Danh sách quà sinh nhật tháng 06

Ngày tạo Họ và Tên Ngày sinh Bộ phận Nội dung Hình thức Ghi chú
2024-06-10 Đinh Thị Sâm *** An toàn Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Bùi Văn Phong *** Bảo trì Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Lý *** Cuộn nhựa Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh *** Cuộn nhựa Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Bạch Trọng Phong *** Đúc Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Đoàn Minh Mẫn *** Đúc Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thị Cẩm Loan *** Đúc Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Văn Chung *** Đúc Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Chí Bảo *** Đúc nhựa VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Trọng Tài *** Đúc nhựa VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Tiêu Thị Kiều Như *** Đúc nhựa VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Huỳnh Võ Nguyễn Tiến *** Đùn nhôm Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trịnh Đình Hoàng *** Đùn nhôm Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trương Công An *** Đùn nhôm Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thanh Trúc *** Đùn nhựa Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Chí Cường *** Đùn nhựa Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Ngọc Thiện *** Đùn nhựa Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Việt Khải *** Đùn nhựa Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Bông Văn Tân *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Huỳnh Hương *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Đăng Tú *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Đức Hải *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Hoàng Minh Thái *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Khắc Anh *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thị Diễm Hà *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Mai Thị Nghĩa *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Ngô Hoàng Chí Nghĩa *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Bá Hải Sơn *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Bình Huy *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Phan Gia An *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Phúc Tài *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Tấn Tuyến *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Hồng Gấm *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Võ Gia Lâm *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Quang Trung *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phan Thị Mai Lan *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phan Thúy Duy *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Duy Minh *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Sương *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Xuân Hùng *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trịnh Thị Thương *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trương Minh Hưng *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Võ Thị Cẩm Hường *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Võ Trí Nguyện *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Y Vũ *** GC APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Mai Thị Ngọc Tú *** GC AS Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Ngô Ngọc Huy *** GC AS Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Minh Đức *** GC AS Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Thắm *** GC AS Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Hồ Thị Hồng *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Minh Quốc *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Minh Thành *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Bá Chiến *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Trường Giang *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Văn Hoàng *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Văn Hoàng *** GC Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thịnh Vượng *** GC MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Tuyết Trinh *** GC MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Võ Văn Chiến *** GC MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Văn Nguyên *** GC Spool Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Hoàng Thị Tâm Phượng *** GC SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lưu Thị Tuyết Nhung *** GC SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Quyết *** GC SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Đặng Bảo Trân *** GC Teflon Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Hồ Khánh Toàn *** GC Teflon Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Điền Tính *** GC Teflon Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Huyền Trân *** GC Teflon Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Minh Tâm *** GC Teflon Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Vũ Ngọc Hoàng *** GC Teflon Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Công Tài *** GC V100 Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Trung Tín *** GC V100 Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Ánh Dương *** GC VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Lâm Sung *** GC VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Kim Anh *** GC VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Võ Thành Nhân *** GC VX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Bùi Thị Niệm *** Kế toán Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Bạch Hoàng Long *** Kho Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Đàm Phi Long *** Kho Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Vân *** Kho Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Văn Quàng *** Kho Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Văn Tuấn *** Kho Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thanh Diện *** Khuôn Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Văn Phương *** Khuôn Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trương Quốc Đạt *** Khuôn Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thị Linh *** LR APTech Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Hải Hoài Trang *** LR AS Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Mỹ Ngân *** LR AS Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Đình Kha *** LR Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phan Thị Thanh Hằng *** LR Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Tăng Văn Chí Linh *** LR Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Võ Thị Lệ *** LR Cylinder Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Dung *** LR FRL Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thị Xuân *** LR MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Ngọc Hạ Uyên *** LR MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Thị Như Quỳnh *** LR MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Vũ Thị Hường *** LR MFitting Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thúy Duy Nhõ *** LR NSY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Hoàng Nhật Minh *** LR NSY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Thúy Hằng *** LR NSY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Thị Ánh Linh *** LR NSY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Mỹ Tiên *** LR NSY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 ALê H Moan *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Đỗ Thị Yến Nhi *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Ka Nhảo *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thị Tường Vy *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Thúy Duy *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Phạm Kim Thúy *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Anh Đào *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Tình *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Yến Nhi *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Vũ Thị Vân Nga *** LR SY Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Thị Kim Thoa *** LR V100 Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Mai Thị Thùy *** LR V100 Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Phúc Tú *** LR V100 Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Thùy Linh *** LR V100 Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Ngân Duyên *** QA Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Minh Thông *** QA Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Thị Mỹ Hạnh *** QA Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Mạnh Cường *** QLSX Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Bùi Quang Trường *** VTC Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lê Phát Đạt *** VTC Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Lưu Quốc Thái *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Ngô Thị Hằng *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Đức Thái *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Nguyễn Thị Nhung *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trần Khánh Đăng *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trịnh Xuân Chính *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Trương Thành Đạt *** Xi mạ Sinh nhật đoàn viên Quà
2024-06-10 Hoàng Thị Mỹ Trinh *** XNK Sinh nhật đoàn viên Quà