình Tự Minh 2021-02-10
472 02225968 Trần Thị Khánh *** GC APTech Trần Đức Tuấn Anh 2013-01-10
473 02225968 Trần Thị Khánh *** GC APTech Trần Đức Hải Nam 2014-08-20
474 02225463 Kiều Thị Đều *** LR AS Hoàng Kiều Vy 2019-12-21
475 02123332 Hà Thị Xuyến *** GC APTech Hà Phạm Gia An 2022-06-05
476 02220617 Lê Thị Ngọc Thùy *** GC APTech Đặng Văn Thắng 2012-08-21
477 02220617 Lê Thị Ngọc Thùy *** GC APTech Đặng Lê Thảo Nhi 2019-10-09
478 02227443 Lê Thị Ngọc Ánh *** LR SY Uông Mẫn Nhi 2017-03-04
479 02227452 Đặng Thị Hồng Ngọc *** LR AS Võ Thị Hồng Thắm 2019-03-13
480 02223881 Nguyễn Thị Mai Linh *** LR AS Trần Ngọc Mai Phương 2017-07-23
481 02223881 Nguyễn Thị Mai Linh *** LR AS Trần Ngọc Mai Anh 2018-08-17
482 02225454 Đặng Thị Thu Nguyện *** LR AS Văn Ái Phương 2016-10-19
483 02227258 Lê Thị Linh *** LR APTech Nguyễn Trọng Quốc 2015-12-26
484 02227258 Lê Thị Linh *** LR APTech Nguyễn Lê Ngọc Hân 2017-06-12
485 02227258 Lê Thị Linh *** LR APTech Nguyễn Lê Duyên Mi 2019-02-08
486 02227285 Lê Thị Thảo *** LR APTech Nguyễn Hữu Gia Phát 2020-07-07
487 02227267 Đoàn Thị Mỹ Lời *** LR APTech Lê Đoàn Phúc Phong 2014-01-12
488 02227267 Đoàn Thị Mỹ Lời *** LR APTech Đoàn Hoàng Nam 2020-04-07
489 02227230 Nguyễn Thị Thanh Thủy *** LR APTech Lê Thanh Hải 2015-01-23
490 02227249 Lưu Thị Hà *** LR APTech Nguyễn Lưu Linh Đan 2013-08-29 Đã rời CĐ
491 02227249 Lưu Thị Hà *** LR APTech Nguyễn Lưu Khánh Ly 2019-11-16 Đã rời CĐ
492 02226620 Trịnh Thị Loan *** Cuộn nhựa Vương Ngọc Kim Ngân 2019-03-25 Đã rời CĐ
493 02226046 Lê Điền Tính *** GC Teflon Lê Hữu Tâm 2019-01-04
494 02226046 Lê Điền Tính *** GC Teflon Lê Ngọc Tiên 2022-03-01
495 02225010 Hồ Khánh Toàn *** GC Teflon Hồ Nguyễn Quỳnh Anh 2013-10-16
496 02225010 Hồ Khánh Toàn *** GC Teflon Hồ Quốc Dũng 2015-10-21
497 02226170 Lê Thị Mỹ Thủy *** LR VX Trần Quang Khải 2021-01-06
498 02226143 Hà Thị Hoài *** LR VX Nguyễn Hà Giang 2017-07-25 Đã rời CĐ
499 02226143 Hà Thị Hoài *** LR VX Nguyễn Đăng Khoa 2020-04-09 Đã rời CĐ
500 02226152 Võ Thục Oanh *** LR VX Nguyễn Võ Hà My 2020-12-20
501 02226189 Lê Thị Mỹ Duyên *** LR VX Dương Hoàng Yến 2017-03-05
502 02226198 Phạm Mỹ Loan *** LR VX Phạm Bích Trâm 2015-12-14
503 02226198 Phạm Mỹ Loan *** LR VX Phạm Xuân Thiên 2018-12-29
504 02226198 Phạm Mỹ Loan *** LR VX Phạm Xuân Nhật 2020-08-13
505 02225658 Nguyễn Nga Hoàng Dung *** Cuộn nhựa Phạm Ngọc Hân 2019-05-15
506 02221740 Nguyễn Hữu Lộc *** Môi trường Nguyễn Hoàng Long 2020-05-19
507 02227683 Đinh Thị Lan *** GC SY Ngô Bảo Trân 2015-11-18 Đã rời CĐ
508 02224260 Phan Tú Huỳnh *** GC VX Lê Hạo Thiên 2020-04-21
509 02123730 Trần Quang Đạo *** Kho Trần Minh Quân 2017-11-19 Đã rời CĐ
510 02123937 Phạm Thị Hạnh *** An toàn Lê Phạm Tường Vy 2016-04-16
511 02123937 Phạm Thị Hạnh *** An toàn Lê Phạm Khánh Vy 2020-02-02
512 02227984 Lê Văn Sơn *** GC APTech Lê Như Ngọc 2021-11-21 Đã rời CĐ
513 02227993 Trần Tuấn Vũ *** GC APTech Trần Quang Khải 2021-01-06
514 02124517 Lê Thị Hà *** GC APTech Phạm Văn Gia Long 2018-11-21
515 02124562 Nguyễn Thị Huyền Trinh *** GC APTech Hoàng Nhật Duy 2018-11-27
516 02228008 Dương Nhỉ Khang *** GC APTech Dương Đặng Bảo Nghi 2021-07-05
517 02220565 Lê Thị Bảo Trân *** GC APTech Trần Thiên Ân 2019-09-25
518 02227522 Nguyễn Ngọc Hương *** GC APTech Trần Thị Băng Tâm 2014-07-16
519 02227522 Nguyễn Ngọc Hương *** GC APTech Trần Đức Duy 2020-07-07
520 02222651 Trần Văn Tuấn *** Đúc Trần Thế Vinh 2019-12-22
521 02226374 Tăng Văn Ngọc *** Đúc Tăng Nhật Ánh 2016-06-03 Đã rời CĐ
522 02222174 Lê Văn Thành *** Đúc Lê Đoàn Quốc Huy 2018-02-28
523 02222174 Lê Văn Thành *** Đúc Lê Trung Phát 2019-12-30
524 02221722 Nguyễn Văn Điệp *** GC Cylinder Nguyễn Thị Chi Thanh 2012-01-25
525 02221722 Nguyễn Văn Điệp *** GC Cylinder Nguyễn Hoàng Gia Bảo 2013-09-30
526 02225436 Nguyễn Minh Huy *** Đúc Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2021-02-15
527 02224835 Nguyễn Bá Thông *** Đúc Nguyễn Ngọc An Vy 2022-07-04 Đã rời CĐ
528 02224826 Nguyễn Văn Mạnh *** Đúc Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 2017-07-25 Đã rời CĐ
529 02224826 Nguyễn Văn Mạnh *** Đúc Nguyễn Gia Bảo 2018-11-25 Đã rời CĐ
530 02224826 Nguyễn Văn Mạnh *** Đúc Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 2021-08-16 Đã rời CĐ
531 02227081 Nguyễn Thị Tình *** Đúc Trần Đăng Khoa 2021-05-09
532 02227063 Nguyễn Thị Diễm Trinh *** Đúc Lê Hoàng Gia Huy 2015-11-11 Đã rời CĐ
533 02227151 Nguyễn Thị Công *** Đúc Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2017-04-08
534 02227151 Nguyễn Thị Công *** Đúc Nguyễn Bá Trọng 2018-06-19
535 02227133 Đinh Thị Mỹ Duyên *** LR SY Đặng Quang Thành 2018-06-26
536 02227133 Đinh Thị Mỹ Duyên *** LR SY Đặng Quang Đạt 2020-12-05
537 02227090 Ngô Thị Trang Trâm *** LR SY Nguyễn Minh Long 2020-05-06
538 02227106 Lê Thị Hồng Thiệt *** Đúc Lê Ngọc Hiếu 2018-03-09 Đã rời CĐ
539 02227142 Nguyễn Cẩm Hồng *** Xi mạ Lương Thị Kim Ngân 2013-09-02
540 02227072 Nghiêm Thị Thoa *** Đúc Trần Gia Huy 2019-09-11
541 02226383 Lâm Thị Kim Thanh *** LR SY Bùi Nhã Quyên 2019-11-14
542 02226383 Lâm Thị Kim Thanh *** LR SY Bùi Đăng Khoa 2021-03-29
543 02224862 Lê Thị Mỹ Tiên *** Đúc Phan Gia Khang 2017-05-19 Đã rời CĐ
544 02223270 Hồ Thị Thủy *** Đùn nhôm Nguyễn Duy Bảo Nam 2011-11-03
545 02223270 Hồ Thị Thủy *** Đùn nhôm Nguyễn Duy Bảo Khánh 2015-05-09
546 02223270 Hồ Thị Thủy *** Đùn nhôm Nguyễn Hồ Phương Linh 2016-12-28
547 02221704 Lê Thị Huyền *** LR SY Tăng Lê Na 2020-10-20
548 02223368 Nguyễn Thị Thảo *** Đúc Đỗ Phương Chi 2017-02-21
549 02223368 Nguyễn Thị Thảo *** Đúc Đỗ Phương Linh 2020-10-02
550 02221670 Trần Thị Nhung *** Đúc Phan Thị Thanh Hằng 2017-08-08 Đã rời CĐ
551 02221670 Trần Thị Nhung *** Đúc Phan Văn Anh Vũ 2020-08-25 Đã rời CĐ
552 02222873 Nguyễn Mạnh Hùng *** Xi mạ Nguyễn Lê Thiên Phúc 2018-11-17 Đã rời CĐ
553 02227975 Nguyễn Văn Sang *** Đúc Nguyễn Ngọc Tài 2016-01-07 Đã rời CĐ
554 02227975 Nguyễn Văn Sang *** Đúc Nguyễn Ngọc Phát 2014-04-14 Đã rời CĐ
555 02228105 Trần Văn Kiên *** GC VX Trần Thiên Tú 2021-11-30 Đã rời CĐ
556 02124720 Nguyễn Văn Nam *** Xi mạ Nguyễn Văn Tân 2011-11-06
557 02124720 Nguyễn Văn Nam *** Xi mạ Nguyễn Trúc Linh 2021-06-07
558 02224145 Lê Thị Xuân Thu *** GC MFitting Nguyễn Nhật Minh 2012-11-12 Đã rời CĐ
559 02224145 Lê Thị Xuân Thu *** GC MFitting Nguyễn Minh Châu 2018-12-26 Đã rời CĐ
560 02227629 Nguyễn Quốc Thoại *** GC APTech Nguyễn Phạm Gia Hân 2017-12-14
561 02123563 Mai Văn Triển *** Xi mạ Mai Lê Anh Tuấn 2021-11-03
562 02228196 Ngô Thanh Giàu *** Xi mạ Ngô Ngọc Hân 2015-03-01 Đã rời CĐ
563 02228196 Ngô Thanh Giàu *** Xi mạ Ngô Thiên Ân 2016-06-20 Đã rời CĐ
564 02225144 Đồng Chí Linh *** Xi mạ Đồng Hữu Duy 2020-05-23
565 02227771 Nguyễn Hữu Nam *** Xi mạ Nguyễn Hữu Gia Phát 2012-05-01
566 02227799 Đặng Thông Viễn *** Xi mạ Đặng Trần Hương Trà 2014-10-28
567 02227799 Đặng Thông Viễn *** Xi mạ Đặng Trần Thanh Trúc 2018-06-06
568 02227799 Đặng Thông Viễn *** Xi mạ Đặng Thông Trí Khang 2020-12-05
569 02227498 Đinh Văn Thắng *** Kho Đinh Văn Minh 2018-04-20 Đã rời CĐ
570 02222068 Nguyễn Văn Minh *** Đùn nhôm Nguyễn Lâm Quốc Hòa 2018-05-09
571 02226985 Trịnh Đình Hoàng *** Đùn nhôm Trịnh Thị Yến Vy 2013-09-24
572 02120335 Bùi Văn Thuận *** GC APTech Bùi Uy Khang 2019-05-07
573 02225676 Nguyễn Huy Ngọc *** Tạo ống Nguyễn Huy Vũ 2019-11-29
574 02225676 Nguyễn Huy Ngọc *** Tạo ống Nguyễn Huy Hoàng 2014-07-23
575 02227027 Phạm Viết Bằng *** Tạo ống Phạm Thị Tâm 2009-04-19
576 02227027 Phạm Viết Bằng *** Tạo ống Phạm Thị Lành 2011-05-21
577 02227027 Phạm Viết Bằng *** Tạo ống Phạm Thị Ân 2015-11-16
578 02227009 Đặng Xuân Túc *** Tạo ống Đặng Xuân Tú 2008-02-29
579 02227009 Đặng Xuân Túc *** Tạo ống Đặng Xuân Nhật 2014-01-19
580 02227009 Đặng Xuân Túc *** Tạo ống Đặng Xuân Minh Đức 2018-02-23
581 02226301 Hồ Thanh Tâm *** Tạo ống Hồ Ngọc Bảo Trân 2014-02-25
582 02226301 Hồ Thanh Tâm *** Tạo ống Hồ Thiên Nhân 2016-12-31
583 02227018 Huỳnh Văn Trọng *** Tạo ống Huỳnh Trọng Nhân 2018-08-12
584 02126047 Võ Tấn Thanh *** Xi mạ Võ Anh Thư 2021-07-28
585 02120618 Nguyễn Đình Thắng *** Xi mạ Nguyễn Khánh Băng 2019-01-23
586 02120618 Nguyễn Đình Thắng *** Xi mạ Nguyễn Thiên An 2020-12-24
587 02120751 Huỳnh Diễm *** LR FRL Lý Huỳnh Thiên Ân 2022-07-21
588 01510063 Cao Nguyễn Thạnh *** LR MFitting Cao Hà Minh Thiên 2022-07-22
589 02226499 Hoàng Phúc Tiến *** GC MFitting Hoàng Hữu Dương 2013-02-20
590 02226912 Phạm Mạnh Thường *** Khuôn Phạm Ngọc Xuân Thảo 2014-11-07
591 02226912 Phạm Mạnh Thường *** Khuôn Phạm Ngọc Trung Kiên 2019-05-20
592 02224002 Trần Nàm Sáng *** Khuôn Trần Ngọc Bảo An 2020-09-12
593 02125093 Lý Hoài Thương *** Kho Lý Huỳnh Thiên Ân 2022-07-21
594 02222518 Võ Duy Linh *** GC Cylinder Võ Ngọc Anh Thư 2020-10-26
595 02220440 Đoàn Tuấn Anh *** GC Cylinder Nguyễn Ngọc Đông Trà 2013-11-05
596 02220440 Đoàn Tuấn Anh *** GC Cylinder Đoàn Tuấn Kiệt 2020-09-28
597 02123518 Thạch Ngọc Sang *** GC Cylinder Thạch Duy Anh 2022-03-25
598 02125206 Phan Thị Hạnh Nhơn *** QA Huỳnh Phan Ngọc Trí 2011-12-02
599 02125206 Phan Thị Hạnh Nhơn *** QA Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên 2014-03-02
600 02126685 Trần Thị Mỹ Hạnh *** QA Nguyễn Trần Mỹ Hằng 2008-07-19
601 02126685 Trần Thị Mỹ Hạnh *** QA Nguyễn Trần Minh Hoàng 2014-01-17
602 02126685 Trần Thị Mỹ Hạnh *** QA Nguyễn Trần Minh Hòa 2019-10-18
603 02010791 Hoàng Thị Mỹ Trinh *** XNK Trương Hoàng Gia Hy 2022-08-10
604 02220121 Lê Thị Thuý Tường *** LR SY Lê Ngọc Hồng Phúc 2022-09-01
605 02220608 Nguyễn Thị Trúc Linh *** GC APTech Đinh Tiến Thành 2016-08-16
606 02220608 Nguyễn Thị Trúc Linh *** GC APTech Đinh Ngọc Như Ý 2018-12-25
607 02228664 Lê Ngọc Hiền *** GC Cylinder Lê Ngọc Thùy Linh 2013-11-18
608 02228664 Lê Ngọc Hiền *** GC Cylinder Lê Ngọc Thùy Trang 2015-06-05
609 02221050 Phạm Minh Đồng *** GC Cylinder Phạm Ngọc Hân 2017-06-27 Đã rời CĐ
610 02221050 Phạm Minh Đồng *** GC Cylinder Phạm Hoàng Nam 2021-04-09 Đã rời CĐ
611 02228910 Hoàng Thị Hồng Bảo *** Xi mạ Võ Hoàng Bảo Trâm 2016-12-08
612 02228770 Hoàng Thị Hà *** GC APTech Hoàng Văn Hậu 2016-09-30
613 02228770 Hoàng Thị Hà *** GC APTech Hoàng Thị Diệu Linh 2019-06-10
614 02228691 Trịnh Thị Huệ *** LR Cylinder Hoàng Xuân Phong 2007-11-01
615 02228691 Trịnh Thị Huệ *** LR Cylinder Hoàng Xuân Phú 2007-11-01
616 02227470 Phạm Bá Chiến *** GC Cylinder Phạm Quỳnh Anh 2018-12-06
617 02221041 Nguyễn Thành Đạt *** GC Cylinder Nguyễn Thành Hưng 2020-07-31
618 02228707 Trần Thanh Nhựt *** Kho Trần Ngọc Như ý 2019-08-16 Đã rời CĐ
619 02229104 Trương Hồng Mận *** Khuôn Trương Hồng Nhã 2012-10-15
620 02229104 Trương Hồng Mận *** Khuôn Trương Sỹ Hồng Quân 2019-09-11
621 02228716 Hồ Hoàng Hiển *** GC APTech Hồ Thiên Phúc 2021-04-06
622 02228725 Châu Quốc Trân *** GC APTech Châu Trần Thiên An 2019-10-08 Đã rời CĐ
623 02229098 Lê Ngọc Tiền *** Khuôn Lê Anh Tuấn 2018-08-04
624 02227939 Dương Văn Đen Em *** Khuôn Dương Tường Vy 2018-09-20
625 02224747 Kim Thanh Lâm *** Đúc Kim Lê Chiêu Ân 2019-05-06
626 02223988 Trần Trường Giang *** GC Cylinder Trần Thiên Ân 2019-09-25
627 02221698 Nguyễn Thị Phương Thảo *** LR SY Bùi Nguyễn Bảo Ngân 2013-04-27
628 02221698 Nguyễn Thị Phương Thảo *** LR SY Bùi Nguyễn Bảo Thy 2017-12-13
629 02228619 Võ Hoàng Bi *** Đùn nhôm Võ Quốc Thái 2003-10-05
630 02228619 Võ Hoàng Bi *** Đùn nhôm Võ Duy Mạnh 2018-09-16
631 01911235 Phan Anh Tùng *** LR NSY Phan Trần Bảo Trân 2021-08-20
632 02240426 Nguyễn Thị Thu Cúc *** GC APTech Trần Thiên Tú 2022-11-30
633 02240550 Nguyễn Thị Hoài *** GC APTech Phạm Xuân An 2014-12-13
634 02240550 Nguyễn Thị Hoài *** GC APTech Phạm Xuân Toàn 2017-01-18
635 02240772 Trần Duy Thành *** GC APTech Trần Duy An 2014-12-03
636 02240772 Trần Duy Thành *** GC APTech Trần Nguyễn Tường Vy 2017-04-03
637 02240453 Nguyễn Thị Hoa *** GC APTech Nguyễn Anh Dũng 2018-12-11
638 02240602 Nguyễn Thị Hường *** GC APTech Nguyễn Thanh Thủy 2009-09-07
639 02240602 Nguyễn Thị Hường *** GC APTech Nguyễn Thiên Kim 2020-04-12
640 02240523 Bùi Thị Hồng *** GC APTech Phạm Thị Lan Anh 2010-06-12
641 02229830 Trần Hoàng Yến *** Đúc Trần Gia Hoàng 2018-09-08
642 02229849 Nguyễn Thị Thu *** LR SY Huỳnh Thiên Ân 2014-08-15
643 02229849 Nguyễn Thị Thu *** LR SY Huỳnh Thiên Phước 2017-08-04
644 02229858 Phạm Thị Hòa *** GC Teflon Nguyễn Phạm Đăng Khoa 2021-05-22
645 02229812 Nguyễn Thị Phương *** Đúc Trần Nguyễn Ngọc Tú 2014-11-28
646 02229812 Nguyễn Thị Phương *** Đúc Trần Nguyễn Bảo Ngọc 2019-05-28
647 02229928 Nguyễn Thị Dung *** LR FRL Đinh Nguyễn Hải Yến 2015-10-11
648 02229928 Nguyễn Thị Dung *** LR FRL Đinh Nguyễn Hải Băng 2017-06-30
649 02240037 Trịnh Thị Tình *** GC MFitting Trịnh Tiến Dũng 2016-01-10 Đã rời CĐ
650 02240037 Trịnh Thị Tình *** GC MFitting Trịnh Thị Cẩm Tú 2017-08-01 Đã rời CĐ
651 02224109 Võ Thị Hải *** GC APTech Vũ Đăng Huy Duy 2016-02-07
652 02224109 Võ Thị Hải *** GC APTech Vũ Đăng Huy Hoàng 2018-01-07
653 02223331 Lê Thị Ngoan *** Đúc Nguyễn Hữu Bảo Khang 2019-10-16
654 02222110 Nguyễn Thị Phượng *** Đúc Lê Bảo Ngọc 2018-09-13
655 02224808 Trần Hoàng Hải *** GC Cylinder Trần Nguyễn Hoàng Phi 2013-12-24
656 02228789 Nguyễn Chí Công *** GC Spool Nguyễn Ngọc Bảo Vy 2022-04-01
657 02229803 Nguyễn Quốc Buôl *** GC Cylinder Nguyễn Minh Lâm 2017-12-08
658 02120627 Lê Thanh Tân *** Xi mạ Lê Hoài Kim Thuân 2013-05-15 Đã rời CĐ
659 02120627 Lê Thanh Tân *** Xi mạ Lê Hoài Kim Tuyền 2015-10-21 Đã rời CĐ
660 02120627 Lê Thanh Tân *** Xi mạ Lê Hoàng Anh Tài 2022-10-16 Đã rời CĐ
661 02229973 Nguyễn Văn Phúc *** Xi mạ Nguyễn Đức Phong 2011-11-02
662 02229973 Nguyễn Văn Phúc *** Xi mạ Nguyễn Văn Phú 2017-02-17
663 02229946 Lê Văn Điệp *** Xi mạ Lê Chí Sơn 2011-03-10
664 02229946 Lê Văn Điệp *** Xi mạ Lê Huỳnh Như 2015-08-06
665 02226684 Hoàng Văn Trì *** Xi mạ Hoàng Gia Hân 2018-08-18
666 02229964 Lưu Văn Nhí *** Xi mạ Lưu Thị Quỳnh Anh 2011-08-09
667 02240657 Nguyễn Văn Hoàng *** Kho Nguyễn Văn Hoàng Khoa 2019-05-16
668 02240657 Nguyễn Văn Hoàng *** Kho Nguyễn Thị Hoàng Uyên 2016-06-24
669 02241337 Nguyễn Thị Lan *** LR SY Nguyễn Hoàng Ân 2014-06-30
670 02241425 Vũ Thị Vân Nga *** LR SY Huỳnh Nhật Hào 2021-02-05
671 02241391 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt *** LR SY Nguyễn Bảo Khang 2019-09-11
672 02241407 Phạm Thị Sao *** LR SY Phạm Thanh Trúc 2020-05-02 Đã rời CĐ
673 02120724 Phan Bá Tài *** GC APTech Phan Ngọc Tuệ Nhi 2022-10-26 Đã rời CĐ
674 02212469 Trần Thị Kiều My *** GC VX Nguyễn Đức Minh Khôi 2021-06-16
675 02121945 Nguyễn Thanh Giang *** GC SY Nguyễn Thùy Chi 2022-09-08 Đã rời CĐ
676 01920163 Lê Thị Phương Dung *** Cuộn Nhựa Huỳnh Đức Phúc 2022-11-02
677 01920729 Tăng Thị Út Ni *** Cuộn Nhựa Trịnh Ngọc An Nhiên 2022-09-16
678 02242354 Nguyễn Thị Phương *** GC VX Võ Thanh Trúc 2015-06-28
679 02242354 Nguyễn Thị Phương *** GC VX Võ Minh Khôi 2021-08-11
680 02242178 Trần Thị Kim Ngân *** Đúc nhựa VX Ngô Trần Bảo Lộc 2014-05-30
681 02242202 Nguyễn Kiều Mi *** Đúc nhựa VX Nguyễn Khánh Vân 2021-06-30
682 02242187 Hồ Út Nhí *** Đúc nhựa VX Danh Kim Huệ 2019-02-27
683 02218311 Đặng Thái Cường *** GC Cylinder Đặng Khánh Linh 2020-05-22
684 02218311 Đặng Thái Cường *** GC Cylinder Đặng Bảo Phúc 2022-07-25
685 02242451 Hồ Văn Kiên *** GC Cylinder Hồ Quỳnh Hoa 2019-04-01
686 02242451 Hồ Văn Kiên *** GC Cylinder Hồ Quỳnh Như 2021-10-20
687 02242406 Hoàng Văn Bảo *** GC Cylinder Hoàng Thiên Kim 2018-12-06 Đã rời CĐ
688 02242406 Hoàng Văn Bảo *** GC Cylinder Hoàng Tuấn Kiệt 2020-10-14 Đã rời CĐ
689 02222758 Trương Quang Hoàng *** Kho Trương Quang Huy 2018-11-30
690 02242442 Trần Văn Bình *** GC Cylinder Trần Hoàng Anh Thư 2016-09-15
691 02242442 Trần Văn Bình *** GC Cylinder Trần Hoàng Anh Đức 2021-12-18
692 02223298 Phạm Thị Thi *** GC Teflon Trần Ngọc Cát Tường 2017-01-15
693 01911387 Đoàn Thị Hạnh *** LR V100 Nguyễn Hoàng Khang 2022-10-29
694 02222493 Tạ Thu Hằng *** LR Spool Bùi Khả Như 2022-11-21 Đã rời CĐ
695 02222615 Nguyễn Hùng Nam *** GC Cylinder Phạm Thành Danh 2017-07-13
696 02243210 Nguyễn Thị Thúy *** LR NSY Lê Nguyễn Tuấn Kiệt 2017-07-06
697 02243265 Phạm Thị Hồng Thủy *** LR NSY Phạm Phương Thủy Trúc 2019-11-03
698 02242813 Nguyễn Huỳnh Phi Long *** GC APTech Nguyễn Ngọc Bảo Vy 2020-05-11
699 02242798 Đoàn Quang Sơn *** GC AS Đoàn Huỳnh Minh Châu 2021-10-23
700 02242859 Huỳnh Kim Mai *** GC AS Nguyễn Nhật Minh 2021-04-13
701 02242594 Lê Đức Trọng *** GC Cylinder Lê Đức Anh 2021-06-03
702 02242983 Phạm Thị Hoa *** GC VX Nguyễn Ngọc Thảo My 2012-05-20
703 02242983 Phạm Thị Hoa *** GC VX Nguyễn Hoàng Gia Bảo 2014-07-20
704 02242983 Phạm Thị Hoa *** GC VX Nguyễn Ngọc Ánh Dương 2022-01-18
705 02242637 Phạm Phước Xịn *** GC Cylinder Phạm Hồng Phương 2019-08-26
706 02242664 Lê Triệu Vi *** GC Cylinder Lê Triệu Đại 2016-12-21 Đã rời CĐ
707 02242664 Lê Triệu Vi *** GC Cylinder Lê Thị Anh Đào 2020-10-06 Đã rời CĐ
708 01910193 Phạm Hưng Hải *** IT Phạm Hoàng Long 2022-12-25
709 02243706 Phan Bá Anh *** Xi mạ Phan Nguyễn Quang Hải 2019-12-24 Đã rời CĐ
710 02243788 Trịnh Xuân Chính *** Xi mạ Trịnh Y Huy 2021-12-26
713 02243487 Hoàng Thị Tuyết Nhung *** GC VX Quốc Kiều My 2018-12-11
714 02221652 Lâm Tuấn Vủ *** Đúc Lâm Quỳnh Như 2020-11-14 Đã rời CĐ
715 02244006 Cao Thị Thương *** QA Lê Thùy Trâm 2020-07-16
716 02244015 Nguyễn Thị Lý *** QA Nguyễn Hoàng Bảo Long 2021-03-06
717 02122166 Phạm Đình Kha *** LR Cylinder Phạm Quang Đăng 2022-02-05
718 02223377 Đặng Thị Vân Anh *** Đúc Lê Thị Khánh Huyền 2011-04-08
719 02223377 Đặng Thị Vân Anh *** Đúc Lê Thị Khánh Linh 2013-11-27
720 02223377 Đặng Thị Vân Anh *** Đúc Lê Đăng Phúc Nguyên 2020-10-03
721 02228947 Phạm Lê Minh Tân *** Đùn nhựa Phạm Ngọc An Nhiên 2022-12-19
722 02244024 Hoàng Thị Thùy Trang *** QA Trần Nhã Anh Thư 2021-11-02
723 02220945 Vũ Thị Thu Hồng *** Cuộn nhựa Nguyễn Vũ Đăng Khoa 2023-01-19
724 02124508 Lê Thị Nguyệt *** GC APTech Nguyễn Lê Tuệ Nhi 2023-01-02
725 02125020 Nguyễn Thị Hoài *** GC APTech Trần Hữu Chí Kiên 2023-01-19 Đã rời CĐ
726 02125260 Nguyễn Thị Mộng Cầm *** Kho Lê Ngọc Linh Đan 2022-11-24
727 02125303 Nguyễn Thị Thu Thảo *** Kho Zhu LinYue 2022-09-29
728 02122218 Nguyễn Thị Ánh Tuyết *** LR SY Nguyễn Hà Thiên Phúc 2022-12-20
729 02216067 Võ Bá Minh Nhật *** QLSX Võ Bá Hải Kiên 2022-12-06
730 02125118 Nguyễn Ngọc Diễm *** Kho Phạm Nguyễn Đăng Khôi 2023-03-06
731 02242211 Chu Đức Minh *** GC VX Chu Ngọc Minh Đăng 2023-02-28
732 02124562 Nguyễn Thị Huyền Trinh *** GC APTech Hoàng Nhật Minh 2022-09-18
733 02222022 Hoàng Thị Hải *** LR Cylinder Hoàng Mai Hân 2023-02-01
734 02021821 Lại Thị Bích Như *** Cuộn nhựa Hoàng Thị Bích Chi 2023-02-17
735 02227504 Đoàn Quang Khoa *** Kho Đoàn Quang Minh Tuấn 2023-02-14
736 02224561 Phan Thị Lệ *** LR AS Nguyễn Hoàng Trọng Phúc 2023-02-01 Đã rời CĐ
737 02243247 Phạm Thị Thảo Vy *** LR SY Lê Thanh Phát 2018-02-14
738 02325189 Nguyễn Thị Thu Thủy *** Kho Đoàn Minh Luân 2020-03-14
739 02325198 Lê Thị Nga *** Kho Nguyễn Quốc Khánh 2011-09-02
740 02325198 Lê Thị Nga *** Kho Nguyễn Đăng Khôi 2015-06-28
741 01910698 Nguyễn Thị Hiền *** Đùn nhựa Đàm Hoàng Khánh Vy 2021-06-06
742 02220981 Nguyễn Duy Ngọc *** Đúc Nguyễn Ngọc Kim Cương 2019-11-06
743 02243238 Nguyễn Thị Thu Liễu *** LR Spool Đinh Ngọc Tố Uyên 2017-04-22 Đã rời CĐ
744 02324162 Phan Thị Ngọc Lan *** LR NSY Huỳnh Xuân Sang 2019-04-18
745 02324108 Phan Thị Cẩm My *** LR SY Đỗ Đăng Khôi 2016-04-05 Đã rời CĐ
746 02324108 Phan Thị Cẩm My *** LR SY Đỗ Đăng Khoa 2018-09-29 Đã rời CĐ
747 02324205 Bao Thị Kiều Oanh *** LR FRL Võ Anh Thư 2021-07-28
748 02324223 Lê Yến Nhi *** LR NSY Nguyễn Lê Yến Nhi 2021-10-17
749 02324968 Lưu Thị Bé *** LR V100 Lưu Phúc Thịnh 2019-09-17
750 02324968 Lưu Thị Bé *** LR V100 Dương Khánh Phát 2021-08-07
751 02325268 Nguyễn Huyền Trân *** GC Teflon Nguyễn Huỳnh Anh 2021-02-01
752 02325338 Hoàng Minh Tùng *** GC V100 Hoàng Gia Phúc 2018-09-26 Đã rời CĐ
753 02325338 Hoàng Minh Tùng *** GC V100 Hoàng Anh Tú 2021-04-05 Đã rời CĐ
754 02325356 Trần Quang Thái *** GC APTech Trần Quang Trường 2020-08-01
755 02325295 Lưu Văn Đủ *** Đùn nhựa Lưu Thị Kiều Anh 2016-05-02
756 02325365 Trần Minh Nhật *** Đùn nhựa Trần Huỳnh Nhật Khang 2012-08-20
757 02325365 Trần Minh Nhật *** Đùn nhựa Trần Huỳnh Đăng Khôi 2014-09-26
758 02125880 Nguyễn Thái Sơn *** GC APTech Nguyễn Ngọc Tâm Như 2022-11-29
759 02122379 Lê Trí Thức *** GC MFitting Lê Minh Anh 2022-07-14
760 02228257 Võ Trường An *** Xi mạ Võ Hoàng Long 2020-09-13
761 02021326 Bùi Hoàng Gia *** GC APTech Bùi Linh San 2023-02-21
762 02325417 Lê Trọng Hữu *** Xi mạ Lê Hạo Thiên 2020-04-21
763 02012258 Lê Thị Minh Thùy *** Kế toán Nguyễn Phúc Hưng 2015-01-04
764 02012258 Lê Thị Minh Thùy *** Kế toán Nguyễn Kiều Tú Quyên 2018-01-08
765 02020336 Hoàng Thị Lưu *** QA Nguyễn Hoàng Gia Huy 2016-05-20
766 02020336 Hoàng Thị Lưu *** QA Nguyễn Hoàng Gia Bảo 2013-05-31
767 02325815 Thái Quốc Cường *** Kho Thái Huyền My 2023-01-27
768 02222129 Bùi Thị Cẩm Vân *** Đúc Nguyễn Phát Tài 2023-03-19 Đã rời CĐ
769 02222129 Bùi Thị Cẩm Vân *** Đúc Nguyễn Phát Lộc 2023-03-19 Đã rời CĐ
770 02223304 Nguyễn Thụy Huệ Hằng *** LR V100 Nguyễn Ngọc Tâm Như 2022-11-29
771 02220413 Bùi Thị Trang *** LR SY Bùi Phan Tuệ Nhi 2022-11-18
772 02224923 Nguyễn Công Lành *** GC APTech Nguyễn Gia Khánh 2019-02-27
773 02324524 Võ Thị Mỹ Duyên *** GC AS Mai Võ Tiến An 2021-11-18
774 02324533 Nguyễn Thị Loan *** GC AS Phan Nguyễn Quang Hải 2019-12-24
775 02326081 Trần Thị Hồng Gấm *** GC MFitting Nguyễn Trần Tuấn Anh 2017-01-01
776 02120159 Trần Văn Tâm *** GC MFitting Trần Chí Kiên 2023-03-07
777 02228798 Trần Quốc Đạt *** GC MFitting Trần Huỳnh Anh Khoa 2020-05-13
778 02228798 Trần Quốc Đạt *** GC MFitting Trần Quỳnh Chi 2023-01-22
779 02325444 Nguyễn Minh Khoa *** Xi mạ Nguyễn Lê Bảo Nhi 2019-01-24
780 02325444 Nguyễn Minh Khoa *** Xi mạ Nguyễn Minh Đăng 2021-02-17
781 02229423 Nguyễn Kim Cang *** GC APTech Nguyễn Lê Bảo An 2023-03-09
782 02210753 Bùi Thị Lệ *** Kho Nguyễn Ngọc Gia Hân 2023-03-25
783 02220149 Đặng Thị Nga *** LR MFitting Ngô Hoài An 2023-03-30
784 02125109 Nguyễn Thị Nhật Băng *** Kho Lê Anh Phát 2023-03-24 Đã rời CĐ
785 02325453 Diệp Hồng Thông *** Xi mạ Diệp Hồng Thiên Ân 2020-12-16
786 02242105 Trần Văn Phú *** GC SY Trần Phúc Thịnh 2021-05-07 Đã rời CĐ
787 02326115 Ngô Thị Thảo *** QA Nguyễn Ngô Anh Tuấn 2020-12-14
788 02120405 Nguyễn Thị Ngọc *** GC APTech Nguyễn Anh Thư 2018-01-19
789 02325675 Nguyễn Thị Quỳnh Như *** LR NSY Liêu Quỳnh Bảo Ngọc 2021-09-13
790 02020752 Nguyễn Chí Cường *** Đùn nhựa Nguyễn Thân Khánh Ngân 2023-03-02
791 01920376 Tạ Kiều Diểm *** QA Trần Đức Anh 2022-09-28
792 02243991 Bùi Quang Chưởng *** Đùn nhựa Bùi Quang Khải 2019-11-09
793 02325903 Nguyễn Thị Huỳnh Như *** GC APTech Trần Anh Tuấn 2018-03-03
794 02225001 Vũ Ngọc Hoàng *** GC Teflon Vũ Ngọc Thiên Phúc 2023-04-15
795 02217826 Trương Viết Vượng *** Kho Trương Khải Kiệt 2023-04-20 Đã rời CĐ
796 01921357 Nguyễn Quang Khánh *** Đúc Nguyễn Ngọc Ánh Vi 2023-04-11
797 02242789 Tạ Quan Đông *** GC AS Tạ Thanh Phong 2017-09-07
798 02228628 Nguyễn Văn Khởi *** Tạo ống Nguyễn Trần Gia Vỹ 2016-07-02
799 02121945 Nguyễn Thanh Giang *** GC SY Nguyễn Thùy Chi 2022-09-08 Đã rời CĐ
800 02121945 Nguyễn Thanh Giang *** GC SY Nguyễn Thùy An 2020-10-06 Đã rời CĐ
801 02123332 Hà Thị Xuyến *** GC APTech Hà Phạm Gia An 2022-06-05
802 02122795 Nguyễn Thị Mỹ *** GC APTech Nguyễn Quang Đăng 2022-07-24
803 02220909 Nguyễn Ngọc Hạ Uyên *** LR MFitting Phạm Mẫn Nhi 2023-04-04
804 02224677 Nguyễn Thị Thanh Thảo *** LR Cylinder Nguyễn Ngọc Ánh Vi 2023-04-11 Đã rời CĐ
805 01920400 Nguyễn Thị Phương Trang *** LR NSY Khương Tấn Phát 2023-02-28
806 02326285 Nguyễn Thị Diệu *** GC AS Nguyễn Gia Hưng 2018-04-13
807 02326285 Nguyễn Thị Diệu *** GC AS Nguyễn Trúc Nhi 2021-05-08
808 02124429 Nguyễn Thị Tú Trinh *** LR FRL Võ Nguyễn Bảo Châu 2023-04-24
809 02221704 Lê Thị Huyền *** LR SY Tăng Anh Khoa 2023-04-12
810 02021812 Ngô Thị Nhất Linh *** Cuộn nhựa Lê Ngọc Bảo Vy 2023-05-05
811 02243502 Nguyễn Thị Thu Thủy *** GC AS Nguyễn Hồng Ân 2014-09-28
812 02243502 Nguyễn Thị Thu Thủy *** GC AS Nguyễn Hồng Nam 2020-11-04
813 02224613 Nguyễn Thanh Lợi *** GC Cylinder Nguyễn Lê Bảo Ngọc 2023-04-09
814 02224127 Đậu Thị Thao *** GC APTech Đặng Quang Thọ 2014-04-21
815 02224127 Đậu Thị Thao *** GC APTech Đặng Quang Đức 2010-01-03
816 02324834 Nguyễn Minh Long *** Xi mạ Nguyễn Hoàng Thiên Ân 2020-10-08
817 02122209 Trần Anh Hoàng *** GC VX Trần Hoàng Duy Phong 2021-02-14
818 02227391 Phan Thị Ngọc Bích *** LR MFitting Đồng Hữu Duy 2020-05-23
819 02241674 Nguyễn Huyền Mơ *** LR APTech Huỳnh Đăng Khôi 2019-04-18
820 02324393 Nguyễn Hữu Hậu *** GC APTech Nguyễn Huỳnh Khả Hân 2020-03-15
821 02325639 Đinh Thị Sâm *** An toàn Phan Ngọc Thảo Phương 2013-08-28
822 02325639 Đinh Thị Sâm *** An toàn Phan Ngọc Gia Hân 2017-02-22
823 02325639 Đinh Thị Sâm *** An toàn Phan Gia Huy 2020-01-27
824 02324579 Đặng Ngọc Thuyết *** GC V100 Đặng Nữ Gia Hân 2020-02-09
825 02240091 Lê Vũ Em *** Khuôn Lê Phạm Gia Phú 2018-12-03
826 02324746 Bùi Thủy Quỳnh *** LR V100 Trần Quang Đăng 2020-12-26
827 02223182 Hoàng Trọng Lâm *** GC Cylinder Hoàng Ngọc Bảo Châu 2022-11-29
828 02324199 Nguyễn Hồng Phấn *** LR NSY Lê Thiên Phúc 2021-09-24
829 02241568 Nguyễn Thu Nguyên *** GC APTech Nguyễn Thu Mạnh 2021-05-04
831 02021584 Vi Xuân Thắm *** GC APTech Nguyễn Thị Minh Thư 2023-05-12
832 02121246 Phạm Thành Tài *** GC APTech Phạm Tuệ Mẫn 2023-05-15
833 02325684 Trà Thùy Dương *** LR NSY Thạch Thùy Vân 2021-10-19
834 02226921 Lê Văn Triều *** Khuôn Lê Phạm Khánh Vy 2020-02-02
835 02226462 Nguyễn Hiếu Trung *** GC APTech Nguyễn Gia Bảo 2023-04-29
836 02222086 Hoàng Phú Sơn *** Đùn nhôm Hoàng Gia Bảo 2018-05-06 Đã rời CĐ
837 02240736 Đinh Tiến Quân *** Khuôn Đinh Tiến Gia Huy 2020-06-21
838 02240736 Đinh Tiến Quân *** Khuôn Đinh Thị Ánh Dương 2018-03-30
839 02223401 Nguyễn Ngọc Dư *** Đùn nhôm Nguyễn Ngọc Bảo Vy 2022-11-28
840 02325657 Huỳnh Thị Kim Ngọc *** LR FRL Nguyễn Hoàng Phúc 2021-06-16
841 02326382 Nguyễn Thị Hiền *** LR VX Phan Ngọc Quỳnh Anh 2016-09-08
842 02326382 Nguyễn Thị Hiền *** LR VX Phan Ngọc Phúc 2020-03-14
843 02326665 Nguyễn Tuấn Anh *** Xi mạ Nguyễn Anh Gia Bảo 2011-07-29 Đã rời CĐ
844 02324463 Phạm Duy Khánh *** GC Teflon Phạm Bảo Ngọc 2023-05-13
845 02242789 Tạ Quan Đông *** GC AS Tạ Thanh Xuân 2013-01-25
846 02220413 Bùi Thị Trang *** LR SY Bùi Phan Hữu Đức 2015-04-05
847 02220325 Nguyễn Thị Hải *** QA Nguyễn Ngọc Phương Lê 2016-11-22
848 02220325 Nguyễn Thị Hải *** QA Nguyễn Lê Bảo Ngọc 2014-10-20
849 02124942 Nguyễn Thị Hoài *** LR SY Nguyễn Hoàng Việt Anh 2023-05-09
850 02226569 Phạm Văn Dự *** GC VX Phạm Nguyễn Nhật Ánh 2023-05-09
851 02240107 Trần Văn Tài *** GC APTech Trần Ngọc Quỳnh Nhi 2019-11-23
852 02326805 Đinh Thị Ngọc Ánh *** LR V100 Di Ngọc Khả Hân 2022-01-04
853 02326610 Mai Cẩm Tiên *** LR V100 Lâm Hoàng An 2022-02-01
854 02326577 Đặng Thị Xuân *** LR V100 Trịnh Y Huy 2021-12-26
855 02326814 Nông Thị Đẹp *** LR V100 Nguyễn Thị Ánh Linh 2018-12-02
856 02326814 Nông Thị Đẹp *** LR V100 Nguyễn Thị Trà My 2020-09-29
857 02326832 Phạm Thị Thanh Hiền *** LR V100 Nguyễn Hoàng Minh Khang 2022-11-09
858 02324506 Đoàn Thị Cúc *** GC VX Đặng Đoàn Bảo Luân 2014-01-10
859 02324506 Đoàn Thị Cúc *** GC VX Đặng Lâm Anh 2019-08-03
860 02125783 Vũ Thăng Giáng Bình *** GC APTech Vũ Hoàng Tuấn Vũ 2023-05-13
861 02227531 Nguyễn Diễm My *** GC APTech Phạm Bảo Ngọc 2023-05-13
862 01921612 Lê Văn Chinh *** GC APTech Lê An Nhiên 2022-09-14
863 02124508 Lê Thị Nguyệt *** GC APTech Nguyễn Hữu Đức 2012-04-08
864 01920604 Lê Duy Long *** Đùn nhựa Lê Anh Chi 2023-06-03
865 02227577 Trần Hữu Nghĩa *** GC APTech Trần Nguyễn Tú Anh 2020-03-20
866 02122704 Lê Thị Trang *** GC MFitting Đoàn Ngọc Khả Hân 2023-06-19
867 02316312 Nguyễn Hoàng Phương Linh *** Kế toán Nguyễn Linh Đan 2020-01-04
868 02225490 Nguyễn Thị Minh Hiếu *** LR Cylinder Vũ Minh Anh 2023-06-06
869 02223890 Trần Thị Tình *** LR SY Tống Trần Bảo An 2023-06-19
870 02221564 Tống Đình Trường *** Đùn nhôm Tống Trần Bảo An 2023-06-19
871 02326850 Đặng Văn Trung *** Đúc Đặng Ngọc Linh Lan 2020-01-01
872 02326887 Nguyễn Văn Trường *** GC Cylinder Nguyễn Ngọc Bảo Hân 2019-04-01
873 02326887 Nguyễn Văn Trường *** GC Cylinder Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2022-07-08
874 02326920 Phan Văn Thạch *** Đúc Phan Nguyễn Tâm Anh 2020-10-27 Đã rời CĐ
875 02326878 Phạm Văn Quyết *** Đúc Phạm Ngọc Linh Chi 2022-09-29 Đã rời CĐ
876 02225029 Nguyễn Thị Thu *** GC APTech Nguyễn Quang Minh Khôi 2023-06-02
877 01910032 Huỳnh Ngọc Thanh *** Kế toán Nguyễn Huỳnh Trúc Anh 2023-01-02
878 02021520 Trương Thị Bích Thuận *** QA Trần Trương Bảo Ngọc 2014-03-28
879 02021520 Trương Thị Bích Thuận *** QA Trần Trương Minh Khang 2018-01-27
880 02324454 Trần Thái Hưng *** GC APTech Trần Nguyễn Hoàng Minh 2023-02-19
881 02327248 Nguyễn Hữu Thắng *** GC APTech Nguyễn Thị Thanh Thảo 2018-06-25
882 02327248 Nguyễn Hữu Thắng *** GC APTech Nguyễn Hữu Thiện 2020-02-08
883 02327080 Đỗ Văn Lợi *** GC APTech Đỗ Ngọc Tường Vy 2023-05-04
884 02120681 Trần Xuân Bình *** GC MFitting Trần Ngọc Phương Anh 2023-06-30
885 02325499 Võ Minh Tuấn *** GC V100 Võ Ngọc Thảo Vy 2021-10-06
886 02221306 Lê Thị Hoài *** LR SY Nguyễn Sỹ Nam Khánh 2023-07-18
887 02220875 Lê Diễm Trinh *** LR FRL Trần Ngọc Phương Anh 2023-06-30
888 02121495 Ka Nhảo *** LR SY Phạm Đức Hải 2023-07-11
889 02122403 Lê Thị Âu *** GC SY Hoàng Lê Đạt 2023-07-10
890 02125349 Lê Thị Loan *** Kho Nguyễn Thị Hoài Phương 2023-07-16
891 02327239 Lê Vũ Đằng *** GC APTech Lê Gia Hạo 2022-07-20
892 01921560 Trần Quang Hiệu *** Đùn nhựa Trần Nguyễn Thùy Chi 2023-07-21
893 02122546 Ngô Tuyết Văn *** GC APTech Nguyễn Hoàng Châu 2014-08-14
894 02122546 Ngô Tuyết Văn *** GC APTech Nguyễn Hoàng Công Minh 2018-12-06
895 01710140 Phạm Văn Ngợi *** Kỹ thuật Phạm An Khánh 2021-04-24
896 02324445 Huỳnh Văn Thắng *** GC APTech Huỳnh Châu Uyên Linh 2022-01-09
897 02120362 Tô Ánh Hiệp *** GC APTech Văn Bá Quốc Bảo 2022-02-25
898 01820164 Nguyễn Hoài Thu *** LR AS Nguyễn Thanh Nhã Uyên 2023-06-24 Đã rời CĐ
899 02220194 Trần Thị Mỹ Tiên *** LR NSY Trần Phúc An 2023-07-10
900 02220486 Nguyễn Thị Thuỳ Vân *** GC SY Lê Gia Huy 2023-06-26
901 02327318 Lê Thanh Hòa *** Đùn nhôm Lê Ngọc Khả Hân 2021-11-08
902 02327327 Trần Đình Trọng *** Đùn nhôm Trần Ngọc Mỹ Uyên 2019-05-17
903 02327460 Đặng Minh Tâm *** GC APTech Đặng Thiên Kim 2023-01-11
904 02327433 Bông Văn Tân *** GC APTech Bông Khải Minh 2018-10-23
905 02327433 Bông Văn Tân *** GC APTech Bông Gia Minh 2022-09-02
906 02219000 Phạm Minh Lộc *** LR Cylinder Phạm Minh Mẫn 2014-10-20 Đã rời CĐ
907 02219000 Phạm Minh Lộc *** LR Cylinder Phạm Minh Thư 2020-06-30 Đã rời CĐ
908 02219000 Phạm Minh Lộc *** LR Cylinder Phạm Minh Uyên 2022-07-31 Đã rời CĐ
909 02327363 Nguyễn Phan Gia An *** GC APTech Nguyễn Gia Bảo Long 2023-06-19
910 02327521 Lâm Văn Trường *** GC APTech Lâm Hoàng An 2022-02-01
911 02125358 Đinh Thảo Yến Nhi *** Kho Dương Ngọc Bảo Hân 2023-08-05
912 02121440 Dương Văn Đạt *** Kho Dương Ngọc Bảo Hân 2023-08-05 Đã rời CĐ
913 01920394 Nguyễn Khánh Linh *** LR AS Đặng Đức Khoa 2023-08-02
914 02226620 Trịnh Thị Loan *** Cuộn nhựa Vương Trịnh Gia Thịnh 2023-07-20 Đã rời CĐ
915 01920701 Nguyễn Thị Kim Phượng *** GC Cylinder Phan Nguyễn Hà My 2023-08-13
916 01921108 Dương Thị Mỹ Hà *** Cuộn nhựa Lê Ngọc Quỳnh Nhi 2023-08-12
917 02242840 Nguyễn Thị Thắm *** GC AS Nguyễn Ngọc Minh Anh 2023-08-16
918 02221120 Trần Thị Quyết *** GC SY Nguyễn Trần Nhật Huy 2023-08-24
919 02221078 Tô Thị Ngọc Thư *** GC SY Lê Thiên Đức 2023-08-29
920 01610053 Nguyễn Trọng Thão *** GC SY Nguyễn Minh Khôi 2023-07-22
921 02114194 Nguyễn Thị Hồng *** XNK Trần Đỗ Quyên 2023-08-17
922 02223881 Nguyễn Thị Mai Linh *** LR AS Trần Ngọc Hà 2023-09-15
923 01921719 Đặng Thị Cẩm Vân *** Cuộn nhựa Nguyễn Ngọc Nhã Đan 2023-09-17
924 02110055 Huỳnh Thị Phương Thúy *** Kế toán Đào Minh Tú 2023-09-16
925 02121282 Trần Nguyễn Hoài Thương *** LR SY Trần Đăng Khôi 2023-09-06
926 02111054 Nguyễn Thanh Nga *** Kho Phạm Minh Ngọc 2023-09-02
927 01920154 Phan Thị Thanh Hằng *** LR Cylinder Lê Ngọc Hà Vy 2023-09-03
928 02223906 Nguyễn Thị Thùy Liên *** LR AS Dương Gia Bảo 2023-07-26
929 02327424 Hồ Hoàng Phi *** Đùn nhôm Hồ Gia Thịnh 2023-09-15
930 02122731 Nguyễn Thịnh Vượng *** GC MFitting Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm 2023-09-09
931 02224206 Võ Thượng Quốc Duy *** GC APTech Võ Trần Trúc Nhi 2023-08-21
932 02325365 Trần Minh Nhật *** Đùn nhựa Trần Nhật Khanh 2023-09-08
933 02122999 Nguyễn Thanh Bá *** Môi trường Nguyễn Hải Đăng 2023-08-28
934 02020682 Hà Huy Long *** GC APTech Hà Huỳnh Khánh My 2023-09-11
935 02226480 Trần Hữu Phúc *** GC APTech Trần Phan Hà My 2021-10-04
936 02220459 Hoàng Thị Mỹ Hạnh *** GC SY Nguyễn Hoàng Quân 2023-09-04
937 02122801 Thạch Thanh Thảo *** GC SY Nguyễn Quốc Anh 2023-09-22
938 01921737 Nguyễn Phạm Liêm *** GC APTech Nguyễn Đặng Thiên Phúc 2021-10-27
939 01921737 Nguyễn Phạm Liêm *** GC APTech Nguyễn Ngọc Nhã Đan 2023-09-17
940 02223438 Nguyễn Văn Công *** Đùn nhôm Nguyễn Đăng Khoa 2021-08-20
941 02113469 Nguyễn Hoàng Kha *** GC APTech Nguyễn Viết Minh Khang 2018-11-11
942 02120849 Lê Thị Nương *** LR AS Lê Minh Đăng 2023-09-19
943 02242202 Nguyễn Kiều Mi *** Đúc nhựa VX Nguyễn Khánh Huyền 2023-10-08
944 02122944 Lưu Quốc Thái *** Xi mạ Lưu Thanh Tùng 2023-09-20
945 02113654 Nguyễn Hữu Đức *** GC SY Nguyễn Hải Đăng 2023-07-29
946 02229238 Đinh Tiến Vũ *** GC APTech Đinh Nguyễn Hải Yến 2015-10-11 Đã rời CĐ
947 02229238 Đinh Tiến Vũ *** GC APTech Đinh Nguyễn Hải Băng 2017-06-30 Đã rời CĐ
948 02324852 Đinh Hồng Thái *** Xi mạ Đinh Hồng Đức Thịnh 2014-10-27
949 02324852 Đinh Hồng Thái *** Xi mạ Đinh Nguyễn Đan Thư 2023-10-24
950 02224589 Đồng Văn Hải *** GC Cylinder Đồng Thảo Nhi 2023-09-24 Đã rời CĐ
951 02225755 Nguyễn Thị Lành *** QA Đồng Thảo Nhi 2023-09-24 Đã rời CĐ
952 02220343 Nguyễn Thị Xuân *** Đúc Đinh Nguyễn Đan Thư 2023-10-24
953 02224640 Chu Thị Phương Thủy *** LR Cylinder Hoàng Bảo Nhi 2023-10-13
954 02225597 Đặng Thị Ngọc Hà *** GC Cylinder Nguyễn Ngọc Hà My 2023-10-19
955 02325666 Thái Thị Như Tuyền *** LR APTech Võ Thái Huyền Châu 2023-10-23
956 02227018 Huỳnh Văn Trọng *** Tạo ống Huỳnh Nguyễn Huyền Trân 2023-10-30
957 01921047 Đàm Thị Hoài Thu *** LR MFitting Nguyễn Hoài Nhã Hân 2023-11-04
958 02226374 Tăng Văn Ngọc *** Đúc Tăng Trung Kiên 2023-10-28 Đã rời CĐ
959 02326850 Đặng Văn Trung *** Đúc Đặng Ngọc Lưu Ly 2023-09-29
960 02324490 Trần Hữu Nghĩa *** GC Teflon Trần Trung Kiên 2023-11-03 Đã rời CĐ
961 02228558 Nguyễn Ngọc Tài *** Đúc Nguyễn Ngọc Mẫn Nhi 2023-11-11
962 02227470 Phạm Bá Chiến *** GC Cylinder Phạm Ngân Hà 2023-10-30
963 02227054 Đào Thị Xim *** Đúc Hà Ngọc An Nhi 2023-10-27
964 02222615 Nguyễn Hùng Nam *** GC Cylinder Nguyễn Phạm Khả Hân 2023-11-24
965 02227513 Lâm Tường Vân *** Kho Lâm Tường Vy 2023-11-08
966 02243511 Trương Thị Xuân *** GC AS Nguyễn Thảo Linh 2021-08-04
967 02243283 Nguyễn Mộng Huyền *** LR NSY Lê Nguyễn Anh Thư 2023-11-25
968 02326911 Trần Hữu Trung *** Đúc Trần Hữu Hoàng Minh 2023-12-11 Đã rời CĐ
969 02020859 Nguyễn Quốc Thái *** Kho Nguyễn Hoàng Bảo An 2023-12-10
970 02224127 Đậu Thị Thao *** GC APTech Đặng Quang Quý 2023-12-07
971 02324287 Trần Thịnh Nhã *** GC APTech Trần Huy Hoàng 2023-12-02
972 02121264 Phạm Thị Hoàng Oanh *** Đúc Tô Hoàng Đăng Khoa 2023-12-08
973 02240523 Bùi Thị Hồng *** GC APTech Bùi Kim Bảo Ngọc 2023-11-21
974 02223049 Nguyễn Thị Luyến *** LR AS Hồ Bảo Yến 2023-11-27
975 02220228 Lê Thị Bình *** LR MFitting Nguyễn Bảo Long 2023-12-07
976 02211707 Lê Thị Nga *** Kế toán Nguyễn Thái Minh Anh 2023-12-02
977 02326294 Đinh Kiều Diễm *** Đùn nhôm Nguyễn Đinh Dĩ Khương 2023-12-24
978 02218302 Hoàng Minh Trí *** GC APTech Hoàng Kim Ngân 2021-07-30
979 02317588 Tăng Văn Giang *** GC APTech Tăng Gia Phúc 2021-08-25
980 02324223 Lê Yến Nhi *** LR NSY Nguyễn Lê Tuấn Khoa 2023-12-28
981 02223614 Nguyễn Thị Huyền Trang *** GC MFitting Nguyễn Đình Phát 2024-01-24
982 02120201 Đinh Thị Thu Lan *** GC SY Phan Đinh Phước Thịnh 2024-01-13
983 02125297 Trần Thị Kim Khánh *** Kho Nguyễn Thái Khang 2024-01-13
984 02210993 Đặng Thị Thùy Dung *** GC V100 Trần Đặng Tường San 2024-01-01
985 02021575 Vy Thị Phương Uyên *** GC APTech Nguyễn Minh Khôi 2024-01-22
986 02220097 Nguyễn Anh Thư *** LR MFitting Lê Nguyễn Hà Chi 2024-01-20
987 02326081 Trần Thị Hồng Gấm *** GC MFitting Nguyễn Gia Hân 2024-02-10
988 01810361 Nguyễn Khánh Ly *** Kế toán Hồ Đại Minh Trí 2024-02-02
989 02125862 Nguyễn Văn Đức *** GC Teflon Nguyễn Hoàng Đức Hy 2024-02-15
990 02228196 Ngô Thanh Giàu *** Xi mạ Ngô Thiên Phong 2024-01-26 Đã rời CĐ
991 02241489 Nguyễn Ngọc Tính *** Kho Nguyễn Ngọc Linh 2024-02-15
992 01510063 Cao Nguyễn Thạnh *** LR MFitting Cao Hà Minh Trí 2024-02-08
993 02216872 Ngô Xuân Lộc *** Đùn nhôm Ngô Hạ Linh 2024-03-25
994 02125163 Châu Ngọc Huy *** GC APTech Châu Huy Phúc 2024-03-25
995 02114741 Trịnh Thị Ngọc Ánh *** Kế toán Bùi Ngọc Kim Phụng 2024-02-23
996 02124517 Lê Thị Hà *** GC APTech Phạm Lộc Kim Ngân 2024-02-14
997 02229089 Trần Thị Hoài *** GC Cylinder Nguyễn Trần Hà Phương 2024-03-07
998 02222110 Nguyễn Thị Phượng *** Đúc Lê Đăng Khoa 2024-03-09
999 02326391 Hồ Thị Ngọc Huyền *** LR VX Ngô Huyền My 2024-03-17
1000 02240763 Nguyễn Thị Xuân *** GC MFitting Nguyễn Đăng Khoa 2024-03-15
1001 02021706 Ngô Thị Cẩm Nhung *** LR NSY Nguyễn Thiên Long 2024-03-19
1002 02227285 Lê Thị Thảo *** LR APTech Nguyễn Hữu Minh Quân 2024-03-14
1003 02114246 Lữ Chí Thanh *** Kho Lữ Chí Thiện 2024-03-29
1004 01510090 Hồ Anh Tú *** QLSX Hồ Gia Ân 2024-03-03
1005 02226392 Lê Đình Đại *** GC Cylinder Lê Đình Định Nhân 2024-04-13
1006 02124960 Trần Đình Phong *** GC Teflon Trần Bảo Nam 2024-04-15
1007 02241498 Nguyễn Văn Thanh *** Kho Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 2024-04-18
1008 02120946 Vũ Thị Thu Nguyệt *** GC APTech Nguyễn Minh Nghi 2024-03-25
1009 02229928 Nguyễn Thị Dung *** LR FRL Đinh Nguyễn Hải Trúc 2024-04-01
1010 02122917 Nguyễn Ngân Duyên *** QA Lê Nguyễn Linh Đan 2024-04-02
1011 02227452 Đặng Thị Hồng Ngọc *** LR AS Võ Đặng An Nhiên 2024-04-02
1012 02126506 Phạm Thị Ngọc Giàu *** Đúc Bùi Khải An 2024-04-03
1013 01920297 Phạm Vũ Hoàng Trường *** GC APTech Phạm Hoàng Nhã Vy 2023-11-27
1014 02120733 Đỗ Văn Hải *** GC APTech Đỗ Ngọc Thiên An 2021-03-04
1015 02326726 Nguyễn Văn Kiều *** GC APTech Nguyễn Hải Đăng 2014-09-24
1016 02326726 Nguyễn Văn Kiều *** GC APTech Nguyễn Hải My 2016-12-28
1017 01510036 Nguyễn Thành Thân *** Đùn nhựa Nguyễn Minh Quân 2023-08-01
1018 02020488 Lê Thanh Trúc *** Đùn nhựa Lê Hoàng Quốc 2024-04-16
1019 01510081 Nguyễn Xuân Tuấn *** Đùn nhôm Nguyễn Xuân Kiệt 2023-02-24
1020 01910926 Mông Văn Chiến *** Đùn nhôm Mông Xuân Nhân 2023-12-26
1021 02212955 Lã Thị Thảo Mai *** IT Lê Hữu Nhật Minh 2024-03-16
1022 02241504 Bàn Văn Hùng *** GC VX Bàn Nhật Trúc Nhi 2022-08-27
1023 02326692 Phan Văn Huy *** Xi mạ Phan Hồ Đăng Long 2018-08-14
1024 02211752 Lê Minh Hưng *** QLSX Lê Minh Yến Nhi 2024-04-28
1025 02242813 Nguyễn Huỳnh Phi Long *** GC APTech Nguyễn Ngọc Bảo An 2023-12-10
1026 02120326 Lữ Quốc Sử *** GC APTech Lữ Hoàng Bảo Ngọc 2020-11-28
1027 02120335 Bùi Văn Thuận *** GC APTech Bùi Khải An 2024-04-03
1028 02243575 Dương Văn Khánh *** GC AS Dương Khánh Phát 2021-08-07
1029 02227382 Nguyễn Thanh Xuân *** LR V100 Nguyễn Trung Hiếu 2018-02-14
1030 01911022 Kiều Minh Thiện *** Đùn nhựa Kiều Ánh Mi 2024-02-15
1031 02020390 Võ Thiên Tuế *** Đùn nhựa Võ Minh Khang 2023-11-20
1032 01820739 Trần Hữu Yên *** Đúc Trần Hữu Chí Kiên 2023-01-19
1033 02326869 Phan Trung Tính *** GC Cylinder Phan Võ Bình An 2024-04-30
1034 02324755 Lê Hải Vũ *** Cuộn nhựa Lê Đặng Tú Anh 2020-07-14
1035 02225630 Lê Thị Mỹ *** GC Cylinder Trịnh Minh Quân 2024-05-19
1036 02328539 Nguyễn Mạnh Đại *** GC Cylinder Nguyễn Hùng Dũng 2024-03-13
1037 02221379 Hà Thị Kim Viên *** LR NSY Hà Nguyễn Tường Vy 2024-05-07
1038 02420448 Nguyễn Thị Thu Hoài *** LR SY Phạm Ngọc Linh Chi 2022-09-29
1039 02420828 Mai Kim Phụng *** LR NSY Bùi Thanh Nghĩa 2022-10-19
1040 02420679 Trần Thị Thùy Linh *** LR SY Hoàng Ngọc Thảo Nguyên 2016-11-02
1041 02420679 Trần Thị Thùy Linh *** LR SY Hoàng Đình Khôi Nguyên 2021-06-03
1042 02420138 Nguyễn Vũ Thư *** LR V100 Phan Thanh Nhàn 2022-11-15
1043 02225481 Văng Thị Mỹ Lan *** LR Cylinder Võ Ngọc Như Ý 2024-05-13
1044 02223003 Lê Thị An *** LR NSY Nguyễn Lê Nhật Linh 2024-05-12
1045 02328520 Nguyễn Thanh Tòng *** LR Cylinder Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2023-07-13