Danh sách CĐV

ID MSNV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Bộ phận Địa chỉ Trạng thái
1 01710016 Vũ Hải Bình *** Nam QLSX ***
2 01610105 Lê Thị Bích Thảo *** Nam Nhân sự *** Đã rời CĐ
3 01710043 Vũ Anh Quốc *** Nam QA ***
4 01610017 Tạ Thị Uyên *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
5 01510027 Bùi Hữu Mạnh *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
6 01710052 Nguyễn Thanh Tuyền *** Nữ Môi trường *** Đã rời CĐ
7 01710089 Trần Văn Tùng *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
8 01710168 Hà Trần Mỹ Tiên *** Nữ Nhân sự *** Đã rời CĐ
9 01710061 Phạm Mai Khôi *** Nam QA ***
10 01710098 Phạm Văn Đức *** Nam QA *** Đã rời CĐ
11 01710283 Nguyễn Văn Ai *** Nam Kế toán *** Đã rời CĐ
12 01510063 Cao Nguyễn Thạnh *** Nam LR MFitting ***
13 01510036 Nguyễn Thành Thân *** Nam Đùn nhựa ***
14 01510045 Thái Long Vũ *** Nam LR SY *** Đã rời CĐ
15 01610044 Phùng Hải Linh *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
16 01610035 Nguyễn An Vinh Thăng *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
17 01610062 Phan Viết Anh *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
18 01510072 Đinh Văn Nghĩa *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
19 01710070 Nguyễn Văn Đức *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
20 01510054 Nguyễn Hoàng Em *** Nam Đúc ***
21 01510018 Mai Hải Đại *** Nam GC V100 ***
22 01510106 Võ Thế Mỹ *** Nam GC Teflon ***
23 00000026 Nguyễn Xuân Tuấn *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
24 01510090 Hồ Anh Tú *** Nam QLSX ***
25 01610053 Nguyễn Trọng Thão *** Nam GC SY ***
26 01610071 Nguyễn Văn Hợp *** Nam LR Cylinder ***
27 01710025 Võ Hồng Hà *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
28 01710034 Trần Tuấn Hải *** Nam Thu mua *** Đã rời CĐ
29 01710113 Nguyễn Thị Hải *** Nữ Thu mua *** Đã rời CĐ
30 00000013 Hoàng Tô Vũ *** Nam Bảo trì *** Đã rời CĐ
31 00000014 Bùi Văn Phong *** Nam Bảo trì *** Đã rời CĐ
32 01720183 Đặng Đức Nghĩa *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
33 00000001 Hoàng Khương Duy *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
34 01720192 Đặng Văn Luận *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
35 01720208 Nguyễn Thế Hoàng *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
36 01720217 Nguyễn Tống Khánh *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
37 01720226 Phạm Văn Mạnh Cường *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
38 01720235 Lư Hữu Phục *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
39 01720244 Triệu Văn Hiểu *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
40 01720253 Trịnh Vĩnh Luận *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
41 01720262 Phạm Văn Định *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
42 00000024 Hoàng Văn Trọng *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
43 01710131 Phan Quang Hiếu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
44 00000016 Phạm Văn Ngợi *** Nam Tạo ống *** Đã rời CĐ
45 01710159 Phạm Trung Đức *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
46 00000017 Đinh Đại Chiến *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
47 00000002 Tô Quang Thái *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
48 01720323 Vũ Văn Thật *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
49 01720332 Phan Văn Sơn *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
50 01710104 Nguyễn Mạnh Nam *** Nam IT ***
51 01820100 Nguyễn Thị Thảo *** Nữ LR SY ***
52 01820146 Bùi Thị Tâm *** Nữ LR SY ***
53 01820137 Bùi Thị Thu Hương *** Nữ LR NSY ***
54 01820164 Nguyễn Hoài Thu *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
55 01820155 Lê Thị Xuân *** Nữ LR MFitting ***
56 01820119 Vũ Thị Linh *** Nữ LR FRL ***
57 01820128 Hồ Thị Anh Đào *** Nữ LR VX ***
58 01820173 Nguyễn Thị Thùy Linh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
59 01820085 Trương Thị Thủy *** Nữ LR SY ***
60 01820094 Đinh Thị Y Trang *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
61 01820012 Trần Minh Thanh *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
62 01820021 Dương Ngọc Hạnh *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
63 01810051 Cao Thị Hoài *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
64 01820313 Lương Thị Thâm *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
65 01820322 Nguyễn Thị Phương *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
66 01820270 Trần Thị Hoài Thương *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
67 01820298 Nguyễn Thị Hoài *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
68 01820304 Lê Thị Liễu *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
69 01820289 Vũ Thị Nguyện *** Nữ LR Spool *** Đã rời CĐ
70 01820261 Ngô Thị Thu Thủy *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
71 01820474 Võ Thị Hậu *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
72 01820456 Nguyễn Thị Phương *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
73 01820465 Nguyễn Ngọc Ảnh *** Nữ GC Teflon ***
74 01820401 Phạm Văn Trường *** Nam LR SY *** Đã rời CĐ
75 01820216 Phương Kim Khánh Hòa *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
76 01820447 Lương Nguyễn Hoàng Kim Anh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
77 00000011 Nguyễn Khánh Ly *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
78 01810538 Tô Tấn Xuyên *** Nam QLSX ***
79 01810255 Nguyễn Thanh Tiên *** Nam Bảo trì *** Đã rời CĐ
80 01810246 Phạm Trọng Công *** Nam Bảo trì *** Đã rời CĐ
81 01820599 Lê Xuân Ngươn *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
82 01820580 Nguyễn Khánh Hòa *** Nam Đúc ***
83 01820562 Nguyễn Đình Trung *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
84 01820571 Nguyễn Đức Thông *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
85 01810237 Đặng Thị Hoa *** Nữ Nhân sự *** Đã rời CĐ
86 01820553 Thạch Thị Đẹp *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
87 01820331 Nguyễn Văn Giang *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
88 01810352 Trần Ánh Trang *** Nữ Thu mua *** Đã rời CĐ
89 01810486 Đỗ Hữu Thắng *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
90 01810495 Nguyễn Hữu Phi *** Nam LR VX ***
91 01810501 Đào Tăng Tồn *** Nam LR Spool *** Đã rời CĐ
92 01810547 Huỳnh Phương Quyên *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
93 01810671 Trần Minh Tuấn *** Nam GC AS ***
94 01810635 Bùi Mạnh Hùng *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
95 01810662 Đào Anh Quốc *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
96 01810653 Trần Quang Huy *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
97 01810626 Bùi Phước Nhân *** Nam GC Teflon ***
98 01810617 Trần Nguyễn Yên Bình *** Nữ XNK *** Đã rời CĐ
99 01820711 Lê Thế Quân *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
100 01820720 Nguyễn Trọng Hữu *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
101 01820739 Trần Hữu Yên *** Nam Đúc ***
102 01810644 Nguyễn Nhật Minh *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
103 01810699 Nguyễn Hoàng Diệu Hương *** Nữ Nhân sự *** Đã rời CĐ
104 01810705 Đặng Thị Thái *** Nữ Đúc ***
105 01820757 Nguyễn Minh Hiếu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
106 01820766 Phạm Gia Huy *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
107 01820775 Trần Viết Hiệu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
108 01820784 Nguyễn Thị Ngọc Anh *** Nữ GC Spool *** Đã rời CĐ
109 01820818 Phan Tiến Dũng *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
110 01810185 Phan Hiếu Nghĩa *** Nam Bảo trì ***
111 01810796 Ninh Thị Huyền *** Nữ Nhân sự *** Đã rời CĐ
112 00000012 Phan Tiến Công *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
113 01720314 Tô Quang Thái *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
114 01920084 Nguyễn Trọng Dũng *** Nam GC Cylinder ***
115 01920093 Đỗ Văn Hải *** Nam Đúc ***
116 01920109 Nguyễn Công Tùng *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
117 01920118 Lê Ngọc Sơn *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
118 01920127 Nguyễn Văn Biền *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
119 01920154 Phan Thị Thanh Hằng *** Nữ LR Cylinder ***
120 01920163 Lê Thị Phương Dung *** Nữ Cuộn nhựa ***
121 01920172 Võ Thị Mỹ *** Nữ Cuộn nhựa ***
122 01920181 H’Liên Niê *** Nữ GC MFitting ***
123 01910014 Nguyễn Quỳnh Thủy Tiên *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
124 00000008 Thân Thị Nga *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
125 00000015 Huỳnh Ngọc Thanh *** Nữ Kế toán *** Đã rời CĐ
126 01910041 Lê Bá Tín *** Nam Môi trường *** Đã rời CĐ
127 01910050 Nguyễn Cao Cường *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
128 01910193 Phạm Hưng Hải *** Nam IT ***
129 01920206 Văn Bá Hiệu *** Nam GC V100 ***
130 01920224 Đặng Đình Nhất *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
131 01920233 Lê Sỷ Ánh *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
132 01920242 Nguyễn Thiệu *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
133 01920260 Nguyễn Thị Lý *** Nữ Cuộn nhựa ***
134 01920288 Nguyễn Thị Hoài Thương *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
135 01920297 Phạm Vũ Hoàng Trường *** Nam GC APTech ***
136 01920367 Nguyễn Công Tài *** Nam GC V100 ***
137 01920358 Lê Văn Đúp *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
138 01920376 Tạ Kiều Diểm *** Nữ QA ***
139 01920385 Đỗ Thùy Dung *** Nữ LR VX ***
140 01920394 Nguyễn Khánh Linh *** Nữ LR AS ***
141 01920400 Nguyễn Thị Phương Trang *** Nữ LR NSY ***
142 01920437 Nguyễn Thị Lan Hương *** Nữ LR APTech ***
143 01920321 Nguyễn Quốc Hào *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
144 01920330 Phạm Văn Tú *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
145 01920446 Hoàng Thị Thu *** Nữ LR V100 ***
146 01920455 Trần Quốc Dương *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
147 01920464 Đàm Hoài Phong *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
148 01920473 Đỗ Anh Thương *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
149 01920482 Nguyễn Hồng Thuận *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
150 01920491 Trần Nguyễn Hữu Trung *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
151 01920507 Hồ Thị Mỹ *** Nữ Cuộn nhựa ***
152 01920516 Trần Thị Mừng *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
153 01920525 Lương Thị Vân *** Nữ Cuộn nhựa ***
154 01920534 Võ Thanh Thủy *** Nữ LR Cylinder ***
155 01920543 Nguyễn Thị Tuyết *** Nữ LR V100 ***
156 01920552 Lê Thị Phượng Hằng *** Nữ Cuộn nhựa ***
157 01920561 Tăng Thị Ngọc Hà *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
158 01920570 Trần Thị Minh Quá *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
159 01920589 Nguyễn Ngọc Thiện *** Nam Đùn nhựa ***
160 01920598 Trịnh Minh Thiện *** Nam Đùn nhựa ***
161 00000005 Lê Duy Long *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
162 01920613 Trần Ngọc Tuấn *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
163 01920631 Nguyễn Xuân Toàn *** Nam Đùn nhựa ***
164 01920640 Nguyễn Tuấn Anh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
165 01920668 Hà Viết Thế Thiện *** Nam Đùn nhựa ***
166 01910412 Đặng Thành Trung *** Nam An toàn *** Đã rời CĐ
167 01920701 Nguyễn Thị Kim Phượng *** Nữ GC Cylinder ***
168 01920710 Trần Thị Thùy Linh *** Nữ LR V100 ***
169 01920729 Tăng Thị Út Ni *** Nữ Cuộn nhựa ***
170 01920765 Trần Minh Vượng *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
171 01920774 Đậu Văn Đăng *** Nam Đúc ***
172 01920792 Phạm Thị Tú Loan *** Nữ LR SY ***
173 01920808 Vũ Thị Ánh Nga *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
174 01920826 Nguyễn Thị Hồng Vân *** Nữ LR Spool *** Đã rời CĐ
175 01920835 Lê Thị Nga *** Nữ LR Spool *** Đã rời CĐ
176 01920844 Nguyễn Thị Hồng Minh *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
177 01920853 Phan Tuấn Anh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
178 01920862 Nguyễn Khắc Kiên *** Nam Đùn nhựa ***
179 01920871 Xa Minh Hiếu *** Nam Đùn nhựa ***
180 01920880 Phan Quốc Chung *** Nam GC Spool ***
181 00000004 Nguyễn Thị Hiền *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
182 01910689 Nguyễn Thị Huệ *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
183 01910670 Bùi Thị Ngọc Huyền *** Nữ QLSX *** Đã rời CĐ
184 01921047 Đàm Thị Hoài Thu *** Nữ LR MFitting ***
185 01921056 Nguyễn Thị Hoàng Thi *** Nữ LR V100 ***
186 01921083 Lê Quang Trường *** Nam GC V100 ***
187 01921092 Nguyễn Thị Mộng Nghi *** Nữ LR Cylinder ***
188 01921108 Dương Thị Mỹ Hà *** Nữ Cuộn nhựa ***
189 01921117 Phạm Thùy Bảo Trâm *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
190 01921126 Đinh Thị Kim Thanh *** Nữ LR FRL *** Đã rời CĐ
191 01921135 Lê Thị Tuyến *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
192 01921144 Nguyễn Thị Mai *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
193 01921171 Trần Thị Kim Trinh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
194 01921180 Trần Đình Vị *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
195 01910786 Hồ Ngọc Phương Anh *** Nữ XNK *** Đã rời CĐ
196 01910908 Nguyễn Thị Nhàn *** Nữ Nhân sự *** Đã rời CĐ
197 01910917 Nguyễn Viết Nam *** Nam Kỹ thuật ***
198 00000027 Mông Văn Chiến *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
199 01910935 Nguyễn Tấn Bình *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
200 00000006 Trần Nguyễn Sang *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
201 01910953 Nguyễn Hải Đăng *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
202 01910962 Hoàng Ngọc Nhật Minh *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
203 01910971 Nguyễn Quang Minh *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
204 01911004 Trần Phúc Bảo Nguyên *** Nam Tạo ống *** Đã rời CĐ
205 01911013 Nguyễn Văn Khuê *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
206 00000003 Kiều Minh Thiện *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
207 01911031 Từ Quốc Hiệu *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
208 01911077 Võ Nguyễn Huỳnh Như *** Nữ Nhân sự *** Đã rời CĐ
209 01921287 Nguyễn Thị Tâm Như *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
210 01921296 Ngô Thị Trúc Ly *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
211 01921311 Lê Tuyền Nhân *** Nữ Cuộn nhựa ***
212 01921320 Quách Trần Hoàng Long *** Nam GC Cylinder ***
213 01921339 Võ Kim Trọng *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
214 00000010 Trần Tú Uyên *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
215 01921357 Nguyễn Quang Khánh *** Nam Đúc ***
216 01921481 Phạm Xuân Trường *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
217 01911208 Tôn Thất Minh *** Nam Kỹ thuật ***
218 01911217 Nguyễn Đình Cường *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
219 01911226 Trần Phi Hoàn *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
220 01911235 Phan Anh Tùng *** Nam LR NSY ***
221 01911244 Lê Quang Khải *** Nam GC SY ***
222 01911253 Phạm Huỳnh Nhật Duy *** Nam GC Spool *** Đã rời CĐ
223 01911262 Chung Hữu Phương *** Nam Bảo trì *** Đã rời CĐ
224 01921393 Hồ Thị Mỹ Trang *** Nữ LR Cylinder ***
225 01921418 Trần Hoàng Vũ *** Nam Đùn nhựa ***
226 01921427 Nguyễn Thị Tú Anh *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
227 01921551 Trương Quang Nghĩa *** Nam Đùn nhựa ***
228 01921560 Trần Quang Hiệu *** Nam Đùn nhựa ***
229 01921579 Trần Thị Lệ Xuân *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
230 01921588 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh *** Nữ Cuộn nhựa ***
231 01921597 Nguyễn Thị Trà My *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
232 01921603 Nguyễn Trần Anh Thư *** Nữ Cuộn nhựa ***
233 01921612 Lê Văn Chinh *** Nam GC APTech ***
234 01921621 Lê Đăng Tú *** Nam GC APTech ***
235 01921630 Hoàng Văn Ký *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
236 01921649 Phạm Tiến Đạt *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
237 01921667 Trịnh Xuân Thành *** Nam Đúc ***
238 01921676 Trần Thị Vui *** Nữ LR V100 *** Đã rời CĐ
239 01921463 Lê Nguyễn Đức Quỳnh *** Nam GC Spool *** Đã rời CĐ
240 01921694 Tạ Tuyền Phong *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
241 01921700 Trần Thị Minh Phương *** Nữ Cuộn nhựa ***
242 01921719 Đặng Thị Cẩm Vân *** Nữ Cuộn nhựa ***
243 01911369 Nguyễn Thị Tuyết Trinh *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
244 01911378 Nguyễn Thị Thanh Tâm *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
245 01911387 Đoàn Thị Hạnh *** Nữ LR V100 ***
246 01921436 Nguyễn Xuân Hoàng *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
247 01921445 Nguyễn Huy Sơn *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
248 00000023 Nguyễn Phạm Liêm *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
249 01921746 Nguyễn Thị Thu Hà *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
250 01921755 Nguyễn Lê Anh Trinh *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
251 01921764 Nguyễn Trung Nhân *** Nam Cuộn nhựa ***
252 01921773 Trần Quang Hiếu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
253 01911518 Nguyễn Thành Tính *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
254 01911527 Nguyễn Văn Đức *** Nam LR MFitting *** Đã rời CĐ
255 01911536 Nguyễn Thị Diễm Thy *** Nữ XNK ***
256 01910999 Võ Trọng Bảo *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
257 01921807 Làm Tuyền Lịch *** Nam GC APTech ***
258 01921791 Trần Thị Hương Mơ *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
259 02020114 Hồ A Sấm *** Nam Đúc ***
260 02020637 Phạm Công Thanh *** Nam Đúc ***
261 02020594 Trần Hồng Sơn *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
262 02020141 Huỳnh Thị Hoa *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
263 02020169 Lê Nhật Hoài Thương *** Nữ LR FRL ***
264 02020178 Huỳnh Thị Lài *** Nữ Đúc ***
265 02020187 Nguyễn Thị Thành *** Nữ Đúc ***
266 02020196 Nguyễn Thị Hà *** Nữ Đúc ***
267 02020211 Nguyễn Văn Hoàng *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
268 00000025 Nguyễn Văn Dinh *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
269 02020239 Đặng Thị Phương *** Nữ GC APTech ***
270 02020248 Lâm Hồng Nguyên *** Nữ GC APTech ***
271 02020257 Lê Thị Diệu Niệm *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
272 02020275 Dương Thị Mỹ Tiên *** Nữ GC APTech ***
273 02020284 Nguyễn Mỹ Nguyên *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
274 02020318 Đậu Thị Xuân *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
275 00000009 Hoàng Thị Lưu *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
276 02020345 Nguyễn Thị Mận *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
277 02010065 Phạm Thị Hà *** Nữ XNK ***
278 02020497 Vũ Nhân Tài *** Nam Đùn nhựa ***
279 01720174 Hoàng Khương Duy *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
280 02020390 Võ Thiên Tuế *** Nam Đùn nhựa ***
281 02020406 Nguyễn Duy Hoàng *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
282 02020488 Lê Thanh Trúc *** Nam Đùn nhựa ***
283 02020576 Mai Văn Hiếu *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
284 02020512 Tô Thị Mỹ Quyền *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
285 02020521 Nguyễn Thị Ni *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
286 02020530 Trương Thị Thu Sương *** Nữ LR NSY ***
287 02020549 Trương Thị Hảo *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
288 02020585 La Văn Hợp *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
289 02020831 Phạm Thế Anh *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
290 02020725 Phạm Minh Dương *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
291 02020752 Nguyễn Chí Cường *** Nam Đùn nhựa ***
292 02020761 Lê Ngọc Anh Thư *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
293 02020770 Vũ Thị Thùy Dung *** Nữ LR SY ***
294 02010807 Trần Thị Bắc *** Nữ IT ***
295 02010791 Hoàng Thị Mỹ Trinh *** Nữ XNK ***
296 02020965 Hà Xuân Tiến *** Nam Đùn nhựa ***
297 02021210 Phan Ngọc Trọng *** Nam Đùn nhựa ***
298 02021159 Trần Vương *** Nam Đùn nhựa ***
299 02021201 Phạm Phi Hải *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
300 02021195 Nguyễn Đình Dinh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
301 02021177 Trần Đình Minh Đức *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
302 02020947 Nguyễn Hoàng Duy *** Nam Đùn nhựa ***
303 02021229 Lê Duy Trường *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
304 02021131 Nguyễn Công Anh *** Nam Đùn nhựa ***
305 00000007 Nguyễn Văn Đức *** Nam LR MFitting *** Đã rời CĐ
306 02010922 Trần Hoàng Quốc Huy *** Nam Kho ***
307 02010913 Dương Đức Vĩnh *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
308 02010889 Lý Trần Tuấn Khôi *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
309 02010904 Phạm Minh Trang *** Nữ QLSX *** Đã rời CĐ
310 02021441 Đặng Hoàng Nhật Minh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
311 02021478 Nguyễn Đình Hậu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
312 02021487 Nguyễn Bảo Long *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
313 02021469 Hoàng Nhật Long *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
314 02021496 Nguyễn Việt Thắng *** Nam Cuộn nhựa ***
315 02021511 Võ Thị Vân Anh *** Nữ Cuộn nhựa ***
316 02021502 Phan Thị Huệ *** Nữ Cuộn nhựa ***
317 02020822 Trần Nguyên Lập *** Nam GC APTech ***
318 02021380 Trần Hoàng Nhiều *** Nam GC Spool *** Đã rời CĐ
319 02021399 Phan Văn Út *** Nam GC MFitting ***
320 02021344 Trần Văn Hồng *** Nam GC AS ***
321 02021362 Nguyễn Đình An *** Nam GC Spool *** Đã rời CĐ
322 02021371 Phan Nhật Trường *** Nam GC APTech ***
323 02021618 Nguyễn Hoài Sơn *** Nam Đùn nhựa ***
324 02021609 Lê Anh Tân *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
325 02021627 Lê Đạt Hồng Phúc *** Nam Đùn nhựa ***
326 02021636 Phạm Văn Kiên *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
327 02021645 Trịnh Xuân Tỉnh *** Nam Đùn nhựa ***
328 02021654 Nguyễn Văn Linh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
329 02011310 Nguyễn Ngọc Minh *** Nam QLSX ***
330 02011301 Lại Thành Đạt *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
331 02021432 Võ Văn Bảo *** Nam Kho ***
332 02020424 Đinh Thương Tín *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
333 02020071 Hồ Công Hiếu *** Nam Kho ***
334 02021663 Bùi Thị Tuyết Nhi *** Nữ LR SY ***
335 02021706 Ngô Thị Cẩm Nhung *** Nữ LR NSY ***
336 02021690 Hoàng Thị Bảo *** Nữ LR VX ***
337 02021672 Lương Diệp Ánh *** Nữ LR SY ***
338 02021681 Nguyễn Thị Hiếu *** Nữ LR VX ***
339 02020859 Nguyễn Quốc Thái *** Nam Kho ***
340 02020734 Lê Đình Thắng *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
341 02021539 Hoàng Thị Yêu *** Nữ QA ***
342 00000021 Vy Thị Phương Uyên *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
343 02021584 Vi Xuân Thắm *** Nữ GC APTech ***
344 00000019 Lý Thị Thu Cúc *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
345 02021803 Nguyễn Thị Yến Văn *** Nữ Cuộn nhựa ***
346 02021788 Nguyễn Thị Cẩm Tú *** Nữ Cuộn nhựa ***
347 02021797 Hoàng Thị Yên *** Nữ Cuộn nhựa ***
348 02021821 Lại Thị Bích Như *** Nữ Cuộn nhựa ***
349 02021812 Ngô Thị Nhất Linh *** Nữ Cuộn nhựa ***
350 02011903 Lê Quang Đạo *** Nam LR AS ***
351 02021946 Nguyễn Minh Quân *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
352 02011921 Hoàng Kim Tuấn *** Nam LR SY ***
353 02021751 Lê Quang Trường *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
354 02021742 Nguyễn Ngọc Dũng *** Nam Đùn nhựa ***
355 02022291 Lê Văn Dũng *** Nam Đùn nhôm ***
356 02022334 Vũ Châu Tuấn *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
357 02022273 Lý Minh Tuấn *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
358 02012203 Trần Bình Dương *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
359 02021779 Nguyễn Quốc Trọng *** Nam GC V100 ***
360 00000022 Trần Thị Hằng *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
361 00000020 Tô Ánh Hiệp *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
362 02120751 Huỳnh Diễm *** Nữ LR FRL ***
363 02120788 Trần Thị Mỹ Ngân *** Nữ LR AS ***
364 02120779 Tô Ánh Hòa *** Nữ LR MFitting ***
365 02120760 Nguyễn Thị Loan *** Nữ LR MFitting ***
366 02120821 H Bê Êban *** Nữ LR SY ***
367 02120830 Đặng Thị Yến Nhi *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
368 02120849 Lê Thị Nương *** Nữ LR AS ***
369 02021113 Mai Văn Sơn *** Nam Kho ***
370 02121343 Trần Thị Hiền *** Nữ LR AS ***
371 02121361 Vũ Thị Thu *** Nữ LR MFitting ***
372 02121325 Nguyễn Thị Hồng Phúc *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
373 02120131 Nguyễn Thị Yến *** Nữ LR SY ***
374 02120122 Lê Thị Thủy *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
375 02120113 Hoàng Thị Hoài Ly *** Nữ GC MFitting ***
376 02120140 Lương Hồng Lấm *** Nữ Đùn nhôm ***
377 02120672 Nguyễn Trọng *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
378 02120186 Trần Ngọc Chương *** Nam GC MFitting ***
379 02121404 Lê Hoàng Minh Tâm *** Nam Cuộn nhựa ***
380 02121565 Trần Thị Mỹ Ngọc *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
381 02121714 Lê Hải *** Nam Cuộn nhựa ***
382 02121723 Nguyễn Trung Hiếu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
383 02121255 Trần Thị Hòa *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
384 02121510 Nguyễn Thị Lan Anh *** Nữ LR SY ***
385 02121282 Trần Nguyễn Hoài Thương *** Nữ LR SY ***
386 02121495 Ka Nhảo *** Nữ LR SY ***
387 02121538 Trần Thị Ngọc *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
388 02121264 Phạm Thị Hoàng Oanh *** Nữ Đúc ***
389 02121547 Trần Thị Mến *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
390 02121556 Trần Thị Hồng Hạnh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
391 02121529 Trần Thị Kiều Trang *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
392 02121574 Trần Thị Hoàng *** Nữ LR SY ***
393 02121501 Lê Ngô Thị Thanh Minh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
394 02121307 Dương Thị Bằng *** Nữ LR VX ***
395 02121291 Nguyễn Thị Ngọc Dung *** Nữ LR SY ***
396 02021982 Nguyễn Thành Công *** Nam Kho ***
397 02110815 Lê Văn Lộc *** Nam QLSX ***
398 02111054 Nguyễn Thanh Nga *** Nữ Kho ***
399 02120159 Trần Văn Tâm *** Nam GC MFitting ***
400 02122467 Nguyễn Thị Lan *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
401 02122476 Lê Thị Thanh Tuyền *** Nữ Đúc ***
402 02122458 Phan Thị Hà *** Nữ LR SY ***
403 02122218 Nguyễn Thị Ánh Tuyết *** Nữ LR SY ***
404 02122227 Phạm Như Thảo *** Nữ LR MFitting ***
405 02123165 Nguyễn Thị Mơ *** Nữ LR SY ***
406 02111805 Nguyễn Thị Phượng *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
407 02122917 Nguyễn Ngân Duyên *** Nữ QA ***
408 02122926 Nguyễn Thị Thảo *** Nữ QA ***
409 02122908 Lưu Thị Hải Yến *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
410 02123004 Nguyễn Hoàng Cao *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
411 02120511 Trần Văn Phi *** Nam Kho ***
412 02123013 Trịnh Nguyễn Nhật Tân *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
413 02120548 Trương Trọng Thông *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
414 02123396 Nguyễn Minh Ẩn *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
415 02123031 Lương Hoàng Oánh *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
416 02021964 Hồ Nhựt Trường *** Nam Đùn nhựa ***
417 02123235 Nguyễn Thị Hiền *** Nữ LR Cylinder ***
418 02122078 Trần Thị Tuyết Trinh *** Nữ GC MFitting ***
419 02122087 Mai Thị Ngọc Tú *** Nữ GC AS ***
420 02122139 Đinh Thị Ngọc Trâm *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
421 02122616 Nguyễn Thị Thao *** Nữ LR SY ***
422 02122564 Trần Thị Trang *** Nữ GC APTech ***
423 02122689 Nguyễn Thị Sang *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
424 02122704 Lê Thị Trang *** Nữ GC MFitting ***
425 02122607 Nguyễn Thị Trang *** Nữ LR SY ***
426 02122643 Nguyễn Thị Ly *** Nữ GC MFitting ***
427 02122634 Trần Thị Diện *** Nữ GC Teflon ***
428 02121079 Nguyễn Thị Lý *** Nữ LR SY ***
429 02123244 Phan Thị Huế *** Nữ GC MFitting ***
430 02122713 Trương Thị Thanh Diên *** Nữ GC MFitting ***
431 02122096 Nguyễn Hồng Ngọc *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
432 02122120 Vi Thị Lý *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
433 02122032 Phạm Thị Thanh Hằng *** Nữ LR Cylinder ***
434 02122050 Ngô Tố Uyên *** Nữ GC MFitting ***
435 02122102 Nguyễn Thị Mộng Thơ *** Nữ GC MFitting ***
436 02122698 Nguyễn Thị Xuân Hương *** Nữ GC Teflon ***
437 02123095 Phạm Thị Như Quỳnh *** Nữ LR MFitting ***
438 02121352 Hà Thị Thu Trang *** Nữ LR AS ***
439 02121370 Hà Lan Hương *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
440 02121334 Phan Thị Ngọc Thủy *** Nữ LR V100 ***
441 02123101 Trần Hải Hoài Trang *** Nữ LR AS ***
442 02121486 Nguyễn Thị Minh Ánh Trinh *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
443 02112488 Đỗ Lý Bằng *** Nam QLSX ***
444 02122519 Đoàn Thị Thanh Thảo *** Nữ LR Spool *** Đã rời CĐ
445 02121583 Nguyễn Thị Trúc Mai *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
446 02121103 Trương Trọng Hiếu *** Nam GC VX ***
447 02120928 Võ Hoàng Ngọc Thạch *** Nam GC MFitting ***
448 02120690 Phạm Xuân Hà *** Nam GC APTech ***
449 02123314 Võ Văn Chiến *** Nam GC MFitting ***
450 02122351 Võ Văn Pháp *** Nam GC APTech ***
451 02122333 Khưu Văn Lành *** Nam GC MFitting ***
452 02120654 Phan Văn Quân *** Nam GC APTech ***
453 02123262 Thạch Sơn Điền *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
454 02122759 Nguyễn Trung Hiếu *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
455 02120292 Huỳnh Hữu Trương Tam *** Nam LR Cylinder ***
456 02123323 Nguyễn Thành Luân *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
457 02122731 Nguyễn Thịnh Vượng *** Nam GC MFitting ***
458 02120681 Trần Xuân Bình *** Nam GC MFitting ***
459 02122740 Nguyễn Trường Em *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
460 02123299 Minh Công Vy *** Nam GC MFitting ***
461 02122157 Nguyễn Văn Thăm *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
462 02122209 Trần Anh Hoàng *** Nam GC VX ***
463 02122360 Lý Đạt *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
464 02122722 Phan Văn Trường *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
465 02120274 Nguyễn Huy Đạt *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
466 02123305 Phan Anh Tuấn *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
467 02122379 Lê Trí Thức *** Nam GC MFitting ***
468 02122342 Dương Văn Phong *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
469 02123077 Cao Thị Bích Trâm *** Nữ LR NSY ***
470 02121097 Đỗ Thị Ánh Tuyết *** Nữ GC MFitting ***
471 02122582 Đặng Bảo Trân *** Nữ GC Teflon ***
472 02121088 Trương Thị Diễm Chi *** Nữ GC MFitting ***
473 02122069 Phạm Thị Út *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
474 02122801 Thạch Thanh Thảo *** Nữ GC SY ***
475 02122810 Phạm Thị Bảo Xuyến *** Nữ GC APTech ***
476 02120371 Nguyễn Thị Mùi *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
477 02122111 Phạm Ngọc Nhi *** Nữ GC APTech ***
478 02120715 Nguyễn Thị Kiều Anh *** Nữ GC MFitting ***
479 02121617 Nguyễn Thị Lệ Hằng *** Nữ GC APTech ***
480 02121893 Nguyễn Thị Linh *** Nữ GC VX ***
481 02121608 Lê Thị Hà *** Nữ GC SY ***
482 02120195 Dương Thị Thu *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
483 02121635 Trần Thị Như Ý *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
484 02121158 Trần Thị Kim Anh *** Nữ GC VX ***
485 02121963 Nguyễn Thị Tươi *** Nữ GC SY ***
486 02121237 Trần Nguyễn Đăng Khoa *** Nam GC SY ***
487 02120450 Nguyễn Thị Trúc My *** Nữ GC SY ***
488 02121176 Nguyễn Thị Thúy Ngọc *** Nữ GC SY ***
489 02122388 Trương Thị Thu Giang *** Nữ GC SY ***
490 02121219 Nguyễn Mạnh Huỳnh *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
491 02122838 Mai Thị Trang *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
492 02121130 Nguyễn Thị Vũ Toán *** Nữ GC VX ***
493 02121839 Hoàng Đình Hùng *** Nam GC APTech ***
494 02122892 Lê Thị Thu Thảo *** Nữ GC SY ***
495 02123369 Nguyễn Thị Mỹ Duyên *** Nữ GC SY ***
496 02121653 Phạm Thị Năm *** Nữ GC Teflon ***
497 02121981 Trần Thị Diệp *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
498 02121477 Nguyễn Thị Hậu *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
499 02123493 Lương Thị Tường Vi *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
500 02123509 Phan Thị Bích Trân *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
501 02021414 Ngân Văn Quyết *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
502 02121440 Dương Văn Đạt *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
503 02123660 Trần Thị Mỹ Tấm *** Nữ LR FRL ***
504 02124401 Trần Thị Hợi *** Nữ LR FRL ***
505 02124359 Nguyễn Thị Bảo Trang *** Nữ LR FRL ***
506 02124100 Thái Thị Kiều Trang *** Nữ LR FRL ***
507 02124429 Nguyễn Thị Tú Trinh *** Nữ LR FRL ***
508 02124119 Nguyễn Huỳnh Ngọc Quyên *** Nữ LR APTech ***
509 02124368 Lê Thị Kim Ngân *** Nữ LR FRL ***
510 02124410 Trần Lệ Sương *** Nữ LR FRL ***
511 02120900 Hoàng Quốc Khánh *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
512 02123606 Phạm Văn Hùng *** Nam GC Teflon ***
513 02121626 Nguyễn Thị Yến Nhi *** Nữ GC SY ***
514 02121884 Trần Thị Thủy Hằng *** Nữ GC VX ***
515 02121972 Nguyễn Thị Linh Phương *** Nữ GC APTech ***
516 02120885 Hoàng Thị Về *** Nữ GC SY ***
517 02120201 Đinh Thị Thu Lan *** Nữ GC SY ***
518 02120229 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh *** Nữ GC SY ***
519 02122397 Nguyễn Thị Thanh *** Nữ Tạo ống ***
520 02123332 Hà Thị Xuyến *** Nữ GC APTech ***
521 02122005 Nguyễn Thị Thu Thúy *** Nữ GC APTech ***
522 02121927 Huỳnh Nguyễn Kim Loan *** Nữ GC SY ***
523 02123350 Nguyễn Ánh Dương *** Nữ GC VX ***
524 02122795 Nguyễn Thị Mỹ *** Nữ GC APTech ***
525 02121167 Hoàng Thị Tâm Phượng *** Nữ GC SY ***
526 02121185 Nguyễn Thúy Huỳnh *** Nữ GC VX *** Đã rời CĐ
527 02121121 Nguyễn Tường Vy *** Nữ GC FRL ***
528 02120441 Võ Trọng Văn *** Nam GC VX ***
529 02120520 Nguyễn Minh Thông *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
530 02021405 Nguyễn Xuân Quốc *** Nam Kho ***
531 02125109 Nguyễn Thị Nhật Băng *** Nữ Kho *** Đã rời CĐ
532 02125127 Lê Thanh Lâm *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
533 02125093 Lý Hoài Thương *** Nam Kho ***
534 02125118 Nguyễn Ngọc Diễm *** Nữ Kho ***
535 02124951 Nguyễn Ngọc Hân *** Nữ LR SY ***
536 02124933 Nguyễn Thảo Vy *** Nữ LR SY ***
537 02124942 Nguyễn Thị Hoài *** Nữ LR SY ***
538 02124924 Trần Thị Hà *** Nữ LR VX ***
539 02125075 Nguyễn Văn Châu *** Nam Đùn nhôm ***
540 02125066 Phạm Lê Dương *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
541 02125084 Huỳnh Võ Nguyễn Tiến *** Nam Đùn nhôm ***
542 02124386 Phạm Thị Thanh Thảo *** Nữ LR SY ***
543 02123624 Hồ Thị Phước *** Nữ GC MFitting ***
544 02123633 Nguyễn Thị Lan Anh *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
545 02123040 Bạch Hoàng Long *** Nam Kho ***
546 02124058 Nguyễn Xuân Bắc *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
547 02124049 Phạm Thế Quảng *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
548 02123590 Bùi Thị Phương Dung *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
549 02120265 Nguyễn Hoàng Phúc *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
550 02122421 Nguyễn Đỗ Thúy Hằng *** Nữ Tạo ống ***
551 02120432 Đinh Hải Nam *** Nam GC SY ***
552 02120210 Đặng Thị Ngọc *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
553 02121644 Nguyễn Thị Thanh Tân *** Nữ GC VX ***
554 02120256 Nguyễn Phi Hiếu *** Nam GC APTech ***
555 02122412 Tôn Nữ Ngọc Thi *** Nữ GC VX ***
556 02121866 Hồ Trung Kiên *** Nam GC SY ***
557 02123402 Nguyễn Xuân Trung *** Nam GC APTech ***
558 02124623 Trần Văn Nam *** Nam GC APTech ***
559 02123387 Ngô Hồng Quý *** Nam GC SY ***
560 02124641 Lê Quốc Bảo *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
561 02122777 Y Nương *** Nữ GC VX ***
562 02122829 Y Sang *** Nữ GC APTech ***
563 02125181 Bùi Vĩnh Nguyên *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
564 02121909 Nguyễn Thị Hồng Gấm *** Nữ GC APTech ***
565 02120876 Lê Nhân Toàn *** Nam GC SY ***
566 02120247 Võ Xuân Vinh *** Nam GC SY ***
567 02122883 Trần Văn Gấm *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
568 02122403 Lê Thị Âu *** Nữ GC SY ***
569 02122847 Huỳnh Ánh Hồng *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
570 02122661 Hoàng Thị Mừng *** Nữ GC MFitting ***
571 02125057 Trần Thị Thảo *** Nữ Đùn nhôm ***
572 02125172 Thái Thị Hán Anh *** Nữ Kho ***
573 02125260 Nguyễn Thị Mộng Cầm *** Nữ Kho ***
574 02125473 Trần Đình Tú *** Nam Kho ***
575 02125330 Hoàng Thị Khánh Ngân *** Nữ Kho *** Đã rời CĐ
576 02125482 Nguyễn Hoàng Thái *** Nam Kho ***
577 02125279 Trần Thị Kim Huyền *** Nữ Kho *** Đã rời CĐ
578 02125358 Đinh Thảo Yến Nhi *** Nữ Kho ***
579 02125303 Nguyễn Thị Thu Thảo *** Nữ Kho ***
580 02125464 Đào Văn Phúc *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
581 02125321 Nguyễn Thị Minh Ngọc *** Nữ Kho ***
582 02125288 Nguyễn Thị Hoài Thương *** Nữ Kho ***
583 02125349 Lê Thị Loan *** Nữ Kho ***
584 02125312 Bùi Thị Thắm *** Nữ Kho ***
585 02125297 Trần Thị Kim Khánh *** Nữ Kho ***
586 02121228 Hồ Đăng Tuấn *** Nam GC VX ***
587 02124960 Trần Đình Phong *** Nam GC Teflon ***
588 02125686 Nguyễn Thị Ý Vi *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
589 02125677 Phạm Thị Xuân Thùy *** Nữ LR VX ***
590 02125631 Võ Hồng Xen *** Nữ LR FRL ***
591 02125695 Lê Thị Thu Hiền *** Nữ LR FRL ***
592 02125659 Huỳnh Thị Thúy An *** Nữ LR SY ***
593 02125622 Phan Thị Loan *** Nữ LR FRL *** Đã rời CĐ
594 02124632 Trần Nhật Thùy Du *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
595 02124906 Hồ Thị Thùy Trang *** Nữ LR FRL ***
596 02124881 Đoàn Thị Thu Hương *** Nữ LR MFitting ***
597 02124650 Nguyễn Thanh Tùng *** Nam GC SY ***
598 02123964 Võ Thị Kim Ánh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
599 02124395 Lê Thị Thu Hiền *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
600 02123973 Nguyễn Thị Huỳnh Anh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
601 02124599 Hoàng Trọng Phúc *** Nam GC APTech ***
602 02021016 Đỗ Trọng Tuấn *** Nam GC APTech ***
603 02124605 Trương Minh Phong *** Nam GC APTech ***
604 02125136 Đỗ Thị Thanh Phương *** Nữ GC MFitting ***
605 02120618 Nguyễn Đình Thắng *** Nam Xi mạ ***
606 02126047 Võ Tấn Thanh *** Nam Xi mạ ***
607 02124687 Nguyễn Phúc Hậu *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
608 02122962 Nguyễn Duy Phụng *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
609 02124702 Bạch Long Quân *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
610 02125561 Nguyễn Thị Tuyết Nhung *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
611 02125589 Võ Mộng Tuyền *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
612 02125552 Trần Thị Thanh Kiều *** Nữ Cuộn nhựa ***
613 02125570 Lê Ngọc Minh Trân *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
614 02125996 Lê Thị Thanh Vân *** Nữ Cuộn nhựa ***
615 02125543 Đinh Thị Huyền Trang *** Nữ Cuộn nhựa ***
616 02121431 Trần Văn Lợi *** Nam Kho ***
617 02125747 Lê Duy Khánh *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
618 02114246 Lữ Chí Thanh *** Nam Kho ***
619 02126472 Nguyễn Thị Lợi *** Nữ Kho ***
620 02125002 Nguyễn Thị Nở *** Nữ LR SY ***
621 02125710 Nguyễn Thị Tú Anh *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
622 02125020 Nguyễn Thị Hoài *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
623 02125011 Võ Thị Thanh Lý *** Nữ LR SY ***
624 02124997 Lưu Ngọc Hân *** Nữ QA ***
625 02125251 Nguyễn Thị Hồng *** Nữ Đúc ***
626 02020132 Lê Huỳnh Hải Hưng *** Nam Đúc ***
627 02126436 Văn Hồng Muội *** Nữ Đúc ***
628 02126506 Phạm Thị Ngọc Giàu *** Nữ Đúc ***
629 02124438 Dương Minh Tâm *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
630 02124465 Trần Văn Điệp *** Nam Đúc ***
631 02124021 Nguyễn Ngô Tuyền *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
632 02123697 Nguyễn Chí Hiếu *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
633 02124979 Nguyễn Mạnh Tuấn *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
634 02020619 Tăng Văn Luân *** Nam GC Cylinder ***
635 02012072 Trần Xuân Sĩ *** Nam LR Cylinder *** Đã rời CĐ
636 02121680 Đỗ Huy Hiếu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
637 02126010 Trần Nguyễn Ngọc Châu *** Nam GC V100 ***
638 02126001 Cao Khải Định *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
639 02126375 Đỗ Thị Thu Hiền *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
640 02125950 Ngô Hoàng Chí Nghĩa *** Nam GC APTech ***
641 02120238 Nguyễn Hoàng Duy *** Nam GC SY ***
642 02125932 Nguyễn Văn Cường *** Nam GC SY ***
643 02124669 Lê Hoàng Long *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
644 02125905 Võ Thị Kim Yến *** Nữ GC SY ***
645 02125978 Dương Chí Lộc *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
646 02125525 Lại Văn Anh *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
647 02120858 Nguyễn Quốc Phương *** Nam GC VX ***
648 02121811 Phạm Thanh Bình *** Nam GC SY ***
649 02123554 Nguyễn Hồng Hải *** Nam Xi mạ ***
650 02125233 Trương Thành Đạt *** Nam Xi mạ ***
651 02124711 Vũ Văn Báu *** Nam Xi mạ ***
652 02126348 Nguyễn Thị Liên *** Nữ LR AS ***
653 02126339 Dương Thị Huệ *** Nữ LR AS ***
654 02126366 Nguyễn Thị Ngân *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
655 02126320 Ngô Thị Bé *** Nữ LR FRL *** Đã rời CĐ
656 02126357 Nguyễn Thị Á Liên *** Nữ LR FRL *** Đã rời CĐ
657 02122315 Võ Ánh Dương *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
658 02125835 Nguyễn Thị Nhung *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
659 02125844 Ngô Thị Hằng *** Nữ Xi mạ ***
660 02125826 Dương Thị Thanh Trúc *** Nữ GC APTech ***
661 02124915 Nguyễn Thị Khánh Huyền *** Nữ LR SY ***
662 02122944 Lưu Quốc Thái *** Nam Xi mạ ***
663 02123572 Trần Thanh Nam *** Nam Xi mạ ***
664 02124173 Lê Quang Hoàng *** Nam GC MFitting ***
665 02120414 Hà Ngọc Ánh Nguyệt *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
666 02125507 Nguyễn Trọng Thức *** Nam Kho ***
667 02126463 Nguyễn Thị Diệu *** Nữ Kho ***
668 02125385 Nguyễn Văn Hiếu *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
669 02125756 Trương Văn Nghiệp *** Nam Kho ***
670 02125853 Lê Thanh Hiếu *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
671 02125792 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh *** Nữ GC APTech ***
672 02124508 Lê Thị Nguyệt *** Nữ GC APTech ***
673 02126667 Đào Hoàng Vũ *** Nam Cuộn nhựa ***
674 02126490 Mai Thị Nghĩa *** Nữ GC APTech ***
675 02126481 Nguyễn Thị Mỹ Linh *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
676 02126418 Phạm Thị Kim Hương *** Nữ Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
677 02125738 Trần Thị Thúy *** Nữ Kho ***
678 02120557 Lê Chấn Hưng *** Nam Kho ***
679 02126676 Hồ Đình Văn *** Nam Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
680 02220945 Vũ Thị Thu Hồng *** Nữ Cuộn nhựa ***
681 02126393 Trần Hoài Hân *** Nữ LR SY ***
682 02126603 Lưu Thị Tuyết Nhung *** Nữ GC SY ***
683 02126649 Nguyễn Thị Mỹ Linh *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
684 02220200 Lê Thị Lệ Thủy *** Nữ LR NSY ***
685 02220194 Trần Thị Mỹ Tiên *** Nữ LR NSY ***
686 02220219 Trương Thị Thu Ngọc *** Nữ LR AS ***
687 02220088 Bùi Thị Chang *** Nữ LR SY ***
688 02220112 Trần Phan Thanh Vi *** Nữ LR FRL ***
689 02220149 Đặng Thị Nga *** Nữ LR MFitting ***
690 02220167 Nguyễn Thị Hồng Gấm *** Nữ LR MFitting ***
691 02220237 Đặng Thị Thanh Thảo *** Nữ LR MFitting ***
692 02220158 Trần Thị Hương *** Nữ LR V100 ***
693 02120724 Phan Bá Tài *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
694 02122014 Hồ Thị Yến Nhi *** Nữ GC FRL ***
695 02220185 Nguyễn Thị Minh *** Nữ LR AS ***
696 02220228 Lê Thị Bình *** Nữ LR MFitting ***
697 02220802 Trần Thị Á Châu *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
698 02220769 Chu Thị Nga *** Nữ LR SY ***
699 02220866 Lê Thị Hương *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
700 02220079 Bùi Thị Cẩm Ly *** Nữ LR MFitting ***
701 02220857 Cao Thanh Trúc *** Nữ LR FRL ***
702 02220936 Trịnh Thị Phương Thảo *** Nữ LR SY ***
703 02220918 Võ Thị Phương Nhung *** Nữ LR V100 ***
704 02220097 Nguyễn Anh Thư *** Nữ LR MFitting ***
705 02220732 Nguyễn Thị Vui *** Nữ Đùn nhôm ***
706 02220909 Nguyễn Ngọc Hạ Uyên *** Nữ LR MFitting ***
707 02220121 Lê Thị Thuý Tường *** Nữ LR SY ***
708 02126579 Nguyễn Thị Xuân Tuyên *** Nữ GC VX ***
709 02126621 Võ Thị Ánh Tuyết *** Nữ LR SY ***
710 02220459 Hoàng Thị Mỹ Hạnh *** Nữ GC SY ***
711 02126597 Mai Thị Như Ý *** Nữ LR SY ***
712 02221120 Trần Thị Quyết *** Nữ GC SY ***
713 02220176 Lê Thị Thu *** Nữ LR MFitting ***
714 02220820 Vũ Thị Hường *** Nữ LR MFitting ***
715 02220848 Mai Thị Thu Anh *** Nữ LR FRL ***
716 02220723 Vũ Thị Kim Chi *** Nữ Kho ***
717 02221023 Võ Thị Yến Phượng *** Nữ Xi mạ ***
718 02221713 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh *** Nữ LR SY ***
719 02220361 Nguyễn Thị Ngọc Trang *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
720 02220422 Phan Thị Mỹ Diện *** Nữ LR SY ***
721 02221005 Dương Thị Diễm Hương *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
722 02221014 Phan Thị Hồng Nhung *** Nữ Xi mạ ***
723 02220343 Nguyễn Thị Xuân *** Nữ Đúc ***
724 02220389 Hoàng Thị Đôi *** Nữ Xi mạ ***
725 02220714 Phạm Thị Liễu *** Nữ Kho ***
726 02221087 Vàng Thị Hành *** Nữ GC VX ***
727 02221069 H Ô Zi Niê *** Nữ GC SY ***
728 02220547 Trương Văn Phong *** Nam GC SY ***
729 02122865 Hồ Bá Duy *** Nam GC SY ***
730 02121945 Nguyễn Thanh Giang *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
731 02220477 Trần Vũ Lam Giang *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
732 02221102 Lê Thị Diễm Quỳnh *** Nữ GC SY ***
733 02220538 Phạm Thị Thủy *** Nữ GC SY ***
734 02220486 Nguyễn Thị Thuỳ Vân *** Nữ GC SY ***
735 02220635 Nguyễn Thị Sen *** Nữ GC Teflon ***
736 02220626 Vòng Thị Ngọc Lệ *** Nữ Xi mạ ***
737 02220644 Nguyễn Thị Hạnh *** Nữ LR SY ***
738 02220653 Phan Thị Mai Lan *** Nữ GC APTech ***
739 02220529 Cao Thị Kiều Vân *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
740 02220501 Nguyễn Thị Nhi Phương *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
741 02220468 Phan Thị Nga *** Nữ LR SY ***
742 02210045 Lê Thị Hoài Linh *** Nữ VTC ***
743 02222314 Trần Hồng Phước *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
744 02220413 Bùi Thị Trang *** Nữ LR SY ***
745 02220370 Phạm Thị Kiều Tiên *** Nữ QA ***
746 02220334 Lại Thị Thu Hương *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
747 02220398 Hà Thanh Tâm *** Nữ Xi mạ ***
748 02220325 Nguyễn Thị Hải *** Nữ QA ***
749 02220741 Nguyễn Thị Ngọc Trang *** Nữ QA ***
750 02220875 Lê Diễm Trinh *** Nữ LR FRL ***
751 02220893 Nguyễn Thị Huyền *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
752 02221272 Danh Thị Yến Linh *** Nữ LR AS ***
753 02221254 Nguyễn Thị Trường *** Nữ LR AS ***
754 02221263 Lê Thị Tường Duy *** Nữ LR AS ***
755 02221980 Lê Thị Linh *** Nữ LR FRL ***
756 02220884 Nguyễn Thị Hiếu Quỳnh *** Nữ LR APTech *** Đã rời CĐ
757 02220495 Nguyễn Bích Phượng *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
758 02223155 Lê Thị Thu Thảo *** Nữ LR Cylinder ***
759 02221476 Vòng Ngọc Trang *** Nữ LR Cylinder ***
760 02221421 Võ Thị Lệ *** Nữ LR Cylinder ***
761 02221397 Nguyễn Thị Hồng Vân *** Nữ LR Cylinder *** Đã rời CĐ
762 02223137 Đinh Thị Vân *** Nữ LR Cylinder ***
763 02221458 Danh Thị Cẩm Tiên *** Nữ LR Cylinder *** Đã rời CĐ
764 02221449 Lê Thị Bảo Trâm *** Nữ LR Cylinder ***
765 02222022 Hoàng Thị Hải *** Nữ LR Cylinder ***
766 02221467 Trần Thị Thu Hà *** Nữ LR Cylinder ***
767 02212478 Nguyễn Thị Dịu *** Nữ LR Cylinder *** Đã rời CĐ
768 02222800 Trần Trọng Nhân *** Nam Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
769 02222794 Trần Văn Ngọc *** Nam Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
770 02221111 Đặng Thị Thanh Phương *** Nữ GC SY ***
771 02221078 Tô Thị Ngọc Thư *** Nữ GC SY ***
772 02125437 Phạm Văn Tuấn *** Nam Kho ***
773 02125455 Đàm Phi Long *** Nam Kho ***
774 02223465 Trần Nguyễn Thái Hồ *** Nam Kho ***
775 02221351 Nguyễn Như Huỳnh *** Nữ LR NSY ***
776 02221333 Ninh Ngọc Ánh *** Nữ LR SY ***
777 02221388 Nguyễn Ngọc Lan Trinh *** Nữ LR SY ***
778 02221315 Phạm Kim Thúy *** Nữ LR SY ***
779 02221379 Hà Thị Kim Viên *** Nữ LR NSY ***
780 02221342 Hà Lan Hương *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
781 02221306 Lê Thị Hoài *** Nữ LR SY ***
782 02222129 Bùi Thị Cẩm Vân *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
783 02126409 Nguyễn Hoài Vũ *** Nam Đùn nhôm ***
784 02221360 Phạm Thị Nguyên *** Nữ LR SY ***
785 02221324 Đặng Thị Tường Vy *** Nữ LR SY ***
786 02124544 Phạm Thị Quang *** Nữ GC APTech ***
787 02223146 Phan Thị Ngọc Dung *** Nữ LR Cylinder ***
788 02223128 Trịnh Thu Hương *** Nữ LR Cylinder ***
789 02223100 Nguyễn Thị Thanh Tuyền *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
790 02223119 Phạm Thị Thúy *** Nữ LR SY ***
791 02222004 Ngô Thị Thu *** Nữ LR SY ***
792 02223003 Lê Thị An *** Nữ LR NSY ***
793 02223076 Ngô Thị Trang *** Nữ LR NSY ***
794 02222509 Phạm Như Ngọc *** Nữ LR SY ***
795 02212450 Vũ Thị Nga *** Nữ LR SY ***
796 02223447 Khổng Trần Anh Thiện *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
797 02223085 Nguyễn Thị Tú Trinh *** Nữ LR NSY *** Đã rời CĐ
798 02223049 Nguyễn Thị Luyến *** Nữ LR AS ***
799 02223641 Sơn Thái *** Nam GC MFitting ***
800 02224507 Nguyễn Thanh Sơn *** Nam Xi mạ ***
801 02123226 Ngô Đăng Chung *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
802 02223605 Võ Minh Bắc *** Nam Cuộn nhựa ***
803 02224428 Lê Thị Lụa *** Nữ Cuộn nhựa ***
804 02225065 Trần Thị Thảo *** Nữ Cuộn nhựa ***
805 02224385 Hoàng Thị Hoài *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
806 02222989 Đàm Thị Xuyên *** Nữ LR NSY ***
807 02223890 Trần Thị Tình *** Nữ LR SY ***
808 02223906 Nguyễn Thị Thùy Liên *** Nữ LR AS ***
809 02223067 Huỳnh Thị Mỹ Huyền *** Nữ LR AS ***
810 02224127 Đậu Thị Thao *** Nữ GC APTech ***
811 02223322 Nguyễn Thị Nhung *** Nữ Xi mạ ***
812 02121820 Nguyễn Trần Trọng Kim *** Nam GC APTech ***
813 02223580 Ngô Ánh Ngọc *** Nữ Cuộn nhựa ***
814 02222493 Tạ Thu Hằng *** Nữ LR Spool *** Đã rời CĐ
815 02222961 Nguyễn Thu Phương *** Nữ LR AS ***
816 02223836 Lê Thị Thu Trang *** Nữ LR NSY ***
817 02223863 Nguyễn Thị Kim Liến *** Nữ LR AS ***
818 02222484 Nguyễn Thị Oanh *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
819 02223872 Thị Lình *** Nữ LR NSY ***
820 02222837 Trần Thị Xuân *** Nữ GC MFitting ***
821 02223614 Nguyễn Thị Huyền Trang *** Nữ GC MFitting ***
822 02223766 Chu Thị Dùng *** Nữ LR SY ***
823 02223818 Trần Yến Nhi *** Nữ LR SY ***
824 02223784 Trần Thị Minh Thư *** Nữ LR VX *** Đã rời CĐ
825 02223809 Trần Thị Na *** Nữ LR SY ***
826 02223827 Lê Thị Thơ *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
827 02224622 Nguyễn Thị An *** Nữ LR Cylinder ***
828 02223933 Võ Thị Sen *** Nữ LR Cylinder ***
829 02223924 Trần Thị Ngọc Vân *** Nữ LR Cylinder ***
830 02224677 Nguyễn Thị Thanh Thảo *** Nữ LR Cylinder *** Đã rời CĐ
831 02224659 Nguyễn Thị Kim Thanh *** Nữ LR Cylinder ***
832 02223915 Lê Thị Lệ Thu *** Nữ LR Cylinder ***
833 02224686 Hàng Mỹ Hương *** Nữ LR Cylinder ***
834 02224631 Trương Thị Quýt My *** Nữ LR Cylinder ***
835 02224640 Chu Thị Phương Thủy *** Nữ LR Cylinder ***
836 02224668 Lê Thị Thảo Nhi *** Nữ LR Cylinder ***
837 02221494 Nguyễn Thị Xuân *** Nữ GC Cylinder ***
838 02221485 Đoàn Yến Nhi *** Nữ GC Cylinder ***
839 02221500 Nguyễn Ngọc Linh Trâm *** Nữ GC Cylinder ***
840 02223951 Nguyễn Nhật Hào *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
841 02221032 Trần Văn Thuân *** Nam GC Cylinder ***
842 02223960 Cao Hoàng Vinh *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
843 02223942 Phạm Tương Lai *** Nam GC Cylinder ***
844 02222606 Trương Văn Dương *** Nam GC Cylinder ***
845 02222563 Nguyễn Nhật Hoàng *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
846 02223401 Nguyễn Ngọc Dư *** Nam Đùn nhôm ***
847 02223182 Hoàng Trọng Lâm *** Nam GC Cylinder ***
848 02225074 Nguyễn Hoàng Luân *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
849 02223979 Nguyễn Văn Tuấn *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
850 02224613 Nguyễn Thanh Lợi *** Nam GC Cylinder ***
851 02222554 Nguyễn Khoa Đăng *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
852 02221537 Trần Văn Hoàng *** Nam GC Cylinder ***
853 02221519 Trần Văn Hòa *** Nam GC Cylinder ***
854 02224604 Nguyễn Thanh Tùng *** Nam GC Cylinder ***
855 02224570 Đỗ Thị Yến Nhi *** Nữ LR SY ***
856 02224303 Nguyễn Hoài Hậu *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
857 02220662 Dương Hoàng Lil *** Nam GC MFitting ***
858 02224084 Nguyễn Thị Ngọc Diễm *** Nữ GC APTech ***
859 02210018 Đinh Ngọc Phương Uyên *** Nữ LR FRL *** Đã rời CĐ
860 02020451 Lê Văn Duy *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
861 02223553 Lê Thị Trang *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
862 02223243 Nguyễn Văn Đàn *** Nam GC Cylinder ***
863 02224899 Trần Thanh Sơn *** Nam Kho ***
864 02123721 Nguyễn Thành Long *** Nam Kho ***
865 02224279 Nguyễn Xuân Dương *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
866 02224312 Phan Khắc Nga *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
867 02224367 Ngô Minh Hiếu *** Nam Đùn nhựa ***
868 02224358 Hoàng Trung Hiếu *** Nam Đùn nhựa ***
869 02224288 Võ Văn Dương *** Nam Đùn nhựa ***
870 02225560 Trần Thị Thảo Nguyên *** Nữ LR Cylinder ***
871 02225490 Nguyễn Thị Minh Hiếu *** Nữ LR Cylinder ***
872 02225515 Trần Thị Bích Hạnh *** Nữ LR Cylinder ***
873 02225506 Đinh Thị Yến Nhi *** Nữ LR Cylinder ***
874 02225472 Phan Thị Mỹ Duyên *** Nữ LR Cylinder ***
875 02225542 Nguyễn Thùy Linh *** Nữ LR Cylinder *** Đã rời CĐ
876 02225481 Văng Thị Mỹ Lan *** Nữ LR Cylinder ***
877 02225579 Trần Thị Lệ Xuyến *** Nữ LR Cylinder ***
878 02223313 Nguyễn Thị Oanh *** Nữ LR SY ***
879 02224075 Trần Văn Tuấn *** Nam Kho ***
880 02225588 Trương Thị Diễm Tuyết *** Nữ GC Cylinder ***
881 02225621 Hồ Thị Hồng *** Nữ GC Cylinder ***
882 02225630 Lê Thị Mỹ *** Nữ GC Cylinder ***
883 02225597 Đặng Thị Ngọc Hà *** Nữ GC Cylinder ***
884 02225603 Giáp Thị Thu *** Nữ GC Cylinder ***
885 02225612 Trịnh Diệu Thanh *** Nữ GC Cylinder ***
886 02226019 Phạm Thị Mỹ Linh *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
887 02225977 Lê Thị Mai Trinh *** Nữ GC APTech ***
888 02225995 Trịnh Thị Thương *** Nữ GC APTech ***
889 02225986 Hoàng Thị Thảo Linh *** Nữ GC APTech ***
890 02225968 Trần Thị Khánh *** Nữ GC APTech ***
891 02021326 Bùi Hoàng Gia *** Nam GC APTech ***
892 02226231 Điểu Thị Thu Hiền *** Nữ GC Cylinder ***
893 02225463 Kiều Thị Đều *** Nữ LR AS ***
894 02220617 Lê Thị Ngọc Thùy *** Nữ GC APTech ***
895 02227443 Lê Thị Ngọc Ánh *** Nữ LR SY ***
896 02227452 Đặng Thị Hồng Ngọc *** Nữ LR AS ***
897 02223881 Nguyễn Thị Mai Linh *** Nữ LR AS ***
898 02225454 Đặng Thị Thu Nguyện *** Nữ LR AS ***
899 02225445 Lê Thị Ngọc Mai *** Nữ LR AS ***
900 02227355 Nguyễn Thị Mỹ Huệ *** Nữ LR FRL ***
901 02227337 Cao Thị Kim Đào *** Nữ LR FRL *** Đã rời CĐ
902 02227294 Nguyễn Bích Ngọc *** Nữ LR APTech *** Đã rời CĐ
903 02227346 Lâm Huỳnh Như *** Nữ LR FRL ***
904 02227300 Nguyễn Thanh Tuyền *** Nữ LR FRL ***
905 02227328 Nguyễn Thị Kim Ngân *** Nữ LR FRL ***
906 02227276 Lê Thị Nghĩa *** Nữ LR APTech ***
907 02227319 Nguyễn Thị Thùy Dương *** Nữ LR FRL ***
908 02227258 Lê Thị Linh *** Nữ LR APTech ***
909 02227285 Lê Thị Thảo *** Nữ LR APTech ***
910 02227267 Đoàn Thị Mỹ Lời *** Nữ LR APTech ***
911 02227230 Nguyễn Thị Thanh Thủy *** Nữ LR APTech ***
912 02227249 Lưu Thị Hà *** Nữ LR APTech *** Đã rời CĐ
913 02226620 Trịnh Thị Loan *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
914 02227540 Lê Thị Hường *** Nữ GC APTech ***
915 02227559 Nguyễn Ngọc Nhi *** Nữ GC APTech ***
916 02226602 Nguyễn Thị Tuyết *** Nữ Cuộn nhựa ***
917 02226037 Đặng Văn Cường *** Nam Đúc nhựa VX ***
918 02225010 Hồ Khánh Toàn *** Nam GC Teflon ***
919 02226046 Lê Điền Tính *** Nam GC Teflon ***
920 02225001 Vũ Ngọc Hoàng *** Nam GC Teflon ***
921 02227434 Nguyễn Thị Hoài Phương *** Nữ LR AS ***
922 02227504 Đoàn Quang Khoa *** Nam Kho ***
923 02226198 Phạm Mỹ Loan *** Nữ LR VX ***
924 02226189 Lê Thị Mỹ Duyên *** Nữ LR VX ***
925 02226152 Võ Thục Oanh *** Nữ LR VX ***
926 02226143 Hà Thị Hoài *** Nữ LR VX *** Đã rời CĐ
927 02215226 Huỳnh Thị Hồng Gấm *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
928 02226116 Lý Phương Thu *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
929 02226170 Lê Thị Mỹ Thủy *** Nữ LR VX ***
930 02226125 Lê Thị Hằng *** Nữ LR SY ***
931 02114848 Trần Quân *** Nam LR SY ***
932 02226161 Đào Thị Kim Nhi *** Nữ LR VX ***
933 02224561 Phan Thị Lệ *** Nữ LR AS *** Đã rời CĐ
934 02225533 Lê Ngọc Sáng *** Nữ LR Cylinder ***
935 02116262 Ngô Quốc Gia *** Nam LR Cylinder *** Đã rời CĐ
936 02227391 Phan Thị Ngọc Bích *** Nữ LR MFitting ***
937 02220927 Nguyễn Tường Vy *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
938 02227364 Phạm Thị Cúc Phương *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
939 02227382 Nguyễn Thanh Xuân *** Nữ LR V100 ***
940 02226107 Nguyễn Thị Sương *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
941 02221999 Nguyễn Ánh Nhi *** Nữ LR MFitting ***
942 02221245 Lê Thị Vân Anh *** Nữ LR MFitting ***
943 02226073 Nguyễn Thị Minh Hiếu *** Nữ LR MFitting ***
944 02224066 Nguyễn Nhật Hậu *** Nam Kho ***
945 02222730 Lê Phước Lâm *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
946 02225649 Trương Thị Trúc Linh *** Nữ Cuộn nhựa *** Đã rời CĐ
947 02225658 Nguyễn Nga Hoàng Dung *** Nữ Cuộn nhựa ***
948 02221740 Nguyễn Hữu Lộc *** Nam Môi trường ***
949 02126454 Trần Trọng Đức *** Nam Môi trường ***
950 02226444 Khưu Bình Bông *** Nam Môi trường ***
951 02225764 Dương Văn Thắng *** Nam Môi trường ***
952 02227489 Trần Văn Sang *** Nam Môi trường ***
953 02122999 Nguyễn Thanh Bá *** Nam Môi trường ***
954 02221731 Trần Minh Tuấn *** Nam Môi trường ***
955 02116758 Nguyễn Văn Bằng *** Nam Môi trường ***
956 02227665 Nguyễn Đoàn Tuyết Nhi *** Nữ LR SY ***
957 02227683 Đinh Thị Lan *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
958 02227656 Nguyễn Thị Ngọc Lan *** Nữ LR SY ***
959 02224233 Trần Thị Thảo *** Nữ GC Teflon ***
960 02224260 Phan Tú Huỳnh *** Nữ GC VX ***
961 02225904 Nguyễn Thị Thu Ngân *** Nữ GC SY ***
962 02225913 Trần Thị Thanh Thảo *** Nữ GC SY ***
963 02225959 Đặng Thị Hoa *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
964 02123730 Trần Quang Đạo *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
965 02224057 Đỗ Văn Thông *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
966 02227522 Nguyễn Ngọc Hương *** Nữ GC APTech ***
967 02220565 Lê Thị Bảo Trân *** Nữ GC APTech ***
968 02216863 Hoàng Xuân Tiến *** Nam Kỹ thuật ***
969 02228008 Dương Nhỉ Khang *** Nam GC APTech ***
970 02122528 Bùi Nguyễn Vân Anh *** Nữ GC APTech ***
971 02125783 Vũ Thăng Giáng Bình *** Nữ GC APTech ***
972 02227531 Nguyễn Diễm My *** Nữ GC APTech ***
973 02226453 Nguyễn Thu Ngân *** Nữ GC APTech ***
974 02121246 Phạm Thành Tài *** Nam GC APTech ***
975 02215253 Bùi Quang Trường *** Nam VTC ***
976 02215323 Võ Ngọc Đức *** Nam GC APTech ***
977 02215299 Nguyễn Ngọc Khánh Dân *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
978 02124562 Nguyễn Thị Huyền Trinh *** Nữ GC APTech ***
979 02225047 Nguyễn Thị Anh Trà *** Nữ GC APTech ***
980 02124517 Lê Thị Hà *** Nữ GC APTech ***
981 02227993 Trần Tuấn Vũ *** Nam GC APTech ***
982 02227984 Lê Văn Sơn *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
983 02120964 Trương Minh Dũng *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
984 02021007 Nguyễn Chí Phong *** Nam GC APTech ***
985 02221795 Nguyễn Đăng Khoa *** Nam GC APTech ***
986 02225038 Châu Trà My *** Nữ GC APTech *** Đã rời CĐ
987 02123937 Phạm Thị Hạnh *** Nữ An toàn ***
988 02225029 Nguyễn Thị Thu *** Nữ GC APTech ***
989 02222651 Trần Văn Tuấn *** Nam Đúc ***
990 02226374 Tăng Văn Ngọc *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
991 02222174 Lê Văn Thành *** Nam Đúc ***
992 02224765 Nguyễn Hoàng Huynh *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
993 02221722 Nguyễn Văn Điệp *** Nam GC Cylinder ***
994 02225436 Nguyễn Minh Huy *** Nam Đúc ***
995 02224835 Nguyễn Bá Thông *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
996 02226392 Lê Đình Đại *** Nam GC Cylinder ***
997 02224826 Nguyễn Văn Mạnh *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
998 02222633 Hồ Minh Nguyên *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
999 02222624 Nguyễn Văn Hải *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
1000 02223225 Nguyễn Quốc Nam *** Nam Đúc ***
1001 02227975 Nguyễn Văn Sang *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
1002 02227203 Trần Chí Khang *** Nam Đúc ***
1003 02227212 Nguyễn Văn Chung *** Nam Đúc ***
1004 02221591 Đào Quang Thắng *** Nam Đúc ***
1005 02227081 Nguyễn Thị Tình *** Nữ Đúc ***
1006 02227063 Nguyễn Thị Diễm Trinh *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
1007 02227151 Nguyễn Thị Công *** Nữ Đúc ***
1008 02227133 Đinh Thị Mỹ Duyên *** Nữ LR SY ***
1009 02227179 Lê Thị Cẩm Loan *** Nữ Đúc ***
1010 02227115 Nguyễn Thị Thanh Hiền *** Nữ Đúc ***
1011 02227197 Nguyễn Thị Thanh Hương *** Nữ Xi mạ ***
1012 02227160 Nguyễn Thảo Vy *** Nữ Đúc ***
1013 02227124 Hồ Thị Tuyết Nhung *** Nữ Đúc ***
1014 02227188 Lưu Trúc Anh *** Nữ Đúc ***
1015 02227054 Đào Thị Xim *** Nữ Đúc ***
1016 02224853 Nguyễn Thị Kim Thư *** Nữ LR SY ***
1017 02227090 Ngô Thị Trang Trâm *** Nữ LR SY ***
1018 02227106 Lê Thị Hồng Thiệt *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
1019 02227142 Nguyễn Cẩm Hồng *** Nữ Xi mạ ***
1020 02227072 Nghiêm Thị Thoa *** Nữ Đúc ***
1021 02226383 Lâm Thị Kim Thanh *** Nữ LR SY ***
1022 02224862 Lê Thị Mỹ Tiên *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
1023 02223270 Hồ Thị Thủy *** Nữ Đùn nhôm ***
1024 02221704 Lê Thị Huyền *** Nữ LR SY ***
1025 02223368 Nguyễn Thị Thảo *** Nữ Đúc ***
1026 02221670 Trần Thị Nhung *** Nữ Đúc *** Đã rời CĐ
1027 02223191 Nguyễn Thanh Phi *** Nam GC Cylinder ***
1028 02222590 Nguyễn Đức Dũng *** Nam GC Cylinder ***
1029 02222882 Trình Hưng Phát *** Nam Xi mạ ***
1030 02222873 Nguyễn Mạnh Hùng *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1031 02225135 Ninh Văn Quân *** Nam Xi mạ ***
1032 02224482 Đinh Thanh Sang *** Nam Xi mạ ***
1033 02224473 Trần Đức Tài *** Nam Xi mạ ***
1034 02227780 Phan Thanh Hiệp *** Nam Xi mạ ***
1035 02228983 Nguyễn Nhất Sĩ *** Nam Xi mạ ***
1036 02225108 Phạm Quang Toàn *** Nam Xi mạ ***
1037 02225685 Nguyễn Quốc Vĩ *** Nam Xi mạ ***
1038 02224516 Phạm Tấn Trọng *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1039 02227753 Nguyễn Tuấn Anh *** Nam Xi mạ ***
1040 02227799 Đặng Thông Viễn *** Nam Xi mạ ***
1041 02227771 Nguyễn Hữu Nam *** Nam Xi mạ ***
1042 02225117 Nguyễn Thanh Lâm *** Nam Xi mạ ***
1043 02225144 Đồng Chí Linh *** Nam Xi mạ ***
1044 02226657 Trần Khánh Đăng *** Nam Xi mạ ***
1045 02225700 Lò Văn Huy *** Nam Xi mạ ***
1046 02228275 Võ Vũ Bảo *** Nam Xi mạ ***
1047 02228150 Lữ Văn Tường *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1048 02228178 Phạm Đăng Khoa *** Nam Xi mạ ***
1049 02228196 Ngô Thanh Giàu *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1050 02228220 Lưu Tuấn Kiệt *** Nam Xi mạ ***
1051 02228248 Nguyễn Quang Nhật *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1052 02227762 Lương Văn Thức *** Nam Xi mạ ***
1053 02228257 Võ Trường An *** Nam Xi mạ ***
1054 02123563 Mai Văn Triển *** Nam Xi mạ ***
1055 02228239 Lê Ngọc Nam *** Nam Xi mạ ***
1056 02228114 Nguyễn Ngọc Duy *** Nam GC Teflon *** Đã rời CĐ
1057 02225931 Phạm Đặng Tường Vi *** Nữ LR SY ***
1058 02227674 Nguyễn Thị Thanh Thảo *** Nữ GC SY *** Đã rời CĐ
1059 02121200 Nguyễn Quốc Khánh *** Nam GC APTech ***
1060 02220680 Trần Văn Xây *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1061 02225834 Võ Hoài Hận *** Nam GC MFitting ***
1062 02227568 Trần Vĩnh Hưng *** Nam GC MFitting ***
1063 02227601 Nguyễn Đức Hoàng *** Nam GC APTech ***
1064 02226523 Đặng Văn Thành *** Nam GC MFitting ***
1065 02222828 Trần Quang Quân *** Nam GC APTech ***
1066 02227629 Nguyễn Quốc Thoại *** Nam GC APTech ***
1067 02224145 Lê Thị Xuân Thu *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
1068 02124720 Nguyễn Văn Nam *** Nam Xi mạ ***
1069 02228105 Trần Văn Kiên *** Nam GC VX *** Đã rời CĐ
1070 02227513 Lâm Tường Vân *** Nam Kho ***
1071 02227498 Đinh Văn Thắng *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1072 02227902 Lê Khắc Đức *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
1073 02222068 Nguyễn Văn Minh *** Nam Đùn nhôm ***
1074 02221573 Trương Công An *** Nam Đùn nhôm ***
1075 02226985 Trịnh Đình Hoàng *** Nam Đùn nhôm ***
1076 02215271 Nguyễn Đức Long *** Nam LR Cylinder ***
1077 02225551 Hoàng Thị Ánh Nguyệt *** Nữ LR Cylinder ***
1078 02225922 Nguyễn Thanh Ngọc *** Nam GC VX *** Đã rời CĐ
1079 02225870 Lê Văn Thạch *** Nam GC VX ***
1080 02226541 Bùi Văn Thiên *** Nam GC VX ***
1081 02226550 Nguyễn Hoàng Hậu *** Nam GC VX ***
1082 02226532 Vũ Thành Đông *** Nam GC VX *** Đã rời CĐ
1083 02227610 Nguyễn Hà Đình Vũ *** Nam GC APTech ***
1084 02224923 Nguyễn Công Lành *** Nam GC APTech ***
1085 02120335 Bùi Văn Thuận *** Nam GC APTech ***
1086 02226310 Nguyễn Quốc Đạt *** Nam Tạo ống *** Đã rời CĐ
1087 02225676 Nguyễn Huy Ngọc *** Nam Tạo ống ***
1088 02114857 Khúc Lâm Đồng *** Nam VTC ***
1089 02022343 Nguyễn Thành Trung *** Nam Tạo ống ***
1090 02222703 Lê Văn Vàng *** Nam Tạo ống ***
1091 02227027 Phạm Viết Bằng *** Nam Tạo ống ***
1092 02227009 Đặng Xuân Túc *** Nam Tạo ống ***
1093 02226301 Hồ Thanh Tâm *** Nam Tạo ống ***
1094 02227018 Huỳnh Văn Trọng *** Nam Tạo ống ***
1095 02226338 Lê Thái Y *** Nam Tạo ống ***
1096 02225667 Phạm Anh Quốc *** Nam Tạo ống ***
1097 02221148 Phạm Ngọc Phương *** Nam GC APTech ***
1098 02224792 Đoàn Minh Mẫn *** Nam Đúc ***
1099 02220990 Bạch Trọng Phong *** Nam Đúc ***
1100 02220963 Đỗ Lê Long *** Nam Đúc ***
1101 02220510 ALê H Moan *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1102 02228637 Đinh Minh Kha *** Nam Tạo ống ***
1103 02222572 Trần Văn Hoàng *** Nam GC Cylinder ***
1104 02224002 Trần Nàm Sáng *** Nam Khuôn ***
1105 02221917 Phan Tuấn Anh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
1106 02226912 Phạm Mạnh Thường *** Nam Khuôn ***
1107 02221865 Nguyễn Trọng Tuyển *** Nam GC MFitting ***
1108 02226499 Hoàng Phúc Tiến *** Nam GC MFitting ***
1109 02226514 Trần Xuân Hùng *** Nam GC APTech ***
1110 02225816 Lê Ngọc Hoàng *** Nam GC APTech ***
1111 02226259 Nguyễn Mạnh Báu *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1112 02221209 Phạm Như Ý *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
1113 02220246 Nguyễn Hồng Minh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
1114 02223508 Trương Văn Tình *** Nam Đùn nhựa ***
1115 02228141 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh *** Nữ Cuộn nhựa ***
1116 02222244 Lê Minh Trường *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1117 02228071 Võ Minh Di *** Nam GC MFitting ***
1118 02123518 Thạch Ngọc Sang *** Nam GC Cylinder ***
1119 02123703 Vũ Hoàng Nhật *** Nam GC APTech ***
1120 02221564 Tống Đình Trường *** Nam Đùn nhôm ***
1121 02220440 Đoàn Tuấn Anh *** Nam GC Cylinder ***
1122 02222518 Võ Duy Linh *** Nam GC Cylinder ***
1123 02221528 Trần Hữu Phát *** Nam GC Cylinder ***
1124 02226286 Lê Minh Quốc *** Nam GC Cylinder ***
1125 02228655 Hoàng Hữu Trường *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1126 02126685 Trần Thị Mỹ Hạnh *** Nữ QA ***
1127 02110602 Trương Ánh Minh *** Nữ QA ***
1128 02225755 Nguyễn Thị Lành *** Nữ QA *** Đã rời CĐ
1129 02125206 Phan Thị Hạnh Nhơn *** Nữ QA ***
1130 02216748 Nguyễn Trần Tiểu Oanh *** Nữ LR AS ***
1131 02228691 Trịnh Thị Huệ *** Nữ LR Cylinder ***
1132 02228743 Nguyễn Thị Thùy Trang *** Nữ GC APTech ***
1133 02228770 Hoàng Thị Hà *** Nữ GC APTech ***
1134 02228761 Nguyễn Thị Thanh Hương *** Nữ GC APTech ***
1135 02229371 Nguyễn Quang Hưng *** Nam GC APTech ***
1136 02229450 Trần Quốc Nam *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1137 02240028 Trương Thanh Đời *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1138 02229423 Nguyễn Kim Cang *** Nam GC APTech ***
1139 02229414 Huỳnh Vinh Quang *** Nam GC Teflon ***
1140 02228798 Trần Quốc Đạt *** Nam GC MFitting ***
1141 02228062 Lê Văn Hùng *** Nam GC MFitting ***
1142 02228831 Phạm Trường An *** Nam GC MFitting ***
1143 02229344 Mai Hoài Nam *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1144 02227595 Lê Công Minh *** Nam GC APTech ***
1145 02229432 Trần Nguyên Phương *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1146 02229469 Nguyễn Sỹ Nguyên *** Nam GC Teflon ***
1147 02229353 Lê Huỳnh Đức *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1148 02229362 Lê Văn Tuyến *** Nam GC APTech ***
1149 02229399 Hà Huy Hùng *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1150 02229326 Phạm Nguyên Kha *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1151 02125880 Nguyễn Thái Sơn *** Nam GC APTech ***
1152 02228910 Hoàng Thị Hồng Bảo *** Nữ Xi mạ ***
1153 02124155 Hoàng Ngọc Đôn *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1154 02125862 Nguyễn Văn Đức *** Nam GC Teflon ***
1155 02223650 Doãn Ngọc Bá *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1156 02225825 Vy Văn Von *** Nam GC Cylinder ***
1157 02222253 Trần Nguyễn Quốc Tuấn *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1158 02221050 Phạm Minh Đồng *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1159 02228664 Lê Ngọc Hiền *** Nam GC Cylinder ***
1160 02224598 Nguyễn Văn Lợi *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1161 02223173 Nguyễn Văn Nhật *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1162 02226277 Đào Anh Đức *** Nam GC Cylinder ***
1163 02227470 Phạm Bá Chiến *** Nam GC Cylinder ***
1164 02221041 Nguyễn Thành Đạt *** Nam GC Cylinder ***
1165 02215280 Lê Văn Tuấn *** Nam LR SY *** Đã rời CĐ
1166 02224093 Phạm Thị Chiến *** Nữ GC APTech ***
1167 02240532 Lê Thị Cẩm Tú *** Nữ GC APTech ***
1168 02240462 Nguyễn Thị Kim Tuyền *** Nữ GC APTech ***
1169 02240499 Trương Thị Anh *** Nữ GC APTech ***
1170 02240541 Lương Thị Thanh Thúy *** Nữ GC APTech ***
1171 02240471 Lê Mỹ Xuyên *** Nữ GC APTech ***
1172 02240505 Võ Thị Cẩm Hường *** Nữ GC APTech ***
1173 02240480 Võ Thị Cẩm Tiến *** Nữ GC APTech ***
1174 02220608 Nguyễn Thị Trúc Linh *** Nữ GC APTech ***
1175 02220592 Lương Thị Ngọc Mỹ *** Nữ GC APTech ***
1176 02229283 Huỳnh Hương *** Nữ GC APTech ***
1177 02224118 Phạm Thị Điệp *** Nữ GC APTech ***
1178 02221829 Trịnh Lê Minh Nhật *** Nam GC APTech ***
1179 02229265 Nguyễn Hoàng Trí *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1180 02228716 Hồ Hoàng Hiển *** Nam GC APTech ***
1181 02228725 Châu Quốc Trân *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1182 02229098 Lê Ngọc Tiền *** Nam Khuôn ***
1183 02220273 Dương Văn Nhật *** Nam Khuôn ***
1184 02123183 Hồ Minh Trọng *** Nam Khuôn ***
1185 02224695 Nguyễn Minh Thuận *** Nam Khuôn ***
1186 02227920 Trần Minh Đạt *** Nam Khuôn ***
1187 02227939 Dương Văn Đen Em *** Nam Khuôn ***
1188 02224747 Kim Thanh Lâm *** Nam Đúc ***
1189 02227948 Nguyễn Văn Huyền *** Nam GC Cylinder ***
1190 02228576 Thiềm Bửu Quân *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
1191 02229104 Trương Hồng Mận *** Nam Khuôn ***
1192 02223304 Nguyễn Thụy Huệ Hằng *** Nữ LR V100 ***
1193 02216809 Nguyễn Bá Nhân Hậu *** Nam Cuộn nhựa ***
1194 02223526 Nguyễn Thiên Phú *** Nam Đùn nhựa ***
1195 02022158 Bùi Lê Đức Minh *** Nam Đùn nhựa ***
1196 02222323 Đặng Tuấn Anh *** Nam Đùn nhựa ***
1197 02220255 Nguyễn Đức Sơn *** Nam Đùn nhựa ***
1198 02223544 Lê Văn Quý Anh *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
1199 02222785 Nguyễn Anh Duy *** Nam Đùn nhựa ***
1200 02228886 Nguyễn Quang Phương *** Nam GC VX ***
1201 02222305 Đoàn Quang Vũ *** Nam GC SY ***
1202 02226569 Phạm Văn Dự *** Nam GC VX ***
1203 02228895 Lê Văn Ba *** Nam GC VX ***
1204 02228707 Trần Thanh Nhựt *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1205 02223988 Trần Trường Giang *** Nam GC Cylinder ***
1206 02226268 Lê Phan Vũ Trường *** Nam GC Cylinder ***
1207 02228673 Lê Khắc Anh *** Nam GC APTech ***
1208 02224589 Đồng Văn Hải *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1209 02229070 Nguyễn Huy Kiên *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1210 02229061 Trần Tín Trung *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1211 02229089 Trần Thị Hoài *** Nữ GC Cylinder ***
1212 02226949 Vũ Đình Chính *** Nam Khuôn ***
1213 02226967 Trần Thanh Hiếu *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
1214 02221698 Nguyễn Thị Phương Thảo *** Nữ LR SY ***
1215 02126515 Lê Triệu Bình *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1216 02221838 Phạm Nhựt Linh *** Nam GC APTech ***
1217 02240240 Nguyễn Bá Thành Trai *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1218 02120733 Đỗ Văn Hải *** Nam GC APTech ***
1219 02240055 Cao Văn Tâm *** Nam GC APTech ***
1220 02228822 Nguyễn Quốc Vinh *** Nam GC APTech ***
1221 02124492 Trương Bảo Trân *** Nữ GC APTech ***
1222 02240444 Nguyễn Bích Thuận *** Nữ GC APTech ***
1223 02228619 Võ Hoàng Bi *** Nam Đùn nhôm ***
1224 02217826 Trương Viết Vượng *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1225 02216067 Võ Bá Minh Nhật *** Nam QLSX ***
1226 02240426 Nguyễn Thị Thu Cúc *** Nữ GC APTech ***
1227 02240550 Nguyễn Thị Hoài *** Nữ GC APTech ***
1228 02240134 Phan Hoàng Khang *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1229 02240772 Trần Duy Thành *** Nam GC APTech ***
1230 02227708 Phạm Việt Khải *** Nam Đùn nhựa ***
1231 02240453 Nguyễn Thị Hoa *** Nữ GC APTech ***
1232 02240602 Nguyễn Thị Hường *** Nữ GC APTech ***
1233 02240523 Bùi Thị Hồng *** Nữ GC APTech ***
1234 02229830 Trần Hoàng Yến *** Nữ Đúc ***
1235 02229849 Nguyễn Thị Thu *** Nữ LR SY ***
1236 02229858 Phạm Thị Hòa *** Nữ GC Teflon ***
1237 02229821 Phan Thị Mỹ *** Nữ LR V100 ***
1238 02229812 Nguyễn Thị Phương *** Nữ Đúc ***
1239 02229928 Nguyễn Thị Dung *** Nữ LR FRL ***
1240 02229900 Mông Thanh Đảy *** Nam Cuộn nhựa ***
1241 02229539 Trần Thị Huyền *** Nữ LR V100 ***
1242 02228929 Nguyễn Quốc Phục *** Nam GC Teflon ***
1243 02228804 Nguyễn Đình Thuận *** Nam GC Teflon ***
1244 02228123 Dương Quốc Hải *** Nam GC Teflon ***
1245 02228099 Nguyễn Thành Nam *** Nam GC Teflon ***
1246 02240763 Nguyễn Thị Xuân *** Nữ GC MFitting ***
1247 02240037 Trịnh Thị Tình *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
1248 02240806 Nguyễn Văn Thanh *** Nam GC APTech ***
1249 02240833 Nguyễn Trọng Tài *** Nam GC APTech ***
1250 02240754 Nguyễn Thị Mỹ An *** Nữ GC MFitting *** Đã rời CĐ
1251 02224914 Trương Hasil *** Nam GC Teflon ***
1252 02241629 Phạm Ngọc Vinh *** Nam GC APTech ***
1253 02124553 Trần Thị Thu Hương *** Nữ GC APTech ***
1254 02224109 Võ Thị Hải *** Nữ GC APTech ***
1255 02226994 Nguyễn Văn Đình *** Nam Tạo ống ***
1256 02223331 Lê Thị Ngoan *** Nữ Đúc ***
1257 02222110 Nguyễn Thị Phượng *** Nữ Đúc ***
1258 02224808 Trần Hoàng Hải *** Nam GC Cylinder ***
1259 02240329 Ngô Thanh Quí *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1260 02227692 Danh Huỳnh Đức *** Nam GC APTech ***
1261 02224163 Nguyễn Tấn Tuyến *** Nam GC APTech ***
1262 02124137 Hoàng Văn Dương *** Nam GC APTech ***
1263 02224987 Vũ Minh Trường *** Nam GC Spool *** Đã rời CĐ
1264 02228789 Nguyễn Chí Công *** Nam GC Spool ***
1265 02229803 Nguyễn Quốc Buôl *** Nam GC Cylinder ***
1266 02228682 Kiều Thiên Phú *** Nam GC Cylinder ***
1267 02226675 Nguyễn Văn Mạnh *** Nam Xi mạ ***
1268 02120627 Lê Thanh Tân *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1269 02229548 Nguyễn Công Hậu *** Nam Xi mạ ***
1270 02229973 Nguyễn Văn Phúc *** Nam Xi mạ ***
1271 02229946 Lê Văn Điệp *** Nam Xi mạ ***
1272 02229955 Nguyễn Anh Tú *** Nam Xi mạ ***
1273 02226684 Hoàng Văn Trì *** Nam Xi mạ ***
1274 02229964 Lưu Văn Nhí *** Nam Xi mạ ***
1275 02223702 Lê Nhật Hoàng *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1276 02228974 Trần Đình Sơn *** Nam Xi mạ ***
1277 02228628 Nguyễn Văn Khởi *** Nam Tạo ống ***
1278 02224491 Nguyễn Công Bắc *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1279 02222688 Đặng Quốc Hợi *** Nam Khuôn ***
1280 02226958 Lê Minh Sang *** Nam Khuôn ***
1281 02226930 Nguyễn Văn Chính *** Nam Khuôn ***
1282 02222350 Hoàng Văn Nguyên *** Nam Đùn nhựa ***
1283 02229894 Nguyễn Hữu Tài *** Nam Đùn nhựa ***
1284 02240693 Vũ Tiến Thành *** Nam Kho ***
1285 02240675 Lại Hòa Lợi *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1286 02240657 Nguyễn Văn Hoàng *** Nam Kho ***
1287 02240727 Nguyễn Thành Luân *** Nam Kho ***
1288 02219046 Lâm Hồng Hạnh *** Nữ QA ***
1289 02241337 Nguyễn Thị Lan *** Nữ LR SY ***
1290 02241328 Nguyễn Thị Ngọc Hà *** Nữ LR SY ***
1291 02241294 Cao Ngọc Quý *** Nữ LR SY ***
1292 02241346 Lê Thị Tường Vy *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1293 02241373 Đào Thị Mai Lý *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1294 02241452 Nguyễn Thị Thúy Duy *** Nữ LR SY ***
1295 02241364 Nguyễn Kim Huyền Trân *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1296 02241416 Nguyễn Thị Thanh Quyên *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1297 02241425 Vũ Thị Vân Nga *** Nữ LR SY ***
1298 02241355 Triệu Thị Hoa *** Nữ LR NSY ***
1299 02241391 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt *** Nữ LR SY ***
1300 02241407 Phạm Thị Sao *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1301 02241382 Trần Kiều Vy *** Nữ LR SY ***
1302 02241443 Trần Hồ Như Huyền *** Nữ LR SY ***
1303 02241434 Lê Như Ý *** Nữ LR SY ***
1304 02241638 Huỳnh Trọng Nhân *** Nam GC APTech ***
1305 02241319 Nguyễn Thị Ngọc *** Nữ LR SY ***
1306 02229201 Lưu Văn Đức *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1307 02240578 Trần Thị Sương *** Nữ GC APTech ***
1308 02113441 Trần Anh Tuấn *** Nam QLSX ***
1309 02224039 Vũ Xuân Nguyên *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1310 02116721 Lê Mạnh Cường *** Nam QLSX ***
1311 02241595 Nông Văn Chiến *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1312 02241504 Bàn Văn Hùng *** Nam GC VX ***
1313 02229355 Trịnh Lê Hoàng Đạt *** Nam GC MFitting ***
1314 02222536 Nguyễn Tư Phú *** Nam GC Cylinder ***
1315 02240736 Đinh Tiến Quân *** Nam Khuôn ***
1316 02229797 Nguyễn Long Vũ *** Nam Kho ***
1317 02240684 Lương Bảo Trọng *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1318 02124535 Trần Thị Trúc Ly *** Nữ GC APTech ***
1319 02010995 Phạm Thị Ngọc Cương *** Nữ GC SY ***
1320 02212469 Trần Thị Kiều My *** Nữ GC VX ***
1321 02219709 Châu Khắc Thành Đạt *** Nam LR NSY ***
1322 02222332 Lê Chí Khanh *** Nam Đùn nhựa ***
1323 02223669 Đinh Bá Phát *** Nam GC APTech ***
1324 02240569 Nguyễn Thị Uyển Nhi *** Nữ GC APTech ***
1325 02222581 Trần Hữu Hiếu *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1326 02228646 Sơn Thanh Phong *** Nam GC Cylinder ***
1327 02241683 Lê Thị Kiều Hương *** Nữ LR FRL ***
1328 02241674 Nguyễn Huyền Mơ *** Nữ LR APTech ***
1329 02242248 Võ Quốc Tuấn *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1330 02242318 Nguyễn Hùng Anh *** Nam GC VX ***
1331 02242309 Nguyễn Lâm Sung *** Nam GC VX ***
1332 02242266 Huỳnh Ngọc Tấn *** Nam GC VX ***
1333 02242284 Phan Văn Kiệt *** Nam GC VX ***
1334 02242354 Nguyễn Thị Phương *** Nữ GC VX ***
1335 02242257 Hoàng Nguyễn Trọng Đức *** Nam GC VX ***
1336 02242211 Chu Đức Minh *** Nam GC VX ***
1337 02242363 Nguyễn Thị Trúc Lan *** Nữ GC APTech ***
1338 02242336 Lư Tấn Trọng *** Nam GC APTech ***
1339 02242239 Võ Thanh Sơn *** Nam GC VX *** Đã rời CĐ
1340 02242080 Hà Thanh Phần *** Nam GC Spool ***
1341 02242099 Võ Minh Qui *** Nam GC Spool ***
1342 02242169 Nguyễn Thành Công *** Nam Đúc nhựa VX *** Đã rời CĐ
1343 02242196 Tiêu Thị Kiều Như *** Nữ Đúc nhựa VX ***
1344 02242150 Nguyễn Chí Bảo *** Nam Đúc nhựa VX ***
1345 02242132 Trần Hải Triều *** Nam Đúc nhựa VX ***
1346 02242123 Nguyễn Trọng Tài *** Nam Đúc nhựa VX ***
1347 02242114 Phạm Nguyên Ân *** Nam Đúc nhựa VX ***
1348 02242141 Hồ Nhị Thái *** Nam Đúc nhựa VX ***
1349 02242202 Nguyễn Kiều Mi *** Nữ Đúc nhựa VX ***
1350 02242187 Hồ Út Nhí *** Nữ Đúc nhựa VX ***
1351 02242178 Trần Thị Kim Ngân *** Nữ Đúc nhựa VX ***
1352 02241665 Đinh Minh Tiến *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
1353 02242415 Lê Trọng Đại *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1354 02219596 Nguyễn Vĩnh Thanh *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1355 02219781 Lê Quang Nghĩa *** Nam GC Cylinder ***
1356 02218311 Đặng Thái Cường *** Nam GC Cylinder ***
1357 02219736 Trần Anh Vũ *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1358 02242451 Hồ Văn Kiên *** Nam GC Cylinder ***
1359 02242424 Nguyễn Trung Hậu *** Nam GC Cylinder ***
1360 02242406 Hoàng Văn Bảo *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1361 02242433 Nguyễn Thành Nhựt *** Nam GC Cylinder ***
1362 02242442 Trần Văn Bình *** Nam GC Cylinder ***
1363 02222527 Trình Hưng Khánh *** Nam GC Cylinder ***
1364 02242460 Trần Ngọc Cường *** Nam GC Cylinder ***
1365 02240888 Nguyễn Ngọc Luân *** Nam GC APTech ***
1366 02228558 Nguyễn Ngọc Tài *** Nam Đúc ***
1367 02223298 Phạm Thị Thi *** Nữ GC Teflon ***
1368 02229876 Bạch Thành Tú *** Nam Đùn nhựa ***
1369 02229885 Châu Nhựt Anh *** Nam Đùn nhựa ***
1370 02226578 Hoàng Trung Đức *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1371 02228600 Trần Thanh Lực *** Nam Đùn nhôm ***
1372 02210753 Bùi Thị Lệ *** Nữ Kho ***
1373 02222758 Trương Quang Hoàng *** Nam Kho ***
1374 02240648 Trần Lê Anh Tuấn *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1375 02223483 Phạm Quốc Bình *** Nam Kho ***
1376 02241498 Nguyễn Văn Thanh *** Nam Kho ***
1377 02116086 Thạch Hậu *** Nam QLSX ***
1378 02240709 Hoàng Ngọc Quan *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1379 02240666 Lê Triệu An *** Nam Kho *** Đã rời CĐ
1380 02223474 Nguyễn Đức Công *** Nam Kho ***
1381 02226213 Hờ Dinh *** Nữ LR Cylinder *** Đã rời CĐ
1382 02226204 Nguyễn Trang Huyền *** Nữ LR Cylinder ***
1383 02224206 Võ Thượng Quốc Duy *** Nam GC APTech ***
1384 02222086 Hoàng Phú Sơn *** Nam Đùn nhôm *** Đã rời CĐ
1385 02227911 Trần Anh Khoa *** Nam Đùn nhôm ***
1386 02240851 Đinh Minh Sang *** Nam GC APTech ***
1387 02242390 Hoàng Trọng Tuấn *** Nam Đùn nhựa *** Đã rời CĐ
1388 02242895 Đặng Bá Thức *** Nam GC VX ***
1389 02242673 Hà Nhật Tiến *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1390 02222615 Nguyễn Hùng Nam *** Nam GC Cylinder ***
1391 02242053 Dương Thị Huyền Trang *** Nữ LR V100 ***
1392 02242062 Trương Thị Hồng Giang *** Nữ LR MFitting ***
1393 02243274 Phan Nguyễn Trúc Ly *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1394 02243229 Nguyễn Thị Kiều *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1395 02243210 Nguyễn Thị Thúy *** Nữ LR NSY ***
1396 02243283 Nguyễn Mộng Huyền *** Nữ LR NSY ***
1397 02243201 Mai Mỹ Tiên *** Nữ LR NSY ***
1398 02243265 Phạm Thị Hồng Thủy *** Nữ LR NSY ***
1399 02243308 Phùng Kim Ngọc *** Nữ LR NSY ***
1400 02242585 Bùi Thị Phương Thuỷ *** Nữ LR NSY ***
1401 02242549 Nguyễn Thúy Hậu *** Nữ LR NSY ***
1402 02242576 Nguyễn Thị Xuyến *** Nữ LR NSY ***
1403 02243292 Võ Thị Hồng Phấn *** Nữ LR SY ***
1404 02242637 Phạm Phước Xịn *** Nam GC Cylinder ***
1405 02242655 Lâm Nhựt Cường *** Nam GC Cylinder ***
1406 02242008 Nguyễn Văn Thạch *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
1407 02211008 Dương Thị Ngọc Diễm *** Nữ GC Teflon ***
1408 02211239 Nguyễn Thành Huy *** Nam GC Teflon *** Đã rời CĐ
1409 02211123 Đào Lê Duy Liêm *** Nam Kỹ thuật *** Đã rời CĐ
1410 02221139 Hồ Ngọc Bổn *** Nam GC SY ***
1411 02242071 Phạm Văn Hiếu *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
1412 02240000 Trần Đình Phước *** Nam GC APTech ***
1413 02243511 Trương Thị Xuân *** Nữ GC AS ***
1414 02242789 Tạ Quan Đông *** Nam GC AS ***
1415 02242813 Nguyễn Huỳnh Phi Long *** Nam GC APTech ***
1416 02243618 Phan Hoàng Hữu *** Nam GC APTech ***
1417 02243593 Ngô Hữu Tài *** Nam GC AS ***
1418 00000018 Hoàng Xuân Nho *** Nam GC AS *** Đã rời CĐ
1419 02242804 Nguyễn Minh Đức *** Nam GC AS ***
1420 02242798 Đoàn Quang Sơn *** Nam GC AS ***
1421 02243557 Ngô Ngọc Huy *** Nam GC AS ***
1422 02243609 Phạm Hoài Nam *** Nam GC AS *** Đã rời CĐ
1423 02243539 Trần Đình Sơn *** Nam GC AS ***
1424 02243584 Nguyễn Thành Nghĩa *** Nam GC AS ***
1425 02243575 Dương Văn Khánh *** Nam GC AS ***
1426 02243502 Nguyễn Thị Thu Thủy *** Nữ GC AS ***
1427 02242877 Lê Thị Huyền My *** Nữ GC AS ***
1428 02242859 Huỳnh Kim Mai *** Nữ GC AS ***
1429 02242868 Nguyễn Thị Bảo Huyền *** Nữ GC AS ***
1430 02242840 Nguyễn Thị Thắm *** Nữ GC AS ***
1431 02242831 Hồ Thị Hà *** Nữ GC AS ***
1432 02242600 Nguyễn Chính Minh Tuấn *** Nam GC Cylinder ***
1433 02243441 Nguyễn Quang Trung *** Nam Khuôn ***
1434 02242707 Trần Đình Huân *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1435 02010986 Huỳnh Ánh Dương *** Nữ GC MFitting ***
1436 02242646 Võ Minh Ngà *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1437 02242734 Hà Thị Thanh Nga *** Nữ GC Cylinder ***
1438 02242716 Trịnh Tường Vy *** Nữ GC Cylinder ***
1439 02242725 Phạm Hồng Hải *** Nữ GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1440 02242628 Ngô Thanh Tùng *** Nam GC Cylinder ***
1441 02242594 Lê Đức Trọng *** Nam GC Cylinder ***
1442 02242929 Trần Quốc Vương *** Nam Đúc nhựa VX ***
1443 02242983 Phạm Thị Hoa *** Nữ GC VX ***
1444 02242327 Nguyễn Thái Bình *** Nam GC VX ***
1445 02242293 Nguyễn Văn Lương *** Nam GC VX *** Đã rời CĐ
1446 02242275 Phan Thanh Tuấn *** Nam GC VX ***
1447 02242947 Nguyễn Anh Khoa *** Nam GC VX ***
1448 02242956 Nguyễn Lê Tuấn Anh *** Nam GC VX ***
1449 02242044 Lê Thị Kim Thoa *** Nữ LR V100 ***
1450 02242521 Dương Quang Bích Trâm *** Nữ LR V100 ***
1451 02242512 Phạm Thị Thùy Linh *** Nữ LR V100 ***
1452 02242017 Nguyễn Thị Như Quỳnh *** Nữ LR MFitting ***
1453 02243317 Phan Phương Ngân *** Nữ LR NSY ***
1454 02210993 Đặng Thị Thùy Dung *** Nữ GC V100 ***
1455 02211798 Tạ Hoàng Huy *** Nam GC V100 ***
1456 02114325 Nguyễn Phúc Tú *** Nam LR V100 ***
1457 02211071 Ngô Thiên Nghĩa *** Nam Kỹ thuật ***
1458 02211877 Nguyễn Hồng Đức *** Nam GC V100 ***
1459 02211813 Nguyễn Trung Tín *** Nam GC V100 ***
1460 02211770 Huỳnh Hoàng Tỷ *** Nam VTC ***
1461 02211822 Nguyễn Minh Tâm *** Nam GC Teflon ***
1462 02211947 Trần Hoàng Bảo *** Nam GC MFitting ***
1463 02211895 Trần Thiện Thanh *** Nam GC AS ***
1464 02211886 Lê Khánh Vinh *** Nam GC AS ***
1465 02242664 Lê Triệu Vi *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1466 02243344 Lê Văn Mỹ *** Nam GC Cylinder ***
1467 02242619 Lê Minh Chiến *** Nam GC Cylinder ***
1468 02243566 Hồ Gia Huy *** Nam GC AS ***
1469 02241577 Vòng A Thành *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
1470 02241513 Nguyễn Thành Luyến *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
1471 02241522 Đinh Văn Trọng *** Nam GC APTech ***
1472 02241559 Nguyễn Hoàng Duy *** Nam GC APTech ***
1473 02241568 Nguyễn Thu Nguyên *** Nam GC APTech ***
1474 02243733 Nguyễn Đức Thái *** Nam Xi mạ ***
1475 02225728 Hồ Văn Cảnh *** Nam Xi mạ ***
1476 02243751 Nguyễn Đức Duy *** Nam Xi mạ ***
1477 02243742 Trần Hoài Nam *** Nam Xi mạ ***
1478 02243797 Lâm Văn Mến *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1479 02243724 Đặng Minh Quân *** Nam Xi mạ ***
1480 02218375 Nguyễn Võ Tâm Toàn *** Nam LR SY ***
1481 02211035 Nguyễn Văn Phùng *** Nam LR SY ***
1482 02243812 Võ Thị Mỹ Trinh *** Nữ LR SY *** Đã rời CĐ
1483 02243830 Bùi Thị Như Quỳnh *** Nữ LR NSY ***
1484 02243821 Nguyễn Thị Mỹ Quyên *** Nữ LR NSY ***
1485 02241531 Trần Hoài Bảo *** Nam GC SY *** Đã rời CĐ
1486 02240295 Phạm Đại Ngọc Thiện *** Nam GC APTech ***
1487 02120317 Huỳnh Hoàng Long *** Nam GC Teflon ***
1488 02126542 Nguyễn Văn Hiếu *** Nam GC APTech ***
1489 02124146 Võ Tuấn Vĩ *** Nam GC APTech ***
1490 02125163 Châu Ngọc Huy *** Nam GC APTech ***
1491 02120283 Nguyễn Văn Khải *** Nam GC APTech ***
1492 02242965 Đặng Văn Lành *** Nam GC APTech ***
1493 02125969 Lê Trung Hiếu *** Nam GC APTech ***
1494 02121848 Mai Hữu Tài *** Nam GC APTech ***
1495 02218287 Nguyễn Quang Trí *** Nam LR MFitting ***
1496 02219772 Nguyễn Đức Trung *** Nam LR AS ***
1497 02211114 Trần Anh Khoa *** Nam LR AS *** Đã rời CĐ
1498 02219763 Phu Vạn Đông *** Nam LR MFitting ***
1499 02243706 Phan Bá Anh *** Nam Xi mạ *** Đã rời CĐ
1500 02243788 Trịnh Xuân Chính *** Nam Xi mạ ***
1501 02233046 Bùi Thị Thu Hoài *** Nữ GC AS ***
1502 02211716 Huỳnh Văn Cường *** Nam QLSX ***
1503 02218445 Lý Quang Huy *** Nam Đúc nhựa VX ***
1504 02113797 Vũ Hùng An *** Nam GC VX ***
1505 02218454 Hà Tuấn Anh *** Nam Đúc nhựa VX ***
1506 02219657 Thạch Nam *** Nam VTC ***
1507 02242938 Nguyễn Duy Mẫn *** Nam GC APTech ***
1508 02211196 Ngô Quang Đạt *** Nam VTC ***
1509 02211202 Bùi Sỹ Nguyên *** Nam GC FRL ***
1510 02211187 Lê Thanh Hùng *** Nam GC VX ***
1511 02011851 Lê Văn Minh *** Nam GC SY ***
1512 02113885 Lê Văn Nghiêm *** Nam GC SY ***
1513 02229210 Nguyễn Văn Đức *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1514 02240879 Đỗ Xuân Huy *** Nam GC APTech ***
1515 02219675 Võ Thành Nhân *** Nam GC VX ***
1516 02211831 Nguyễn Văn Thuận *** Nam GC VX ***
1517 02216766 Trần Văn Tiến *** Nam GC FRL ***
1518 02216793 Đỗ Trọng Tân *** Nam GC FRL ***
1519 02216757 Nguyễn Quốc Hùng *** Nam GC Spool ***
1520 02113654 Nguyễn Hữu Đức *** Nam GC SY ***
1521 02243487 Hoàng Thị Tuyết Nhung *** Nữ GC VX ***
1522 02114316 Hà Anh Đức *** Nam LR Cylinder ***
1523 02221652 Lâm Tuấn Vủ *** Nam Đúc *** Đã rời CĐ
1524 02227407 Nguyễn Thị Nguyệt *** Nữ LR MFitting *** Đã rời CĐ
1525 02227373 Ngô Thị Phương Hảo *** Nữ LR MFitting ***
1526 02243849 Hoàng Văn Tính *** Nam LR Cylinder *** Đã rời CĐ
1527 02243858 Nguyễn Công Hậu *** Nam LR Cylinder *** Đã rời CĐ
1528 02243876 Vũ Tiến Đạt *** Nam LR Cylinder ***
1529 02243867 Phạm Dương Nhật Duy *** Nam LR Cylinder ***
1530 02243885 Tăng Văn Chí Linh *** Nam LR Cylinder ***
1531 02012106 Từ Sỹ Ngọc *** Nam LR VX ***
1532 02113919 Nguyễn Văn Phương *** Nam Khuôn ***
1533 02113900 Nguyễn Đỗ Minh Tuấn *** Nam Khuôn ***
1534 02218490 Trần Phương Nhân *** Nam Khuôn ***
1535 02219666 Hoàng Xuân Phong *** Nam Khuôn ***
1536 02233189 Phạm Minh Ny *** Nam Khuôn ***
1537 02233152 Trịnh Đình Tú *** Nam Khuôn ***
1538 02120867 Nguyễn Anh Trí *** Nam GC VX ***
1539 02243469 Vũ Thanh Tuyền *** Nữ GC VX ***
1540 02219639 Lương Nguyễn Hoàng Việt *** Nam GC VX ***
1541 02116101 Nguyễn Thành Đạt *** Nam QLSX *** Đã rời CĐ
1542 02242220 Mai Thành Công *** Nam GC SY ***
1543 02222855 Trương Minh Hưng *** Nam GC APTech ***
1544 02220556 Lê Lương Thanh Long *** Nam GC APTech *** Đã rời CĐ
1545 02229308 Hồ Quang Nghiêm *** Nam GC SY ***
1546 02222846 Phan Trọng Tiến *** Nam GC SY ***
1547 02243627 Nguyễn Xuân Long *** Nam GC AS *** Đã rời CĐ
1548 02211910 Trần Minh Tiến *** Nam LR VX *** Đã rời CĐ
1549 02211868 Đỗ Đức Thuận *** Nam GC Cylinder ***
1550 02243371 Ngô Đức Thịnh *** Nam GC Cylinder ***
1551 02228947 Phạm Lê Minh Tân *** Nam Đùn nhựa ***
1552 02240921 Võ Trương Như Tâm *** Nữ GC APTech ***
1553 02240842 Phạm Minh Dương *** Nam GC APTech ***
1554 02221847 Phan Minh Điền *** Nam GC APTech ***
1555 02240222 Duộc Thành Luân *** Nam GC APTech ***
1556 02228734 Nguyễn Thanh Hiếu *** Nam GC APTech ***
1557 02228813 Nguyễn Duy Bảy *** Nam GC APTech ***
1558 02243414 Phạm Văn Trường *** Nam Khuôn *** Đã rời CĐ
1559 02221874 Lê Quỳnh Như *** Nam LR Cylinder ***
1560 02226921 Lê Văn Triều *** Nam Khuôn ***
1561 02243450 Mai Mỹ Hiền *** Nữ Đúc nhựa VX ***
1562 02242910 Nguyễn Văn Tú *** Nam GC VX ***
1563 02242901 Nguyễn Võ Gia Lâm *** Nam GC APTech ***
1564 02244006 Cao Thị Thương *** Nữ QA ***
1565 02244024 Hoàng Thị Thùy Trang *** Nữ QA ***
1566 02244015 Nguyễn Thị Lý *** Nữ QA ***
1567 02222712 Lê Hoàng Thuận *** Nam Tạo ống ***
1568 02223678 Nguyễn Quốc Nội *** Nam Tạo ống ***
1569 02221555 Vũ Xuân Khởi *** Nam Tạo ống ***
1570 02240514 Lê Thanh Thúy *** Nữ GC APTech ***
1571 02122166 Phạm Đình Kha *** Nam LR Cylinder ***
1572 02223377 Đặng Thị Vân Anh *** Nữ Đúc ***
1573 02115616 Đỗ Vinh Hiển *** Nam GC VX ***
1574 02116138 Trần Thanh Phúc *** Nam GC VX ***
1575 02125190 Đoàn Văn Ngọc *** Nam GC SY ***
1576 02243247 Phạm Thị Thảo Vy *** Nữ LR SY ***
1577 01911022 Kiều Minh Thiện *** Nam Đùn nhựa ***
1578 01910698 Nguyễn Thị Hiền *** Nữ Đùn nhựa ***
1579 02325189 Nguyễn Thị Thu Thủy *** Nữ Kho ***
1580 01920604 Lê Duy Long *** Nam Đùn nhựa ***
1581 02325198 Lê Thị Nga *** Nữ Kho ***
1582 01910944 Trần Nguyễn Sang *** Nam GC Cylinder *** Đã rời CĐ
1583 02011550 Nguyễn Văn Đức *** Nam GC VX ***
1584 02324968 Lưu Thị Bé *** Nữ LR V100 ***
1585 02220981 Nguyễn Duy Ngọc *** Nam Đúc ***
1586 02243238 Nguyễn Thị Thu Liễu *** Nữ LR Spool *** Đã rời CĐ
1587 02216784 Nguyễn Văn Hào *** Nam GC Cylinder ***
1588 02120353 Võ Trọng Ân *** Nam GC APTech ***
1589 02224190 Nguyễn Xuân Lương *** Nam GC MFitting *** Đã rời CĐ
1590 02242761 Lê Đức Minh *** Nam Cuộn nhựa ***
1591 02224455 Ân Thành Trí *** Nam Cuộn nhựa ***
1592 02121398 Lê Đại Dương *** Nam Cuộn nhựa ***
1593 02122023 Vũ Ngọc Phương Như *** Nữ Tạo ống ***
1594 02226462 Nguyễn Hiếu Trung *** Nam GC APTech ***